تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1397/12/02

تاریخ پایان

6:00 ب.ظ

جمعه - 1397/12/03

آدرس

تهران - مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره

درباره همایش

کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی با رویکرد ایرانی و اسلامی و توسعه پایدار در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ تا ۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی
برگزار کننده: مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

 مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره درنظر دارد کنفرانس بین­ المللی “هنر و علوم انسانی با رویکرد ایرانی-اسلامی و توسعه پایدار” را با اهداف زیر برگزار نماید :

نشر مطالعات هنر و علوم انسانی با رویکرد ایرانی-اسلامی در منطقه با توجه به نقش مهم و حساس ایران در هر دو حوزه دینی و هنری منطقه.
ترویج جنبه­ های اسلامی مطالعات هنری و علوم انسانی. به عبارت دیگر ترویج مفاهیمی مانند اقتصاد، روانشناسی، هنر، مدیریت و… به سبک ایرانی-اسلامی.
عمل به اساس ­نامه مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره، به این صورت که موضوعات اساسی مطرح شده بعنوان محورهای کنفرانس مذکور، در تطبیق با اهداف علمی و اجرایی این مرکز تعریف شده اند.
بازتعریف تئوری ­های هنر و علوم انسانی با استفاده از مبانی و جهان ­بینی اسلامی.
مطالعه و بررسی مقتضیات فرهنگی جامعه اعم از هنجارها، ناهنجاری­ ها، رفتارها و نیازها در تطابق با آموزه های علوم انسانی و هنر.
در این راستا موسسه مطالعات هنراسلامی و مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره از کلیه فرهیختگان گرامی، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان کلیه رشته های هنر و علوم انسانی جهت شرکت در کنفرانس و ارسال مقالات ارزشمندشان دعوت به عمل می ­آورد.

محورهای همایش

محورهای همایش:

1.     هنر و تمدن اسلامی

1-1. بررسی هنر دوره پیش از اسلام ازجهت اثرگذاری آن بر هنر دوره­ی اسلامی.

2-1. بررسی انواع سبک­ها و مکاتب هنری پس از اسلام در ایران و ممالک اسلامی.

3-1. بررسی هنر ممالک اسلامی با هنر شرق و غرب و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آن­ها از هم.

4-1. بررسی سیر تاریخی تغییرات و تکامل هنراسلامی از آغاز تا دوره معاصر.

2.     هنراسلامی و علوم قرآنی

1-2. بررسی تأثیر قرآن در ویژگی­های بنیادین هنر اسلامی.

2-2. بررسی تأثیر آموزه های قرآن در نقوش تزیینی و کاربردی هنراسلامی.

3-2. نقش روایت­های اسلامی و قرآنی در گونه­های مختلف هنراسلامی.

4-2. تأثیر بنیادهای معرفت­شناختی اسلامی در سازوکارهای اصیل هنراسلامی.

5-2. بررسی انواع هنرهای متاثر از قرآن شامل خوشنویسی، تذهیب، نگارگری و …

3.     هنراسلامی و فلسفه

1-3. دیدگاه­های فیلسوفان مسلمان درباره ماهیت هنر اسلامی

2-3. دیدگاه­های فلاسفه غربی درباره ماهیت هنر اسلامی

3-3. تبیین مبانی حکمی و فلسفی هنر اسلامی

4-3. بررسی فلسفه هنراسلامی بعنوان بخشی از فلسفه اسلامی

5-3. تبیین مؤلفه­های فلسفی در شکل­گیری محتوای گونه­های خاص هنراسلامی

4.     هنراسلامی و معماری

1-4. بررسی شباهت­ها و تفاوت­های معماری قبل و پس از اسلام

2-4. بررسی تاثیرات اسلام و هنراسلامی در سیر پیشرفت معماری

3-4. بررسی تاثیرات متقابل هنر و معماری اسلامی

4-4. بررسی اثرگذاری و تاثیرپذیری معماری اسلامی نسبت به معماری در سایر ادیان و تمدن­ها

5-4. تبیین مفاهیم فلسفه و هنراسلامی در اصول و تزیینات معماری اسلامی.

5.     هنراسلامی و ادبیات

1-5. تبیین نحوه عملکرد عناصر هنراسلامی در حوزه ادبیات.

2-5. چگونگی استفاده از ادبیات در انواع گونه­های هنر در دوره اسلامی.

3-5. بررسی اثرپذیر هنر و ادبیات دوره اسلامی از آموزه­های قرآنی و فلسفه اسلامی.

4-5. بررسی نگاره­ها و آرایه­های تزیینی انواع نسخ ادبی و دیوان اشعار در مکاتب مختلف هنراسلامی.

6.     هنراسلامی و علوم انسانی

1-6. جامعه‌ شناسی هنر

2-6. روان‌ شناسی هنر

3-6. اقتصاد هنر

4-6. تاریخ هنر

5-6. جغرافیای سیاسی هنر

6-6. هنراسلامی و علوم ارتباطات

7-6. هنراسلامی و تاریخ

8-6. هنراسلامی و آموزش و پرورش

9-6. هنراسلامی و قرآن و حدیث

10-6. هنراسلامی و عرفان اسلامی

11-6. هنراسلامی و علوم تربیتی

12-6. هنراسلامی و مدیریت

13-6. هنراسلامی و مردم­شناسی

14-6. هنراسلامی و اسطوره­شناسی

15-6. هنراسلامی و روابط بین الملل

16-6. و سایر محورهای مرتبط با موضوعات علوم انسانی

7.     هنراسلامی و توسعه پایدار

1-7. توسعه پایدار شهری و معماری

2-7. توسعه پایدار در صنعت گردشگری

3-7. توسعه پایدار در اقتصاد و بازاریابی هنر

4-7. توسعه پایدار در حیطه مدیریت هنری

5-7. توسعه پایدار در زمینه صنایع دستی