انجام پروژه lisrel | انجام پروژه لیزرل (lisrel) (linear structural relations)

انجام پروژه lisrel | انجام پروژه لیزرل (lisrel) (linear structural relations)

انجام پروژه lisrel

انجام پروژه لیزرل (lisrel) (linear structural relations) یک پکیج نرم افزار تحلیل آماری مناسب مدل سازی معادلات ساختاری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی کاربرد دارد.

پروژه lisrel

جهت انجا پروژه lisrel خود .می توانید از طریق فرمی که در انتهای صفحه قرار گرفته است و یا با کلیک بر روی دکمه زیر و سپس پر کردن فرم مربوطه پروژه خود را ثبت سفارش کنید

ثبت سفارش

تفاوت لیزرل با SPSS

 لیزرل را میتوان مکمل SPSS دانست، اما لیزرل کار های گرافیکی را با کیفیت بهتری نسبت به SPSS انجام میدهد.

1- در حقیقت با انجام پروژه لیزرل شما می توانید برای یک فایل اطلاعات داده، متغیر های گسترده ای را مانند: تفکیک جنسیتی، زبان، احزاب سیاسی، کشورها، دانشکده ها ، کالج ها ، مدارس و غیره را مورد بررسی قرار دهید.

این نرم افزار ممکن است چندین متغیر از مدل های معادلات ساختاری را  به چندین داده گروهی اختصاص بدهد. روش های آمارگیری سنتی از جمله ML ، RML ، WLS، DWLS ، GLS و ULS  برای داده های گروهی کاملا، قابل استفاده بوده و از FIML در داده های گروهی ناقص نیز میتوان استفاده کرد. در نسخه های قدیمی تر پروژه Lisrel، کاربر باید برای هر متغیر، یک فایل داده جداگانه اختصاص میداد که در نسخه های فعلی این مشکل نیز بر طرف شده است.

2- انجام پروژه Lisrel به دو روش صورت میگیرد:
الف) مدل سازی معادلات سختاری استاندارد
ب) مدل سازی معادلات ساختاری چند سطحی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید