مجلات مهندسی صنایع | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی صنایع

مجلات مهندسی صنایع | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی صنایع

مجلات مهندسی صنایع | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی صنایع

مجلات مهندسی صنایع | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی صنایع :

1. دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

2. دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

3. دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. دوفصلنامه مهندسی زیر دریا

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر شاهین شهر و میمه

5. دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

7. فصلنامه بهینه سازی سیستم ها و فرایندهای کسب و کار

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و هنر یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

8. فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی مواد, شیمی صنعتی, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

11. فصلنامه پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, تشکیلات صنعتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع

سازمان علمی ناشر مجله: جهاد دانشگاهی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. فصلنامه علوم و فنون بسته بندی

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی صنایع

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید

حوزه های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, علوم کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر نجف آباد

15. فصلنامه قطعه سازان صنعت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

16. فصلنامه مدل سازی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

17. فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, طیف سنجی, تغییرات جهانی, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

20. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, استراتژی و مدیریت استراتژیک, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات مهندسی صنایع

21. فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع

22. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. ماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی سازه, علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

24. مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری

حوزه های تحت پوشش: آمار و احتمالات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی, مهندسی مواد, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی و فناوری, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

25. مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی شیمی (عمومی), ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, تشکیلات صنعتی

26. مجله پدافند غیر عامل

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, انرژی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. مجله پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

28. مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, هوش مصنوعی, ابزار بندی, فیزیک (عمومی), مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

29. مجله تحقیقات کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

30. مجله مهندسی مکانیک و صنایع مپتا

حوزه های تحت پوشش: مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

31. مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شریف
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

32. مدیریت زنجیره تامین

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید