چهارشنبه
10 جولای
2019
8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

چهارشنبه
08 می
2019
8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی

پنج‌شنبه
21 فوریه
2019