19 تیر
access_time 8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ location_on تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

18 ارد
access_time 8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ location_on تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی

02 اسف
access_time 8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ location_on تهران - مرکز تحقیقات هنراسلامی نگاره

کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی با رویکرد ایرانی و اسلامی و توسعه پایدار