مجلات علوم زیستی | مجلات علمی و پژوهشی علوم زیستی

مجلات علوم زیستی | مجلات علمی و پژوهشی علوم زیستی

مجلات علوم زیستی | مجلات علمی و پژوهشی علوم زیستی :

1. دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, بیوتکنولوژی, زیست شناسی عمومی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

2. دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: بیوتکنولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

3. دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, زیست شناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ایمنی زیستی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و قدرت, انرژی (عمومی), سوخت های فسیلی, شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, علم مواد, زیست مواد, علم مواد (عمومی), علم و تکنولوژی پلیمر, کامپوزیت, مهندسی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

5. دوماهنامه هوزان

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, مهندسی محیط زیست

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. فصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, اپیدمیولوژی, اندوکرینولوژی (فیزیولوژی غدد داخلی) و متابولیسم, انکولوژی, بیماری های ویروسی, بیماریهای عفونی, پاتوفیزیولوژی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی, ایمنی شناسی کاربردی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. فصلنامه تمرکز بر علوم

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), حرفه های پزشکی, علوم زیستی, بهداشت محیط, سلامت

8. فصلنامه زیست شناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. فصلنامه سلول و بافت

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اراک
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

10. فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, علوم تغذیه, میکروب شناسی و ویروس شناسی, میکروبیولوژی عمومی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, غدد درون ریز, فیزیولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

13. فیزیولوژی عصبی روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی عصبی, فیزیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

14. ماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, شیمی (عمومی), محیط زیست (عمومی), فیزیک (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

15. مجله Medbiotech

حوزه های تحت پوشش: داروسازی / داروشناسی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

16. مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی

حوزه های تحت پوشش: تشخیص پزشکی, حرفه های پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

17. مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, سیاست گذاری سلامت, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم زیستی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه

18. مجله بیوسیستماتیک حیوانات

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

19. مجله بیولوژی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, زیست شناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

20. مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه لرستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

مجلات علوم زیستی

21. مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, علوم پایه پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر اسلامشهر

22. مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – جراحی, پرستاری – فارماکولوژی, بیهوشی, جراحی اعصاب, فیزیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. مجله تحقیقات دام و طیور

حوزه های تحت پوشش: فیزیولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم تغذیه, علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه بیرجند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان جنوبى – شهر بیرجند

24. مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم کشاورزی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

25. مجله سلول و تحقیقات مولکولی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, سم شناسی, علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

26. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

27. مجله علمی پیشرفت های دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, فیزیولوژی, آبزیان, جانور شناسی, حشره شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, ویروس شناسی

28. مجله علمی جانورشناسی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, فیزیولوژی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

29. مجله علمی علوم بیولوژیکی

حوزه های تحت پوشش: بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, علوم کشاورزی و بیولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

30. مجله علمی میکروبیولوژی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی, ویروس شناسی

31. مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, فیزیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

32. مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی

حوزه های تحت پوشش: بیوشیمی, زیست شناسی عمومی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

سازمان علمی ناشر مجله: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

33. مجله گزارش های نوین زیست پزشکی

حوزه های تحت پوشش: میکروب شناسی و ویروس شناسی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), هماتولوژی (خونشناسی), فیزیولوژی, بیوشیمی, بیوتکنولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

34. مجله منابع ژنتیک

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

35. نشریه تنوع جانوری

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, جانور شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه لرستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

36. فصلنامه پژوهش های سلولی مولکولی

حوزه های تحت پوشش: بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

37. فصلنامه پژوهشهای گیاهی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, فیزیولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها

حوزه های تحت پوشش: آزمایش و ارزیابی, علوم زیستی, زیست شناسی عمومی, انگل شناسی, باکتری شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

39. فصلنامه ژنتیک نوین

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ژنتیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر طالقان

40. نشریه زیست‌شناسی گیاهی ایران

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اصفهان
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر بوئین و میاندشت

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید