مجلات داروسازی و داروشناسی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی داروسازی و داروشناسی

مجلات داروسازی و داروشناسی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی داروسازی و داروشناسی

مجلات داروسازی و داروشناسی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی داروسازی و داروشناسی

مجلات علمی پژوهشی و ترویجی داروسازی و داروشناسی :

1. دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران

حوزه های تحت پوشش: داروسازی (عمومی), گیاه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

2. فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی

حوزه های تحت پوشش: داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

3. مجله Medbiotech

حوزه های تحت پوشش: داروسازی / داروشناسی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

4. مجله بین المللی بیومدیکال و بهداشت عمومی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی بالینی, علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی (عمومی), سم شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

5. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

 

 

6. مجله گیاهان دارویی ابن سینا

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), داروسازی (عمومی), گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید