1. مدرس دانشگاه –
  2. عضو انجمن نخبگان، فازی و فناوری الاعات ایران –
  3. دارای بیش از 100 مقاله و گواهی افتخار داخلی و خارجی –
  4. نفر برتر در دومین کنفرانس فناوری اطلاعات ایران در سال 1390 در ماهشهر –
  5. تخصص ها : طراحی سایت، گرافیک، شبکه و… –
  6. مشاوره بیش از 200 مقاله و پایان نامه ارشد و دکتری و…