مجلات کتابداری و اطلاع رسانی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات کتابداری و اطلاع رسانی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات کتابداری و اطلاع رسانی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات کتابداری و اطلاع رسانی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی کتابداری و اطلاع رسانی :

1. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

2. دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

حوزه های تحت پوشش: مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, حرفه های پزشکی, آمار و احتمالات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

3. دو ماهنامه آینه پژوهش

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

4. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی, هنر و علوم انسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

5. فصلنامه فناوری آموزش

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

7. فصلنامه مطالعات دانش شناسی

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی, هنر و علوم انسانی, ادبیات

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حقوق و اقتصاد, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی, انسان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. نشریه علمی تخصصی ادکا

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی, ادبیات

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید