مجلات علوم محیط زیست | لیست مجلات علمی و پژوهشی علوم محیط زیست

مجلات علوم محیط زیست | لیست مجلات علمی و پژوهشی علوم محیط زیست

مجلات علوم محیط زیست | لیست مجلات علمی و پژوهشی علوم محیط زیست

مجلات علوم محیط زیست | لیست مجلات علمی و پژوهشی علوم محیط زیست :

1. انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

2. پژوهش و فناوری محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: جهاد دانشگاهی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

3. دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

4. دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

حوزه های تحت پوشش: بوم شناسی, مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

5. دوفصلنامه مهندسی آب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر شوشتر

6. دوماهنامه هوزان

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, مهندسی محیط زیست

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی (عمومی), بهداشت محیط

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

8. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, تغییرات جهانی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی سازه, مهندسی و فناوری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: پدافند غیرعامل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار

حوزه های تحت پوشش: بهداشت محیط

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

11. فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: بهداشت محیط, محیط زیست (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری

حوزه های تحت پوشش: بهداشت محیط, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, حمل و نقل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. فصلنامه بین المللی علوم زمین و برنامه ریزی محیطی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, پترولوژی و ژئوشیمی, تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, ژئوفیزیک, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, هواشناسی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, معماری و شهرسازی, مهندسی آب و هیدرولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

14. فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

15. فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی شیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. فصلنامه تمرکز بر علوم

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), حرفه های پزشکی, علوم زیستی, بهداشت محیط, سلامت

17. فصلنامه جاده

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری

سازمان علمی ناشر مجله: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی عمران (عمومی), استراتژی و مدیریت استراتژیک, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

20. فصلنامه روشهای تصفیه محیط

حوزه های تحت پوشش: بهداشت محیط, محیط زیست (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی جامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان


 مجلات علوم محیط زیست

21. فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن برقابی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. فصلنامه سلامت و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی بهداشت محیط ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

حوزه های تحت پوشش: تغییرات جهانی, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان بوشهر – شهر بوشهر

24. فصلنامه شهر پایدار

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

25. فصلنامه علوم و فناوری زمین

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

26. فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: آب و فاضلاب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر چابهار

28. فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

29. فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

30. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

حوزه های تحت پوشش: بوم شناسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه حکیم سبزواری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر سبزوار

31. فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, طیف سنجی, تغییرات جهانی, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

32. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

33. فصلنامه مطالعات عمران شهری

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

34. فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

35. فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست, ساخت و ساز, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن تونل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

36. فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

37. ماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, شیمی (عمومی), محیط زیست (عمومی), فیزیک (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

39. ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), تکنولوژی نفت و سوخت, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

40. ماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, علوم محیط زیست

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر


مجلات علوم محیط زیست

41. ماهنامه شباک

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. مجله آب و فاضلاب

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی, هیدرولیک و سدسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

43. مجله آرشیو علوم بهداشتی

حوزه های تحت پوشش: بهداشت محیط

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی قم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

44. مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: مواد جهش زای زیست محیطی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

45. مجله بین المللی مطالعات علمی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, ریاضیات, شیمی, علوم محیط زیست, فیزیک

46. مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بوم شناسی, بهداشت محیط, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

47. مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم کشاورزی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

48. مجله علمی علوم محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

49. مجله علمی مروری

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), محیط زیست (عمومی), فیزیک (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

50. مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, علوم محیط زیست, زمین شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

51. مجله مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

52. مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط

حوزه های تحت پوشش: بهداشت محیط, مهندسی محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

53. مجله معدن و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

54. مجله مکانیک سازه ها و شاره ها

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, انرژی الکتریکی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی, علوم محیط زیست, کاتالیزور, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

55. مهندسی بهداشت محیط

حوزه های تحت پوشش: بهداشت محیط

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

56. نشریه مهندسی حفاظت از حریق

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بهداشت محیط, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی حفاظت در مقابل آتش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

57. نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمومی, مدیریت (عمومی), آموزش

58. دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

59. فصلنامه صنعت لاستیک ایران IRM

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), شیمی صنعتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران


پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید