مجلات مهندسی عمران و سازه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی عمران و سازه

مجلات مهندسی عمران و سازه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی عمران و سازه

مجلات مهندسی عمران و سازه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی عمران و سازه

مجلات مهندسی عمران و سازه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی عمران و سازه :

1. پژوهشنامه حمل و نقل

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), حمل و نقل

سازمان علمی ناشر مجله: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. دو فصلنامه آب و توسعه پایدار

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

3. دو فصلنامه پژوهش های عمران و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

4. دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

حوزه های تحت پوشش: بوم شناسی, مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

5. دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه بیرجند
سازمان علمی ناشر مجله: سیستم های سطوح آبگیر باران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان جنوبى – شهر بیرجند

6. دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه رازی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه

7. دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. دوفصلنامه مهندسی آب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر شوشتر

9. دوفصلنامه مهندسی دریا

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی دریایی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. ژورنال مهندسی عمران

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. شهر هوشمند

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

13. علوم و فناوری های پدافند نوین

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. فصلنامه دانشکاو

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر گرمسار

15. فصلنامه آنالیز سازه -زلزله

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مهندسی سازه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

16. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)

حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

17. فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, تغییرات جهانی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی سازه, مهندسی و فناوری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: پدافند غیرعامل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, ریاضیات, شیمی, فیزیک, مهندسی عمران و سازه, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, سلامت، آموزش و رفاه, هنر و علوم انسانی, ادبیات

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

19. فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

20. فصلنامه بین المللی پیشرفت در مهندسی راه آهن

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), حمل و نقل

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات مهندسی عمران و سازه

21. فصلنامه بین المللی علوم زمین و برنامه ریزی محیطی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, پترولوژی و ژئوشیمی, تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, ژئوفیزیک, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, هواشناسی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, معماری و شهرسازی, مهندسی آب و هیدرولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

22. فصلنامه بین المللی مطالعات پیشرفته معماری

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

23. فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

24. فصلنامه تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

25. فصلنامه جاده

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری

سازمان علمی ناشر مجله: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

26. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی عمران (عمومی), استراتژی و مدیریت استراتژیک, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران

حوزه های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری, هیدرولیک و سدسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

28. فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن برقابی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. فصلنامه علوم آب و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی, هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

30. فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: آب و فاضلاب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

31. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید چمران اهواز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

32. فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید

حوزه های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, علوم کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر نجف آباد

33. فصلنامه قطعه سازان صنعت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

34. فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر چابهار

35. فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

36. فصلنامه مدل سازی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

37. فصلنامه مصالح و سازه های بتنی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن بتن ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

39. فصلنامه مطالعات عمران شهری

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

40. فصلنامه معماری شناسی

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, هنر و علوم انسانی, باستان شناسی, هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

مجلات مهندسی عمران و سازه

41. فصلنامه منظر

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت توریسم و گردشگری, باستان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست, ساخت و ساز, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن تونل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

43. فصلنامه مهندسی حمل و نقل

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری

سازمان علمی ناشر مجله: ادبیات داستانی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

44. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

45. فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

46. فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

47. فصلنامه هیدرولیک

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن هیدرولیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

48. فناوری آزمونهای غیرمخرب

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, مهندسی سازه

سازمان علمی ناشر مجله: بازرسی غیر مخرب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

49. ماهنامه باغ نظر

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

50. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

51. ماهنامه پایاشهر

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

52. ماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی سازه, علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

53. ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), تکنولوژی نفت و سوخت, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

54. ماهنامه عمران و پروژه

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, نقشه برداری, هیدرولیک و سدسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

55. مجله آب و فاضلاب

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), علوم محیط زیست, مهندسی محیط زیست, مهندسی آب و هیدرولوژی, هیدرولیک و سدسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

56. مجله ایتالیایی علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: فیزیک (عمومی), مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی عمومی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

57. مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

حوزه های تحت پوشش: ریاضیات, ساخت و مدیریت پروژه, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر قائم شهر

58. مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی شیمی (عمومی), ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, تشکیلات صنعتی

59. مجله بین المللی تعامل سازه و خاک

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر دزفول

60. مجله بین المللی فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی دریایی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات مهندسی عمران و سازه

61. مجله پدافند غیر عامل

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, انرژی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

62. مجله پژوهش آب ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

63. مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, هوش مصنوعی, ابزار بندی, فیزیک (عمومی), مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

64. مجله تحقیقات کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

65. مجله چیلر و برج خنک کن

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

66. مجله روش‌های پیشرفته در مهندسی شیمی و نفت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

67. مجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

68. مجله مکانیک سازه ها و شاره ها

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, انرژی الکتریکی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی, علوم محیط زیست, کاتالیزور, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

69. مجله مهندسی ساخت و تولید

حوزه های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

70. مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

71. مجله مهندسی مکانیک و صنایع مپتا

حوزه های تحت پوشش: مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

72. مجله ی مهندسی عمران شریف

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شریف
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

73. مهندسی آبیاری و آب ایران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

74. نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل

حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری, حمل و نقل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

75. نشریه تخصصی آب و آبیاری

حوزه های تحت پوشش: بهینه سازی مصرف انرژی, مهندسی آب و هیدرولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

76. نشریه حفاظت و ایمنی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

77. نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

78. نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), نقشه برداری, هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

79. نشریه مهندسی حفاظت از حریق

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بهداشت محیط, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی حفاظت در مقابل آتش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

80. نشریه مهندسی سازه و ساخت

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات مهندسی عمران و سازه

81. ﻧﺸﺮﯾﻪ انگلیسی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید