ما کیفیت تمام کارها را تضمین می کنیم.

عنوان پایان نامه - انتخاب عنوان پایان نامه - چگونه موضوع پایان نامه خود را انتخاب کنیم؟

مدرک دکترا بالاترین مرحله‌ای است که شما می‌توانید به آن دست‌یابید. آن‌چه مدرک دکترا را متفاوت از دیگر مدرک‌ها می‌کند، فرآیند نوشتن پایان نامه یا رساله دکتری آن است. نوشتن پایان نامه، تحقیقی تجربی و ابتکاری است که سؤالات تحقیق را در پنج بخش پاسخ می‌دهد. بعضی از کالج‌ها هم پایان نامه را در سه بخش مورداستفاده قرار می‌دهند، اما این گزارش اغلب در پنج بخش ارائه می‌شود. پیش از این نکاتی را درباره نوشتن پایان نامه دکتری ارائه داده‌ایم. در این مطلب هدف ما بررسی و شرح چگونگی انتخاب عنوان پایان نامه است.


انتخاب عنوان پایان نامه و نوشتن سؤال تحقیق به آن آسانی که ممکن است به نظر بیاید نیست. این چالش برای این است که ممکن است هیچ فکر یا ایده‌ای در مورد این‌که تحقیق چه چیزی را می‌خواهد نشان بدهد نداشته باشیم. دلیل اینکه نمی‌خواهیم به سؤال تحقیق پاسخ دهیم این است که مطمئن شویم که هیچ پیش فرضی وجود ندارد. پس فکر نوشتن پایان نامه به‌عنوان موضوعی که می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم و به خاطر بسپاریم، این است که اگر شما در یک برنامهٔ پزشکی نیستید بیشتر دانشگاه‌ها هم به شما اجازهٔ انجام تحقیقات پزشکی را نمی‌دهند.

گروه علمی و تحقیقاتی پایان نامه من

عنوان پایان نامه - انتخاب عنوان پایان نامه - چگونه موضوع پایان نامه خود را انتخاب کنیم؟

انتخاب عنوان پایان نامه | انتخاب موضوع پایان نامه

مرحله اول: ملاحظات و نکات اولیه انتخاب موضوع پایان نامه

 • مطالعه اجمالی در برخی زمینه های مورد علاقه و مهم
 • جستجو در برخی پایگاهها و نیز اینترنت تحت عبارت “research topics”  و یا “research priorities” و یا ” issues for research ” در حوزه های دلخواه برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
 • مطالعه و وارسی “پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر” در فصل آخر پایان نامه ها برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
 • صرف وقت بیشتر و مطالعه عمیق تر و تحلیلی تر در باره موضوع های مطرح
 • مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه و منتقد در مورد موضوع های قابل قبول و مطرح

مرحله دوم: بررسی و تحلیل مقوله ها و نکات مورد توجه در انتخاب موضوع

 • علاقه مند بودن به موضوع
 • در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات فردی مثلاً قدرت تجزیه و تحلیل، توانایی تحلیل آماری، توانایی برقراری ارتباط با جامعه ی مورد تحقیق، و…
 • نو بودن موضوع (تکراری و یا تقلیدی صرف نباشد)
 • ارزشمند بودن موضوع

–   مطرح بودن در سطح ملی یا منطقه ای یا جهانی

–   منطقی بودن و نه فریبنده بودن (در این مورد باید فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه ای اصلاح شود که دریابد ظاهر و کلمات زیبا و فریبا بدون توجه به واقعی، کارآ و منطقی بودن آن نه تنها پژوهش مفید و گره گشایی نمی آفریند بلکه مشکل ساز هم هست)

 • کاربردی بودن (در مورد پژوهشهای غیربنیادی): امکان استفاده از نتایج در کوتاه مدت یا میان مدت (بتواند به یک نیاز مهم پاسخ دهد)
 • مطرح بودن به منزله مسئله (امکان تعریف یک مسئله جدید مبتنی بر پیشینه پژوهش یا تجربیات حرفه ای و شخصی)
 • امکان تعریف سؤال یا فرضیه بر اساس مسائل عملی یا نظری

–    سؤالهای مشخص، عینی و هدفمندی را بتوان طرح کرد

–    برای پاسخ به سؤالها، راه حل علمی و روش مناسب وجود داشته باشد

 • امکان عملی اجرای پژوهش

–       انجام مراحل تحقیق با دشواری غیرعادی همراه نباشد

–       مراحل کار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداکثر یک سال) قابل انجام باشد

–       مطالعات نظری و دستیابی به منابع امکان پذیر باشد

–       نمونه معرف (نماینده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مایل به همکاری باشد

–       شیوه گردآوری اطلاعات (توزیع پرسشنامه و یا مصاحبه و یا راه های دیگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد

–       اطلاعات مورد نیاز قابل دسترس و گردآوری باشد

–    امکان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقیق (وجود یک یا چند روش برای آزمون کردن) وجود داشته باشد

 • امکان ادامه پژوهش های بیشتر در همان زمینه

– پیشنهادهای جدیدی را بتوان از دل پژوهش برای پژوهش های آتی مطرح کرد

امکان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمینه (تولید دانش جدید)

مرحله سوم: تصمیم گیری کلی

 • تدوین یک فهرست از موضوع های مناسب بر اساس توجه به معیارهای مرحله دوم
 • بررسی مجدد تک تک موضوع ها با نگاه منطقی و واقع بینانه
 • حذف برخی از موضوع ها که امکان انجام تحقیق و رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها دشوار است
 • انتخاب حداکثر دو یا سه موضوع مناسب برای تحقیق
 • بررسی هر یک از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتی و وجود استاد راهنما (موضوع در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل یکی از استادان باشد)
 • مشورت با یک یا دو استاد در باره موضوع های پیشنهادی و مسائل مرتبط با آنها
 • گرفتن تائید اولیه از یک یا دو استاد در مورد مناسب بودن یکی از موضوع ها

مرحله چهارم:  محدودکردن دامنه موضوع

 • مطالعه متون علمی برای پی بردن به فضاهای خالی برای تحقیق در آن موضوع
 • بیان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پایان نامه)
 • مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده
 • تائید موضوع نهایی پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان
 • مطالعه مجدد متون علمی برای یافتن و تدوین مسئله پژوهش
 • نوشتن سؤالها و یا فرضیه های مناسب برای تحقیق (در واقع سؤال (اصلی و فرعی) و فرضیه هر دو برای یک تحقیق ضروری هستند)
 • مشورت با استادان مربوطه و تائید مسئله ها و یا فرضیه ها

مرحله پنجم: انجام سایر گامهای پژوهش

 • مشخص کردن روش تحقیق
 • مشخص کردن جامعه پژوهش
 • مشخص کردن شیوه نمونه گیری
 • مشخص کردن ابزار گردآوری اطلاعات
 • در صورتی که از پرسشنامه استفاده می شود تعیین چگونگی پیدا کردن روایی و اعتبار آن
 • مشخص کردن روش آماری و آزمون های مورد استفاده
 • اجرای مراحل عملی کار
 • تدوین گزارش تحقیق
 • تدوین نتایج همراه با تجزیه و تحلیل نهایی آن ها
 • تدوین محدودیت ها و مشکلات تحقیق
 • ارائه پیشنهادها برای پژوهش های آتی
انتخاب عنوان پایان نامه | بهترین عنوان پایان نامه
انتخاب عنوان پایان نامه | بهترین عنوان پایان نامه
انتخاب عنوان پایان نامه | بهترین عنوان پایان نامه
انتخاب عنوان پایان نامه | بهترین عنوان پایان نامه

بی نهایت خدمات آموزشی متنوع با بهترین قیمت در ایران

 • به خوبی محتوای پژوهش را معرفی کند.
 • در حد امکان فاقد عبارات اختصاری باشد.
 • فاقد قضاوت و القای مفاهیم باشد.
 • به صورت سوالی عنوان نشود.
 • به گونه ای جذاب و جالب توجه نوشته شود.
 • به ابتکار خاص موجود در تحقیق اشاره کند.
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته تحقیقات آموزشی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته فیزیولوژی ورزشی محض
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته روزنامه نگاری و مطبوعات
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته بیوشیمی بالینی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق اقتصادی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی نفت
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی مالی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی منابع طبیعی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته جغرافیا- برنامه ریزی روستای
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم سیاسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بیمه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه زمین شناسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه زمین شناسی اقلیم شناسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته کارشناسی ارشد مخابرات
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته آموزش ریاضی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه طراحی پارچه و لباس
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه روانشناسی سنجش و اندازه گیری – روانسنجی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه زمین شناسی گرایش پترولوژی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زمین شناسی گرایش هیدرولوژی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد HSE
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته الکترونیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حشره شناسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه سلولی و مولکولی میکروبیولوژی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مکاترونیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی مکاترونیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی پزشکی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم تغذیه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه روانشناسی کودکان استثنایی
 • عناوین پیشنهادی پایان روانشناسی تربیتی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه برنامه ریزی شهری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مدیریت ورزشی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته هوش مصنوعی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی مواد سرامیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی مواد جوشکاری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه اقتصاد انرژی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته ژنتیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت استراتژیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته بازرگانی بین الملل
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه دندانپزشکی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مدیریت استراتژی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه اقتصاد بانکی و مالی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد اسلامی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه عمران گرایش آب
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه عمران گرایش راه و ترابری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه عمران گرایش سازه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه عمران گرایش زلزله
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه عمران گرایش خاک و پی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مدیریت فرهنگی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بین الملل
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق عمومی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق مالکیت فردی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق بشر
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته فرهنگ و زبان های باستانی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زبان و ادبیات آلمانی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته جامعه شناسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته دندانپزشکی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته گرافیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته روابط بین الملل
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته هتلداری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته الهیات
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم قرآن و احادیث
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم اقتصادی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته فلسفه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته تجارت الکترونیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی برق
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی مواد
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی مکانیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی صنایع
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته معماری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته کارگردانی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته پژوهش هنر
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته تربیت بدنی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته تاریخ
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته MBA
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته گیاهپزشکی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی – باغبانی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته آمار
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته آبخیزداری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی آبیاری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت دولتی- منابع انسانی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته پیراپزشکی- بیهوشی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته پزشکی عمومی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته پرستاری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی نرم افزار
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت دولتی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بیمه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستمها
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی شیمی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی عمران
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت فرهنگی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – مالی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت فن آوری اطلاعات (IT)
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت شهری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بانکداری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مامایی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته فقه و حقوق
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی – تحول سازمانی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت اجرایی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته محیط زیست
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته کتابداری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته فیزیک
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم سیاسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم تربیتی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته علوم اجتماعی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زیست شناسی جانوری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زیست شناسی گیاهی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زبانشناسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زبان و ادبیات فرانسه
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته مترجمی زبان انگلیسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته ادبیات انگلیسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته ریاضی محض
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته حسابداری
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی
 • عناوین پیشنهادی پایان نامه رشته جغرافیا- برنامه ریزی روستایی