اخلاق در پژوهش

191980 131 AC0F1C4B - اخلاق در پژوهش

اخلاق در پژوهش برای جامعه علمی یک امر کاملا ضروری است و قوانین اخلاق که Ethics نامیده میشود تا افراد در پژهش های خود دچار اختلال نشوند. در واقع اخلاق برای دست عرضه کردن دستاورد ها به جامعه علمی توسط افراد نکته ای است که همیشه مورد بحث بوده .

اگر یک فرد در مقاله خود از مقاله ای دیگر استفاده کرده باشد باید افراد را ارجاع دهد ، افرادی در علم موفق هستند که از دیگران شناخت دارند مقالات زیادی خوانده اند و بدون تعصب در علم به تحقیق میپردازند و دیگران را با مقالات آشنا میکنند.ارجاع دست به پژوهش های دیگران را میتوان از جمله اخلاقیات در پژوهش ها دانست . جملاتی که از مقاله های دیگران است را باید در گیومه ها گذاشت تا دقیقا مشخص شود که این جمله از فرد دیگری است .

اخلاق در پژوهش

به عبارتی دیگر میتوانید جمله را با مفهوم بهتری به خواننده برسانید و منبع را مشخص کنید لازم نیست مطلب را در این جور مرحله ها داخل گیومه قرار دهید . در انتهای جمله ای که از مقاله ای دیگر نوشته اید میتوانید منبع را ذکر کنید .این کار را نمیتوانید برای جمله های دقیقا کپی شده نیز انجام دهید . شما میتوانید در تمامی صورت ها ارجاع را انجام دهید و شاید سبکی خاص هم برای آن انتخاب کنید ولی در هر صورت ارجاع اگر به درستی انجام شود شما اخلاق در پژوهش را حفظ کرده اید و در غیر این صورت خیر . ممنون که همراه مابودید شما میتوانید خطاهایی که در نوشتار وجود دارد را با استفاده از نکته زیر پیدا کنید.

نکته : سایت‌های تخصصی همچون سایت www.plagiarism.com برای کشف اینگونه خطاها وجود دارد، اما می‌توان از سایت گوگل نیز استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید