موضوع پروژه و ایده هایی در رابطه با آن

موضوع پروژه و ایده هایی در رابطه با آن

هر دانشجویی کارشناسی ارشد برای تحقیق و نوشتن یک پروژه مناسب یک پیش نیاز را انجام دهدو آن هم انتخاب یک موضوع مناسب است چرا که بدون داشتن موضوع مناسب نمیتواند پروژه کارشناسی خود را انجام دهد .انتخاب یک موضوع مناسب برای تحقیق در یک رشته از علوم، مستلزم آشنایی با «مبانی مفهومی»، «نظریه های علمی تشکیل دهنده آن رشته» و همچنین «شناسایی آخرین پیشرفت های آن علم» است.

ایده موضوع پروژه از قسمت پیشنهادات

موضوعات می تواند ایده هایی را برای پژوهش به وجود آورد با توسعه آن می توان موضوع مناسبی را پیدا کرد. فصل پنجم پروژه ها در بخش پیشنهادات انتهای مقاله، به طور معمول پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ارائه می شود که می تواند موضوع تحقیق خوبی برای آموزش انجام پروژه باشد.

موضوع تحقیق باید دارای ویژگی هایی باشد که برخی از آن ها عبارتند از :

  1. به خوبی محتوای پژوهش را معرفی کند.
  2.   در حد امکان فاقد عبارات اختصاری باشد.
  3.   در حد امکان کوتاه و رسا باشد.
  4.   فاقد قضاوت و القای مفاهیم باشد.
  5.   به صورت سوالی عنوان نشود.
  6.   به جامعه آماری مورد بررسی اشاره کند.
  7.   به گونه ای جذاب و جالب توجه نوشته شود.
  8.   به ابتکار خاص موجود در تحقیق اشاره کند.

جستجوی مقالات

مطالعه مقالات به روز می تواند ایده هایی را به همراه داشته باشد. در زمینه مورد علاقه به جستجوی مقالات پرداخته و سعی کنید از ترکیب روش های به کار رفته در تحقیق، روش جدیدی را پیشنهاد دهید این کار می تواند  موضوع را مشخص کند. بهترین ایده موضوع پروژه زمانی به ذهن خطور می کند که در حوزه مورد علاقه جستجو کنید.

 

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید