مجلات مهندسی شیمی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی شیمی

مجلات مهندسی شیمی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی شیمی

 مجلات مهندسی شیمی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی شیمی

مجلات مهندسی شیمی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی شیمی :

1. دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

2. دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی شیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

3. دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ

حوزه های تحت پوشش: شیمی, مهندسی شیمی, شیمی و مهندسی شیمی مواد

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

5. فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

6. فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی مواد, شیمی صنعتی, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

8. فصلنامه پیشرفت درتحقیقات بیوشیمی و شیمی

حوزه های تحت پوشش: شیمی, مهندسی شیمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

9. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی عمران (عمومی), استراتژی و مدیریت استراتژیک, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز

حوزه های تحت پوشش: سوخت های فسیلی, شیمی تجزیه, تکنولوژی نفت و سوخت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعت نفت
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر آبادان

11. فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: آب و فاضلاب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه قطعه سازان صنعت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

13. فصلنامه کاتالیزور

حوزه های تحت پوشش: شیمی و مهندسی شیمی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

14. فصلنامه مدل سازی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

15. فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, طیف سنجی, تغییرات جهانی, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

17. فناوری آزمونهای غیرمخرب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, مهندسی سازه

سازمان علمی ناشر مجله: بازرسی غیر مخرب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. ماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی سازه, علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

20. ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), تکنولوژی نفت و سوخت, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

مجلات مهندسی شیمی

21. ماهنامه نفت و انرژی

حوزه های تحت پوشش: سوخت های فسیلی, تکنولوژی نفت و سوخت

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. مجله ایتالیایی علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: فیزیک (عمومی), مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی عمومی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

23. مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی شیمی (عمومی), ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, تشکیلات صنعتی

24. مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, هوش مصنوعی, ابزار بندی, فیزیک (عمومی), مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

25. مجله تحقیقات کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

26. مجله روش‌های پیشرفته در مهندسی شیمی و نفت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

27. مجله مبدل گرمایی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, انتقال سیالات و فرایند, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

28. مجله مکانیک سازه ها و شاره ها

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, انرژی الکتریکی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی, علوم محیط زیست, کاتالیزور, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

29. نشریه پیشرفته شیمی

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی معدنی, طیف سنجی, شیمی صنعتی, شیمی و تکنولوزی فرایند

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

30. نشریه حفاظت و ایمنی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

31. نشریه مهندسی حفاظت از حریق

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بهداشت محیط, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی حفاظت در مقابل آتش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

32. فصلنامه صنعت لاستیک ایران IRM

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), شیمی صنعتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

33. فصلنامه علوم و فناوری رنگ

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), مهندسی شیمی (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید