ر

ما کیفیت تمام کارها را تضمین می کنیم.

سمینار ارشد | مشاوره انجام ارائه سمینار | سمینار کارشناسی ارشد

سمینار ارشد

سمینار ارشد : درس گروهی یا سمینار (seminar) نوعی درس در دانشگاه‌ها است که استاد واحد ندارد و جلسات سخنرانی استادان حول موضوع خاصی است. از زمره اهداف برگزاری درس گروهی این است که دانشجویان را با نمونه‌های عملی مسائلی که در پژوهش‌های میدانی و غیره پیش می‌آیند آشنا کنند. تعداد دانشجویان در جلسات درس گروهی معمولا کمتر از کلاس‌های عادی دانشگاه است. موسسه پایان نامه من با مدیریت نخبه ایرانی جناب آقای استاد علی کیان پور مشاوره سفارش انجام و نگارش سمینار کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها توسط گروهی از متخصصین با تجربه ارائه می دهد .

سمینار کارشناسی ارشد | مشاوره انجام ارائه سمینار | انجام سمینار کارشناسی ارشد

انجام سمینار کارشناسی ارشد - مشاوره انجام ارائه سمینار - سمینار کارشناسی ارشد

نحوه اجراي درس سمينار

اين بخش به بيان چگونگي انتخاب موضوع سمينار، تعيين استاد مشاور، گرد آوري مطالب علمي، زمانبندي هاي مرحله‌اي مربوط به تهيه گزارش و  ارائه شفاهي سمينار، شركت در جلسات ارائه و مواردي از اين قبيل به شرح ذيل مي پردازد:

 • در اين درس هر دانشجو با انتخاب يك موضوع زير نظر يكي از اساتيد دانشكده كه «استاد مشاور سمينار» ناميده مي شود به تحقيق پيرامون آن موضوع مي پردازد. اين تحقيق بايستي شامل بررسي سابقه و وضعيت موجود، جديدترين كارهاي انجام شده در زمينه موضوع تا اين زمان، و روالهاي آتي مهم مربوط به موضوع باشد.
 • دانشجويان درس سمينار بايستي اجبارا در جلسات ارائه شفاهي ساير دانشجويان شركت نمایند.
 • موضوع سمينار ميتواند با موضوع پايان نامه دانشجو در يك راستا (حتي يكسان)، و يا در دو زمينه متفاوت باشد. توصيه مي شود موضوع سمينار و پايان نامه در راستاي هم و استاد راهنماي پايان نامه بعنوان استاد مشاور سمينار انتخاب گردد.
 • دانشجو بايستي تا زمان آخرین ارائه شفاهی گزارش کتبي سمينار را تحويل دهد. گزارش بايستي تايپ شده و با رعايت كامل اصول ارائه كتبي تهيه شده و به لحاظ محتوا و فرمت مناسب و به تائيد استاد مشاور رسيده باشد. کيفيت نامناسب گزارش و تأخير در تحويل آن موجب كسر بخشي از نمره درس سمينار خواهد شد.
 • اهداف شركت در جلسات سمينار شامل آشنايي با طريقه ارائه شفاهي، آشنايي با موضوعات علمي مختلف در گرايش مربوطه مي باشد.

 

انجام سمینار کارشناسی ارشد - مشاوره انجام ارائه سمینار - سمینار کارشناسی ارشد

 كنترل كيفي گزارش سمينار

كنترل كيفي را بايد نوشتپار  به نوشتپار انجام داد. اين كنترل بايد از نظر محتوايي و هم از نظر صوري صورت پذيرد. براي اين كار، به جنبه هاي زير بايد به دقت توجه كرد:

 • اعتبار و دقت علمي- فني
 • وجود ارتباط معنايي و انسجام آنها بين نوشتپار هاي پي در پي
 • منطق مندي و صحت استدلالها
 • انتخاب مناسب عنوان اصلي و عناوين داخلي
 • رعايت ويژگيهاي سبك و زبان متن علمي- فني
 • انتخاب درست و به جاي كلمات
 • وجود مقدمه مناسب
 • رعايت آيين نگارش
 • استفاده درست و به جا از علايم سجاوندي
 • درج درست پانوشتها و شماره‌هاي ارجاع دهنده
 • انتخاب معادل اصطلاحات بيگانه و نوشتن صحيح املاي آنها
 • درج صحيح نوشتپار در صفحه (رعايت فاصله ها از دو كران كاغذ)
 • درج صحيح نوشتپار نقل قول شده
 • وضوح شكلها و جدولها (كه معمولاً بين نوشتپارها درج مي شوند)
 • انتخاب محل مناسب براي درج شكلها و جدولها
 • استفاده از نوع و اندازه مناسب براي قلم (فونت)
 • نوشتن درست فرمولها، واحدها، مقياسها، كوته نوشتها
 • رعايت حاشيه گذاري
 • رعايت فاصله گذاري مناسب بين قسمتهاي مختلف گزارش

انجام سمینار کارشناسی ارشد - مشاوره انجام ارائه سمینار - سمینار کارشناسی ارشد

فرمت محتواي گزارش سمينار

براي تايپ گزارش سمينار به فارسي، فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد  (MS-Word) با امكانات فارسي استفاده كنيد. متن اصلي گزارش به صورت تك ستوني با قلم B Nazanin و اندازة pt 12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Nazanin و اندازه 12 پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. خط اول همة نوشتپارها  تورفتگي به اندازة cm 7/0 باشد. فاصله متن از طرفين و بالا و پائين صفحه 5/2 سانتيمتر باشد.

آرم دانشگاه

عنوان دانشكده

عنوان دانشگاه

سمينار كارشناسي ارشد

در رشته …. گرايش ….

عنوان سمينار

توسط:

نام دانشجو

استاد درس سمينار:

نام استاد درس سمينار

استاد مشاو سمينارر:

نام استاد مشاور سمينار

تاريخ

استان های تحت پوشش پایان نامه من در انجام سمینار کارشناسی ارشد

 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در سیستان و بلوچستان
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در یزد
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در خراسان رضوی
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در فارس
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در اصفهان
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در سمنان
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در خراسان جنوبی
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در هرمزگان
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در خوزستان
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در آذربایجان شرقی
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در آذربایجان غربی
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در کردستان
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در مرکزی
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در خراسان شمالی
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در لرستان
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در بوشهر
 • انجام سمینارکارشناسی ارشد در کرمانشاه
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در مازندران
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در زنجان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در گلستان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در ایلام
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در همدان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در اردبیل
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در چهارمحال و بختیاری
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در قزوین
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در کهگیلویه و بویراحمد
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در گیلان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در تهران
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در قم
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در البرز
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در یزد
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در خراسان رضوی
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در فارس
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در اصفهان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در سمنان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در خراسان جنوبی
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در هرمزگان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در خوزستان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در آذربایجان شرقی
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در آذربایجان غربی
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در کردستان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در مرکزی
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در خراسان شمالی
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در لرستان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در بوشهر
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در کرمانشاه
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در مازندران
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در زنجان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در گلستان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در ایلام
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در همدان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در اردبیل
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در چهارمحال و بختیاری
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در قزوین
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در کهگیلویه و بویراحمد
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در گیلان
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در تهران
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در قم
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در البرز
 • انجام سمینار کارشناسی ارشد در سراسر ایران

رشته های تحت پوشش انجام سمینار سایت پایان نامه من

 • سمینار رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • سمینار رشته تحقیقات آموزشی
 • سمینار رشته فیزیولوژی ورزشی محض
 • سمینار رشته روزنامه نگاری و مطبوعات
 • سمینار رشته بیوشیمی بالینی
 • سمینار رشته حقوق اقتصادی
 • سمینار رشته مدیریت تکنولوژی
 • سمینار رشته مهندسی نفت
 • سمینار رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • سمینار رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
 • سمینار مهندسی مالی
 • سمینار رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • سمینار مهندسی منابع طبیعی
 • سمینار رشته اقتصاد
 • سمینار اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه
 • سمینار رشته جغرافیا- برنامه ریزی روستای
 • سمینار رشته علوم سیاسی
 • سمینار رشته مدیریت بیمه
 • سمینار زمین شناسی
 • سمینار رشته کشاورزی گرایش زراعت
 • سمینار زمین شناسی اقلیم شناسی
 • سمینار مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
 • سمینار رشته کارشناسی ارشد مخابرات
 • سمینار رشته آموزش ریاضی
 • سمینار کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
 • سمینار طراحی پارچه و لباس
 • سمینار روانشناسی سنجش و اندازه گیری – روانسنجی
 • سمینار ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 • سمینار زمین شناسی گرایش پترولوژی
 • سمینار ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
 • سمینار رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک
 • سمینار رشته زمین شناسی گرایش هیدرولوژی
 • سمینار کارشناسی ارشد HSE
 • سمینار مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
 • سمینار رشته الکترونیک
 • سمینار رشته حشره شناسی
 • سمینار سلولی و مولکولی میکروبیولوژی
 • سمینار رشته مکاترونیک
 • سمینار مهندسی مکاترونیک
 • سمینار مهندسی پزشکی
 • سمینار رشته علوم تغذیه
 • سمینار روانشناسی کودکان استثنایی
 • عناوین پیشنهادی پایان روانشناسی تربیتی
 • سمینار برنامه ریزی شهری
 • سمینار مدیریت ورزشی
 • سمینار رشته هوش مصنوعی
 • سمینار مهندسی مواد سرامیک
 • سمینار مهندسی مواد جوشکاری
 • سمینار برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
 • سمینار اقتصاد انرژی
 • سمینار رشته ژنتیک
 • سمینار روانشناسی بالینی
 • سمینار رشته مدیریت استراتژیک
 • سمینار رشته مدیریت آموزشی
 • سمینار رشته بازرگانی بین الملل
 • سمینار دندانپزشکی
 • سمینار مدیریت استراتژی
 • سمینار اقتصاد بانکی و مالی
 • سمینار رشته اقتصاد اسلامی
 • سمینار عمران گرایش آب
 • سمینار عمران گرایش راه و ترابری
 • سمینار عمران گرایش سازه
 • سمینار عمران گرایش زلزله
 • سمینار عمران گرایش خاک و پی
 • سمینار مدیریت فرهنگی
 • سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • سمینار رشته حقوق بین الملل
 • سمینار رشته حقوق خصوصی
 • سمینار رشته حقوق عمومی
 • سمینار رشته حقوق مالکیت فردی
 • سمینار رشته حقوق بشر
 • سمینار مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • سمینار رشته فرهنگ و زبان های باستانی
 • سمینار رشته زبان و ادبیات آلمانی
 • سمینار رشته آموزش زبان انگلیسی
 • سمینار رشته جامعه شناسی
 • سمینار رشته دندانپزشکی
 • سمینار رشته گرافیک
 • سمینار رشته روابط بین الملل
 • سمینار رشته هتلداری
 • سمینار رشته الهیات
 • سمینار رشته علوم قرآن و احادیث
 • سمینار رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • سمینار رشته علوم اقتصادی
 • سمینار رشته زبان و ادبیات عرب
 • سمینار رشته زبان و ادبیات فارسی
 • سمینار رشته فلسفه
 • سمینار رشته تجارت الکترونیک
 • سمینار رشته مهندسی برق
 • سمینار رشته مهندسی مواد
 • سمینار رشته مهندسی مکانیک
 • سمینار رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 • سمینار رشته مهندسی صنایع
 • سمینار رشته معماری
 • سمینار رشته کارگردانی
 • سمینار رشته پژوهش هنر
 • سمینار رشته تربیت بدنی
 • سمینار رشته تاریخ
 • سمینار رشته اقتصاد
 • سمینار رشته MBA
 • سمینار رشته گیاهپزشکی
 • سمینار رشته اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه
 • سمینار رشته مهندسی کشاورزی – باغبانی
 • سمینار رشته آمار
 • سمینار رشته آبخیزداری
 • سمینار رشته مهندسی آبیاری
 • سمینار رشته مدیریت دولتی- منابع انسانی
 • سمینار رشته پیراپزشکی- بیهوشی
 • سمینار رشته پزشکی عمومی
 • سمینار رشته پرستاری
 • سمینار رشته مهندسی نرم افزار
 • سمینار رشته مدیریت دولتی
 • سمینار رشته مدیریت بیمه
 • سمینار رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستمها
 • سمینار رشته مهندسی شیمی
 • سمینار رشته مهندسی عمران
 • سمینار رشته مدیریت فرهنگی
 • سمینار رشته مدیریت صنعتی
 • سمینار رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی
 • سمینار رشته مدیریت بازرگانی – مالی
 • سمینار رشته مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)
 • سمینار رشته مدیریت شهری
 • سمینار رشته مدیریت بانکداری
 • سمینار رشته مامایی
 • سمینار رشته فقه و حقوق
 • سمینار رشته مدیریت بازاریابی
 • سمینار رشته مدیریت بازرگانی – تحول سازمانی
 • سمینار رشته مدیریت اجرایی
 • سمینار رشته محیط زیست
 • سمینار رشته کتابداری
 • سمینار رشته فیزیک
 • سمینار رشته علوم سیاسی
 • سمینار رشته علوم تربیتی
 • سمینار رشته علوم اجتماعی
 • سمینار رشته زیست شناسی جانوری
 • سمینار رشته زیست شناسی گیاهی
 • سمینار رشته زبانشناسی
 • سمینار رشته زبان و ادبیات فرانسه
 • سمینار رشته زبان و ادبیات عرب
 • سمینار رشته مترجمی زبان انگلیسی
 • سمینار رشته ادبیات انگلیسی
 • سمینار رشته ریاضی محض
 • سمینار رشته روانشناسی
 • سمینار رشته حسابداری
 • سمینار رشته جغرافیای سیاسی
 • سمینار رشته جغرافیا- برنامه ریزی روستایی

بی نهایت خدمات آموزشی متنوع با بهترین قیمت در ایران

ارائه شفاهي سمينار نيز از اهميت بالائي برخوردار مي باشد. دانشجويان مي بايست تلاش نمايند تا با تمرين و ممارست در انجام ارائه هاي شفاهي توانائي خود را در انتقال شفاهي مطالب علمي-فني تقويت نمايند. در اين بخش نكاتي در راستاي تقويت اين توانائي ارائه مي گردد. در  ابتداي اين بخش چگونگي ارائه شفاهي به گونه اي ساختمند مطرح ميشود و در ادامه خصوصيات ارائه كننده و شيوه مناسب ارائه توضيح داده خواهد شد.

ارائه شفاهي سمينار مي بايست ساختمند باشد. ارائه اي  را ساختمند گوييم كه به طرز زير انجام شود:

 • با مقدمه اي جاذب شروع شود به نحوي كه از همان آغاز نظر مخاطب جلب شود. مقدمه بايد با جملات كوتاه و مؤثر بيان شود.
 • رعايت شئون فرهنگي و عرف محيط.
 • اداي احترام به حاضرين.
 • كسب اجازه از اساتيد در موضوع ارائه (از حاضر و غايب، ترجيحاً بدون ذكر نام و حتماً بدون مبالغه و مداهنه، و به اختصار)
 • ارائه كننده خود را به اجمال معرفي كند.
 • طرح عنوان اصلي و عناوين داخلي مهم تر (كه در اسلايد ها نوشته شده اند).
 • بيان حيطه و حدود موضوع.
 • بيان سوابق كارهاي انجام شده در موضوع، به اختصار.
 • اشاره اي مختصر به امكانات و مشكلات احتمالي مطالعه پژوهش در موضوع.
 • مطلب اصلي به صورت بخش بندي شده، با شروع از مفاهيم آشنا براي مخاطبين و بيان مفاهيم مبنايي مطلب مطرح شود. (مدت هر بخش بايد متناسب باشد).
 • تسلسل و توالي منطقي بخش هاي مختلف بحث با رعايت زمان بندي ارائه بايد حفظ شود.
 • نتيجه گيريهاي مرحله اي از هر قسمت بحث انجام شود.
 • جمع بندي نهايي و نتيجه گيريهاي لازم پس از اتمام بخش هاي مختلف، انجام شود.
 • اشاره به منابع مطالعه شده.
 • به سؤالات مخاطبين پاسخ مناسب داده شود.
 • از مخاطبين به خصوص از سؤال كنندگان و شركت كنندگان سپاسگزاري شود.

ارائه كننده شفاهي. بهتر است خصوصيات زير را داشته باشد:

 • ظاهر آراسته و متناسب با عرف جامعه.
 • تمركز فكر، جمعيت خاطر.
 • گشاده رويي و صبر و حوصله.
 • قابليت (هنر) جلب توجه مخاطب.
 • توانايي اشراف بر فضاي ارائه و كنترل جو ارائه.
 • ادب در كلام و ادب در رفتار.
 • تأثير نگاه.
 • نفوذ كلام.
 • حضور ذهن و حاضرجوابي.
 • خونسردي و تسلط بر اعصاب.
 • توانايي برقراري ارتباط حضوري زنده و پويا.

ارائه كننده بايد طبق شيوه ی زير سمينار را ارائه نمايد. بايد توجه داشت كه اين كار، بسيار ظريف و حساس است. ارائه كننده بايد سعي كند كمترين اشتباه را، چه در گفتار و چه در رفتار مرتكب شود تا سخنراني مؤثر و موفقي داشته باشد، بويژه اگر بخواهد ارائه شفاهي او مجاب كننده باشد.

 • قبل از شروع سخن، با گردش آرام نگاه به همه سوي، لحظاتي به مخاطبين نظاره كند.
 • اصل نايكنواختي صدا را رعايت كند، گاه آرام سخن بگويد و گاه با صداي رسا و بلند. صداي متناسب با موضوع داشته باشد.
 • صداي متناسب با موقعيت مكاني ارائه و تعداد حاضرين داشته باشد.
 • از آهنگ، نواخت و لحن كلام بطور متناسب استفاده كند.
 • بياني ساده و روان داشته باشد. با جملاتي حتي الامكان كوتاه، مؤثر و در عين حال با احساس سخن بگويد.
 • تكيه كلام نداشته باشد.
 • حتي الامكان با چند سبك سخن بگويد.
 • مطلب را طبق طرح زمان بندي ارائه كند و از وقت به درستي استفاده نمايد.
 • از حاشيه پردازي و زياده گويي اجتناب كند.
 • تأكيدات و تكرارهاي بجا داشته باشد.
 • از مكث و سكوت بجا و به اندازه به عنوان امكاني براي تأثيرگذاري بيشتر روي مخاطبين، به درستي استفاده كند.
 • از بكار بردن كلمات و عبارات ابهام انگيز اجتناب كند.
 • در هر لحظه سعي كند وضعيت مخاطبين، يعني ميزان كشش، علاقه و حوصله آنها را به شنيدن و دنبال كردن مطلب، درك كند.
 • از نگاه به عنوان امكاني جهت برقرار كردن ارتباط پويا با مخاطبين و تأثيرگذاري روي آنها به خوبي استفاده كند و عدالت در تقسيم نگاه بين مخاطبين داشته باشد.
 • از حركات بدن، بويژه دست، به طور مناسب و بقدر كافي بهره بگيرد.
 • ثابت و بي حركت در يك مكان نايستد.
 • حتي الامكان مخاطبين را در ارائه مشاركت دهد.
 • گاه گاه و به اقتضاي موقع و مطلب، با رعايت جوانب عرفي و فرهنگي، كلام خود را تلطيف كند.
 • از تفاخر، تكبر، خودنمايي و فضل فروشي پرهيز كند. متواضع باشد. ولي نه بطور تصنعي يا از روي ضعف.
 • از امكانات ديداري- شنيداري بخوبي و به موقع استفاده كند.
 • در تمام مدت ارائه سعي با صداقت و صميمت به مخاطبين نشان دهد كه براي آنها اهميت زياد قائل است.
 • با اطمينان سخن بگويد و هر جا كه ترديد داشته باشد، ترديدش را صريحاً اعلام كند.