مجلات بازاریابی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی بازاریابی

مجلات بازاریابی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی بازاریابی

مجلات بازاریابی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی بازاریابی

مجلات بازاریابی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی بازاریابی :

1. دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

2. دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, رفتار سازمانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

3. راهبرد امین (اقتصادی)

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, تشکیلات صنعتی, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اقتصادی, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

4. فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد تجاری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

5. فصلنامه پارس مدیر

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر نوشهر

6. فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

7. فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد اجتماعی, بازاریابی, مدیریت (عمومی), جامعه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

9. فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, کسب و کار

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

10. فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

11. فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

12. ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

13. مجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

15. مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حقوق و اقتصاد, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی, انسان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. مدیریت برند

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, بازاریابی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید