ارجاع دهی به سبک هاروارد | راهنمای ارجاع دهی به سبک هاروارد

ارجاع دهی به سبک هاروارد | راهنمای ارجاع دهی به سبک هاروارد

ارجاع دهی به سبک هاروارد

ارجاع دهی به سبک هاروارد | راهنمای ارجاع دهی به سبک هاروارد :

پدید آورنده هر اثر علمی نوشتار خود را بر دو ستون استوار می دارد، یا بر پایه اندیشه ها و یافته های خود سخن می گوید یا از گفته ها و نوشته های دیگران بهره می برد. اخلاق علمی حکم می کند که استفاده از کلام و نوشتار دیگران با اشاره به منبع آنها باشد تا خوانندگان بتوانند به سرعت و سهولت اصل منبع را بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه و مطالعه کنند. روش های مختلفی برای ارجاع دهی وجود دارد که که یکی از آنها، روش هاروارد هست.

در این روش منابع به ترتیب الفبایی ( نام خانوادگی نویسنده اول ) فهرست می شوند. نحوه درج آنها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نویسندگان به شرح زیر است.

الف- منابع فارسی

۱ –  نحوه درج منابع در متن

مثالهایی از نحوه اشاره به مراجع در متن پایان­نامه در ذیل آورده می شود:

همان­طور که حسابی (۱۳۵۷) اشاره کرده است، عامل دما بسیار موثر می باشد، نظریه جونز ( جونز، ۱۹۸۵) نیز این نکته را تصدیق می کند. البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما باید در شرایط کنترل رطوبت صورت­گیرد (جهانشاهی، ۱۳۷۴).

     –  اگر متن یا عبارتی عیناً از یک مرجع، بازنویسی می شود، باید آن متن یا عبارت، داخل علامت نقل قول (“) بیاید و شماره صفحه نیز در” ارجاع درون متنی” ذکر شود.

     –  کلیه مراجعی که در متن، مورد اشاره قرار می گیرند، باید در فهرست مراجع گنجانده شوند……

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید