مجلات اقتصاد و دارائی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی اقتصاد و دارائی

مجلات اقتصاد و دارائی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی اقتصاد و دارائی

مجلات اقتصاد و دارائی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی اقتصاد و دارائی

مجلات اقتصاد و دارائی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی اقتصاد و دارائی :

1. پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: تاریخ, علوم اجتماعی, اقتصاد اجتماعی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ایرانی تاریخ
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. تازه های بیمه ایران و جهان

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد اجتماعی, سیستم های اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشکده بیمه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

3. دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

4. دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, توسعه اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

5. دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, سلامت، آموزش و رفاه, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

8. دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای

حوزه های تحت پوشش: سلامت، آموزش و رفاه, استراتژی و مدیریت استراتژیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

حوزه های تحت پوشش: اطلاع رسانی پزشکی, ایدز و HIV, پزشکی خانواده, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت, طب پیشگیری, سلامت، آموزش و رفاه, آموزش, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

10. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, حسابداری, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. دوفصلنامه توسعه و سرمایه

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سازمان علمی ناشر مجله: تجارت الکترونیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

12. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, توسعه اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

13. دوفصلنامه دانش اقتصادی در کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, توسعه اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

14. دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

15. دوفصلنامه گلجام

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد تجاری, باستان شناسی, تاریخ

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن فرش ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. دوماهنامه اقتصاد پنهان

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, تاریخ اقتصاد

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. دوماهنامه پایش

حوزه های تحت پوشش: سلامت، آموزش و رفاه

سازمان علمی ناشر مجله: جهاد دانشگاهی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. دوماهنامه تازه های حقوقی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع علمی کاربردی

20. راهبرد امین (اقتصادی)

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, تشکیلات صنعتی, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اقتصادی, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

مجلات اقتصاد و دارائی

21. فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: تاریخ اقتصاد, توسعه اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. فصلنامه اقتصاد کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

23. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد تجاری

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

24. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

25. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, حمل و نقل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

26. فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, ریاضیات, شیمی, فیزیک, مهندسی عمران و سازه, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, سلامت، آموزش و رفاه, هنر و علوم انسانی, ادبیات

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

27. فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, توسعه اقتصادی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

28. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سلامت، آموزش و رفاه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. فصلنامه بوم شناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

30. فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, سیستم های اقتصادی, علوم سیاسی و روابط بین الملل

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید بهشتی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

31. فصلنامه بین المللی بانکداری نوین

حوزه های تحت پوشش: تئوری و ریاضیات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, نرم افزار, اقتصاد و دارائی, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

32. فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد تجاری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

33. فصلنامه پایش سبک زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, سلامت، آموزش و رفاه, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی, انسان شناسی, مطالعات مذهبی (الهیات)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

34. فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

35. فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, تشکیلات صنعتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

36. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

37. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه پژوهشنامه بیمه

حوزه های تحت پوشش: تشکیلات صنعتی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشکده بیمه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

39. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

40. فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

مجلات اقتصاد و دارائی

41. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه خوارزمی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. فصلنامه تخصصی مدیریت پیشرفت

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

44. فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

حوزه های تحت پوشش: طب سالمندی, سلامت، آموزش و رفاه, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

45. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربت حیدریه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر تربت حیدریه

46. فصلنامه زراعت و فناوری زعفران

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربت حیدریه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر تربت حیدریه

47. فصلنامه علوم آب و خاک

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

48. فصلنامه فناوری آموزش

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

49. فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

50. فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد اجتماعی, بازاریابی, مدیریت (عمومی), جامعه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

51. فصلنامه مدیریت فراگیر

حوزه های تحت پوشش: سلامت، آموزش و رفاه, مدیریت (عمومی), مدیریت توریسم و گردشگری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

52. فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

53. فصلنامه مسکن و محیط روستا

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشکده سوانح طبیعی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر اهر

54. فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, توسعه اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

55. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه لرستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

56. فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

57. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

58. فصلنامه مطالعات مدیریت، مالی و اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, تجارت، مدیریت و حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

59. فصلنامه مطالعات نوین بانکی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

60. فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, کسب و کار, حسابداری, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

مجلات اقتصاد و دارائی

61. فصلنامه معماری شناسی

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, هنر و علوم انسانی, باستان شناسی, هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

62. فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه رجاء
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

63. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد تجاری, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

64. ماهنامه افق بیمه

حوزه های تحت پوشش: تشکیلات صنعتی, کسب و کار

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشکده بیمه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

65. ماهنامه پژوهش ملل

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

66. ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

67. مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی اقتصادی, اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, تشکیلات صنعتی, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابلسر

68. مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی شیمی (عمومی), ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, تشکیلات صنعتی

69. مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, تجارت، مدیریت و حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

70. مجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

71. مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

72. مجله تحقیقات در علوم سلامت

حوزه های تحت پوشش: سلامت, سلامت، آموزش و رفاه, اپیدمیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

73. مجله تحقیقات منابع انسانی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

74. مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حقوق و اقتصاد, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی, انسان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

75. مجله مطالعات استراتژیک در اقتصاد انرژی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

76. مجله مطالعات اکتشافی در حقوق و مدیریت

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

77. مدیریت برند

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, بازاریابی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

78. مطالعات و سیاست های اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مفید
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

79. نشریه اجتماع و توسعه

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, اقتصاد اجتماعی, توسعه اقتصادی, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

80. نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

 مجلات اقتصاد و دارائی

81. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, معماری و شهرسازی, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

82. فصلنامه راهبرد توسعه

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید