بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

پس از نوشتن روش تحقیق مقاله نوبت به بخش بحث و نتیجه گیری (Results and discussions) می‌رسد. نوشتن این بخش یکی از بخش‌های چالش‌برانگیز نگارش مقاله است.  یافته‌های اصلی مقاله علمی و تفسیر داده‌های عددی به دست آمده، باید به روشنی در این بخش بیان می‌شود؛ به همین دلیل نگارش این بخش از اهمیت ویژه‌ای در مقاله برخوردار است.

متن بخش بحث و نتیجه گیری مقاله

معمولاً این بخش با یک مقدمه و ذکر دوباره اهداف مقاله شروع می‌شود. در مقالات انگلیسی از جملاتی مانند

….The present study was conducted to investigate the relationship between

و در مقالات فارسی از عبارت‌هایی مانند “پژوهش حاضر با هدف بررسی…” استفاده می‌شود.

در ادامه موارد زیر بیان می‌شود:

  • یافته‌ها: نتایج با عبارت‌هایی مانند ” …The first finding from the study was that ” بیان می‌شود. از جداول و نمودارها برای بیان نتایج استفاده می‌شود که باید بر اساس ترتیبی که در متن اصلی مقاله ذکرشده‌اند، شماره‌گذاری شوند؛ همچنین آماره‌های آزمون و مقادیر P-value در این بخش تفسیر می‌شود.
  • در این قسمت توضیح داده می‌شود که آیا یافته‌های پژوهش در راستای پژوهش‌های قبلی است و یا تناقضی وجود دارد. از عبارتی مانند عبارت زیر برای مقایسه استفاده می‌شود:

…A comparison of our results with previous studies showed that

  • محدودیت‌های مقاله: محدودیت‌های مطالعه به طور مختصر در این بخش بیان می‌شود. بسیاری از محققان از این موضوع خودداری می‌کنند زیرا احساس می‌کنند با این کار نقاط ضعف تحقیق برای سردبیر مجله برجسته‌تر می‌شود؛ اما نوشتن این بخش در واقع تأثیر مثبتی بر روی مقاله شما می‌گذارد زیرا مشخص می‌کند که شما درک عمیق از موضوع خود و همه جوانب آن دارید.

…The limitations of the present study includes

  • پیشنهادات آتی: در این بخش جنبه‌هایی از موضوع مقاله که هنوز بررسی نشده و ایده خوبی برای تحقیقات آینده هستند بیان می‌شود.

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید