مجلات مهندسی مکانیک | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی مکانیک

مجلات مهندسی مکانیک

مجلات مهندسی مکانیک | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی مکانیک

مجلات مهندسی مکانیک | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی مکانیک :

1. دو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

3. دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. دوفصلنامه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

5. دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا

حوزه های تحت پوشش: علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک, نجوم، اخترفیزیک، علوم فضایی, نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

6. دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

7. دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. دوفصلنامه مهندسی زیر دریا

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر شاهین شهر و میمه

9. دوماهنامه مکانیک سیالات کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن فیزیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

10. دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, ریاضیات, شیمی, فیزیک, مهندسی عمران و سازه, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, سلامت، آموزش و رفاه, هنر و علوم انسانی, ادبیات

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

12. فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

13. فصلنامه تحقیقات موتور

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن موتور ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. فصلنامه دریا فنون

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر نوشهر

15. فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن برقابی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

16. فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید

حوزه های تحت پوشش: ساخت و مدیریت پروژه, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, علوم کامپیوتر, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر نجف آباد

 

17. فصلنامه قطعه سازان صنعت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

18. فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر چابهار

19. فصلنامه مدل سازی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

20. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

مجلات مهندسی مکانیک

21. فصلنامه مکانیک جامد

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

22. فصلنامه مکانیک هوافضا

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر دزفول

24. فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات

حوزه های تحت پوشش: مکانیک مواد, مهندسی مواد, مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

25. فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

 

26. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

27. ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), تکنولوژی نفت و سوخت, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

28. مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

29. مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی شیمی (عمومی), ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, تشکیلات صنعتی

30. مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

 

31. مجله پدافند غیر عامل

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, انرژی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

32. مجله تحقیقات کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

33. مجله چیلر و برج خنک کن

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

34. مجله روش‌های پیشرفته در مهندسی شیمی و نفت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

35. مجله شکل دهی مواد

حوزه های تحت پوشش: مکانیک مواد, مهندسی مواد, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شیراز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

 

36. مجله مبدل گرمایی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, انتقال سیالات و فرایند, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

37. مجله مکانیک سازه ها و شاره ها

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, انرژی الکتریکی, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی, علوم محیط زیست, کاتالیزور, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

38. مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

39. مجله مکانیک کاربردی محاسباتی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

40. مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید چمران اهواز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

مجلات مهندسی مکانیک

41. مجله مهندسی مکانیک و صنایع مپتا

حوزه های تحت پوشش: مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

42. مجله ی مهندسی مکانیک شریف

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شریف
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. مهندسی شناورهای تندرو

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

44. ﻧﺸﺮﯾﻪ انگلیسی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

 

 

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید