مجلات علوم زمین | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علوم زمین

مجلات علوم زمین | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علوم زمین

مجلات علوم زمین | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علوم زمین

مجلات علوم زمین | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علوم زمین :

1. دو فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

2. دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ژئوفیزیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

3. دوفصلنامه دیرینه شناسی

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن دیرینه شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

4. دوفصلنامه رخساره‌های رسوبی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, پترولوژی و ژئوشیمی, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

5. دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

6. دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

7. دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

8. دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی شیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. دوفصلنامه مهندسی زیر دریا

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر شاهین شهر و میمه

10. دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

11. دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

12. ژورنال مهندسی عمران

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. فصلنامه آموزش علوم دریایی

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

14. فصلنامه آنالیز سازه -زلزله

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مهندسی سازه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

15. فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, تغییرات جهانی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی سازه, مهندسی و فناوری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: پدافند غیرعامل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

17. فصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه بین المللی علوم زمین و برنامه ریزی محیطی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, پترولوژی و ژئوشیمی, تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, ژئوفیزیک, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, هواشناسی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, معماری و شهرسازی, مهندسی آب و هیدرولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

19. فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

20. فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 مجلات علوم زمین

21. فصلنامه جاده

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری

سازمان علمی ناشر مجله: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی عمران (عمومی), استراتژی و مدیریت استراتژیک, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه دریا فنون

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر نوشهر

24. فصلنامه زمین ساخت

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه بیرجند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان جنوبى – شهر بیرجند

25. فصلنامه زمین شناسی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه خوارزمی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

26. فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن برقابی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. فصلنامه علوم و فناوری دریا

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

28. فصلنامه علوم و فناوری زمین

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

29. فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر چابهار

30. فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, جنگلداری, علوم زمین, ژئوفیزیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

31. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

32. فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست, ساخت و ساز, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن تونل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

33. فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

34. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

35. مجله آمایش جغرافیایی فضا

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه گلستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

36. مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی اقتصادی, اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, تشکیلات صنعتی, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابلسر

37. مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. مجله تحقیقات زمین شناسی

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

39. مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, علوم محیط زیست, زمین شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

40. مجله معدن و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

مجلات علوم زمین

41. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, معماری و شهرسازی, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

42. مجله ‌بلورشناسی و کانی شناسی ایران

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

43. نشریه هواشناسی و علوم جو

حوزه های تحت پوشش: هواشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن هواشناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید