مجلات دندانپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دندانپزشکی

مجلات دندانپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دندانپزشکی

مجلات دندانپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دندانپزشکی

مجلات دندانپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دندانپزشکی :

1. تحقیقات دندانپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دندانپزشکی (عمومی), بهداشت دهان و دندان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

2. دوماهنامه طلوع بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, طب پیشگیری, بهداشت دهان و دندان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

3. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

حوزه های تحت پوشش: دندانپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

4. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

5. مجله علوم پزشکی زانکو

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری, پزشکی, دندانپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

6. مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دندانپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

7. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, مدیریت بیمارستانی, بهداشت دهان و دندان, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید