پایان نامه رشته حقوق

n83004760 72498028 - پایان نامه رشته حقوق

معرفی رشته حقوق

تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد.

این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می شود.

به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسوولیت هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می شوند برایشان به وجود می آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی می پردازد.

رشته حقوق یکی از محبوب ترین رشته‏ های داوطلبان گروه علوم انسانی است . دامنه گرایش‏های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است . این روابط می‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدکه به حقوق عمومی معروف است و یا روابط خصوصی مردم را در برمی‏گیرد که حقوق خصوصی نامیده می‏شود .

حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‏گانه کشور، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداه کشور است ، می‏شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‏پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‏توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسؤولیت‏هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‏شوند برایشان به وجود می‏آید مثل مسؤولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر اشاره کرد .

همچنین شاخه ای از حقوق به روابط بین المللی می‏پردازد که خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود که حقوق روابط بین الملل عمومی به روابط بین دولتها و سازمانهای بین‏المللی می‏پردازد.

دانش آموختگان این رشته باید از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب کافی برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسی ، روانشنانسی و علوم فلسفی آمیخته است و یک حقوقدان مطلع باید از این علوم آگاهی‏کافی داشته باشد . همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‏های زیادی به منطق ریاضی دارد ، یک منطق اقناعی و خطایی است .

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب اوقرار می‏گیرند و یا دادگاهی را که مأمور رسیدگی به دعوا است ، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند ، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد . در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد، همچنین دانشجویان حقوق با مفاهیم اساسی فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسی ، روان‏شناسی ، امور مالی و پزشکی قانونی و … آشنا می‏شوند.

دانشجویان این رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی ، حقوق مدنی ، مبانی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی را در قالب دروس پایه می‏گذارند.

توانایی های لازم رشته حقوق

جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. ممکن است که به دست آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد.

همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است.

یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می گیرند و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعوا است، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.

موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران

در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند.

اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.

 

درس ها و واحدهای رشته حقوق

دروس پایه:

مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

دروس اصلی و تخصصی:

آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی ، آئین دادرسی کیفری ، حقوق اساسی ، حقوق جزای عمومی ، حقوق بین المللی عمومی ، حقوق سازمانهای بین المللی ، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی ، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی، حقوق بین المللی خصوصی .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .

امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای حقوق وجود دارد.

در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیردولتی وارد بازارکار می‏شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بویژه متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت‏هایی مواجه می‏شوند .

اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه‏مند می‏تواند پس از گواهی لیسانس و با تکیه بر معلومات خود در شغل‏های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری ، مشاور حقوقی بانک‏ها ، شهرداری‏ها، شرکت‏ها و وزارتخانه‏ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول فعالیت شوند.

رشته حقوق

آشنایی با رشته حقوق از نگاهی دیگر

ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و فلسفی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌کنند.
برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاکمات کیفری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌کنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گفته می‌شود.

از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یافته است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول  ریپر حقوقدان فقید فرانسوی  یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یک‌بار تمام کتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند.
دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود منافعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این منافع از منافع افراد جدا نیست بنابراین افراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این منافع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیفی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریف شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.
توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه
تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه ، توانایی استفاده از کتب فقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی کامل با ادبیات زبان فارسی ، منطق ، عربی و جامعه‌شناسی از ملزومات این رشته است.
جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. در کل باید گفت که نحوه استدلال و فن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است.
یک دانشجوی حقوق باید شیفته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدفش این است که به وسیله رشته حقوق امرار معاش کند مطمئنا حقوقدان موفقی نخواهد شد.
ممکن است که به دست‌آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است .
یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را که مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و افراد باید بدانند که به چه ترتیب از قوانین استنباط کنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون در مورد مشکل مورد نظر، حکمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احکامی را که در قانون وجود ندارد، استنباط کند.

اهمیت این مساله زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بدانیم یک قاعده ممکن است در دو زمان مختلف دو معنی متفاوت داشته باشد و یا از یک متن واحد، دو نسل مختلف امکان دارد برداشتی متفاوت داشته باشند. برای مثال در قانون مدنی داریم که زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. ولی معنی حسن معاشرت در 50 سال پیش با امروز متفاوت است و یا معنی حسن معاشرت در شهرها با همین ترکیب در روستاها فرق دارد و این کار حقوقدان است که با توجه به موقعیت زمان و مکان برداشت درست و صحیحی از عبارتهای موجود در قانون داشته باشد.
به عبارت دیگر نباید تصور کرد که همه‌چیز در قوانین خلاصه می‌شود و کسی که قوانین را بداند، حقوقدان است. بلکه نقش مهم حقوقدان در به کاربردن فنون و هنرهای خاصی است که باید آنها را بیاموزد و برای به دست آوردن قواعدی که در متون قوانین نیامده است ، از آنها استفاده کند.
دانشجوی علاقمند به رشته حقوق باید نه تنها با زبان فارسی بلکه با ادبیات فارسی و حتی با دیوانهای شعرای بزرگ ایران آشنا باشد چون سخنوری و همچنین قدرت قلم و نویسندگی از فضایل یک حقوقدان است و یک حقوقدان باید با تکیه بر قلم و یا سخن، نظریه و یا تفکر حقوقی خود را نشر دهد. همچنین با این دو حربه می‌تواند در مقام دفاع از مظلومی برآمده و با تعبیرات و جملات شیوا، دلنشین و تاثیرگذار سخن خود را به کرسی بنشاند. همچنین برای آن که بتواند لایحه‌ای را بنویسد باید سخن او همراه با دلیل و برهان باشد. به همین دلیل لازم است که با منطق آشنا باشد.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
در مقطع کارشناسی ارشد امکان ادامه تحصیل در 4 گرایش وجود دارد:
1- حقوق خصوصی
2- حقوق بین‌الملل
3- حقوق جزا و جرم شناسی
4- حقوق عمومی
همچنین امکان ادامه تحصیل در ایران در مقطع دکترا نیز میسر است.
آینده شغلی و بازار کار
وقتی با استادان دانشگاه در مورد فرصت های شغلی فارغ التحصیلان لیسانس در رشته های مختلف صحبت می کنیم، بیشتر آنان معتقدند که یک فارغ التحصیل در مقطع لیسانس، دانش و  توانایی لازم را برای کار تخصصی در رشته تحصیلی خود ندارد از همین رو نباید انتظار شغلی ایده آل و مطابق میل خود را داشته باشد. در رشته های علوم انسانی که در مقطع لیسانس بیشتر اطلاعات، کلی بوده و اطلاعات تخصصی و کاربردی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری ارائه می گردد.
اما رشته حقوق از جمله رشته هایی است که از این قاعده مستثنی است و یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهد. در کل اگر بخواهیم به فرصت های شغلی حقوقدان ها اشاره کنیم، باید بگوییم که حقوقدان ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته افرادی که با مقررات آشنا هستند و قوانین را به صورت یک فرمانبر کامل عمل می کنند اما قدرت استنباط احکام تازه را از قوانین ندارند. اینها کسانی هستند که ممعمولاً تا مقطع لیسانس درس خوانده اند و در واقع حقوقدانهای عملی هستند که می توانند کارهای معمولی این حرفه را انجام دهند.

دسته دوم افرادی هستند که این مرحله را پشت سر گذاشته اند و قدرت استنباط از قوانین و دست یافتن به قوانین جدید را دارند که در واقع مهندسین حقوق هستند که قادرند در مورد بنیان های علم حقوق اظهارنظر کنند و در صورت لزوم آنها را تغییر دهند. متخصصانی که می توان به آنها معماران حقوق گفت.
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاه دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توأم است و بخصوص متقاضیانی که علاقمند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند، اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد.
باید توجه داشت که اکثر فرصت های شغلی موجود برای فارغ التحصیل این رشته، از جمله قضاوت، وکالت، تصدی دفاتر اسناد رسمی و تصدی دفتر ازدواج و طلاق امتحان ورودی دارد و فارغ التحصیلان حقوق پس از پذیرش در امتحان ورودی و گذراندن یک دوره کارآموزی، می توانند در مشاغل موردنظر فعالیت نمایند.

اگر داوطلبان بدون بررسی توانایی خود فقط فریب نام رشته و معروفیت آن را بخورند و در واقع رشته تحصیلی‌شان را بر اساس مد روز انتخاب نمایند بعد از گذشت یک یا دو سال دچار سرخوردگی می‌شوند و حتی انصراف می‌دهند و اگر هم ادامه تحصیل دهند بعد از فارغ‌التحصیلی نمی‌توانند کار مناسبی در ارتباط با رشته تحصیلی خود پیدا نمایند.

دروس پایه رشته حقوق در مقطع کارشناسی
مقدمه علم حقوق حقوق جزای عمومی
حقوق اساسی 1 حقوق مدنی 1
مبانی علم اقصاد عربی
مالیه عمومی بانی جامعه شناسی
دروس اصلی رشته حقوق در مقطع کارشناسی
حقوق مدنی 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 آئین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3
متون حقوقی 1 و 2 (زبان خارجه تخصصی) آئین دادرسی کیفری 1 و 2
حقوق اساسی 2 حقوق جزای عمومی 2 و 3
حقوق بین المللی عمومی 1 و 2 حقوق سازمانهای بین المللی
حقوق اداری 1 و 2 اصول فقه 1 و 2
متون فقه 1 و 2 و 3 و 4 قواعد فقه 1 و 2
حقوق تطبیقی ادله اثبات دعوی
حقوق کار پزشکی قانونی
کار تحقیقی 1 و 2 حقوق بین المللی خصوصی 1 و 2
حقوق تجارت 1 و 2 و 3 و 4

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق خصوصی :

روشهای تعیین ثمن در عقد بیع
مال مقبوض به عقد فاسد
طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
معدن در حقوق ایران
تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD
عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر
دادگاه های تجاری
مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD
تعهدات وکیل
نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت PHD
وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >
حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
مقایسه حق عینی و حق دینی
تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD
دارا شدن غیر عادلانه
دستور موقت
خیار تعذر تسلیم
شرکتهای تعاونی
ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
تصرف در مال توقیف شده
صلح دعوی
حق حبس در بیع
مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
قوه قاهره در حقوق ایران
حقوق تبلیغات تجاری
بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری
ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا
اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
قرار داد انتقال مالکیت زمانی ( Time share)
نقش تعیین مدت در قرار دادها
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات PHD
ماهیت حقوقی قبول
بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
معناشناسی گزاره های حقوقی
مبانی موجهه مالکیت معنوی
ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
رژیم مالی ازدواج در حقوق انگلیس
اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا) PHD
بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
اصل حاکمیت اراده در قرارداها
تهاتر قهری
مسئولیت مدنی صغار

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه
اضطرار در معاملات
حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”
تطبیق مقررات مربوط به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی PHD
مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
تابعیت و اشتغال بیگانگان
خرید و فروش عضو بدن انسان
بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (۲ج) PHD
حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه
نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران
اوراق تجاری در تامین خواسته
بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
مجامع عمومی شرکت های تعاونی
اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا
دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی
وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
اداره فضولی اموال غیر
تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی
موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
فسخ عقد
جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD
حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD
تاثیر متقابل عقد و شرط
امارات قانونی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین ۱۹۸۰) و بررسی …
وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
شرط فعل حقوقی
قیمومت
تطبیق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی
روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)
شرط فعل
تعدد اسباب در ورود ضرر
تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی PHD
آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD
راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق.
بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانPHD
بیع مال آینده در حقوق ایران
موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری
حریم در حقوق ایران و فرانسه
طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
نقش نمایندگی در اسناد تجاری
احکام شروط مندرج در عقد
حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
بیع عین موقوفه
حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
گروه منفعت اقتصادی
پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
اصل تناظر
شرایط تحقق غصب

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی PHD
ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
رهن
ارث حق
تعهد ایمنی در قراردادها
مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD
تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ۸۲/۱۰/۱۷ با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا PHD
حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD
اثر قبض در تملیک
قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
بررسی تطبیقی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
اماره قضایی
کارگزاران بورس اوراق بهادار
تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
گزارش اصلاحی و ماهیت آن
امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD
خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
داوری در حقوق ایران
علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
تفسیر قوانین مدنی
اعراض از ملک در حقوق ایران

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

اهلیت در عقود( قراردادها)
اعتراض ثالث اجرایی PHD
مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس
مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
قراردادهای اعتباری
نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکPHD
آثار بیع مال آینده
راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق
تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD
حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
بررسی عهد نامه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD
بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
شرایط موقوف علیه
موجبات حق فسخ نکاح
اجبار به انجام عین تعهد
وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
خسارت تاخیرتادیه وجه نقد
قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد PHD
ظهرنویسی اسناد تجاری
تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
تشکیل قراردادهای الکترونیکی
حقوق راز های تجارتی
شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD
بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
ارش عیب مبیع
حجر در قانون مدنی ایران
قرارداد پیش فروش ساختمان
انحلال عقد و احد به عقود متعدد
منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان PHD
شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)
تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
مسئولیت در پروژه های ساخت
محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
تابعیت غالب و موثر
موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده ۵۱۵قانون آئین دادرسی
شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه PHD
انتقال طلب و آثار آن
تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
تعهد بر ترک فعل
بررسی شروط ضمن عقد نکاح
چگونگی اعلام اراده درعقود
تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
لقطه
نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
تعهدات مستاجر در اجاره املاک
وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
احکام مشترک خیارات
حقوق ممتازه در قانون ایران

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا PHD
مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران
مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD
اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
اماره قضایی
تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس
قصد انشاء در معاملات
تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس
بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته
بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
رهن در حقوق تجارت
مسئولیت پس از انحلال
ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران PHD
توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
ضمانت اجرای شرط فعل
موضوع عقد اجاره
قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
اصل صحت و اصل لزوم در عقد
حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
مسئولیت مدنی مجانین
ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دستPHD
تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD
قرارداد بیمه دریایی
انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس
اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
بررسی تطبیقی سپرده گذاری بانکی (امانت خلاف قاعده)
مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
رابطه شرط و عقد
توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن PHD
کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
مسئولیت مدنی شاهد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

مسئولیت پیش قراردادی PHD
تضامن در اسناد تجاری PHD
مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD
ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه
بیمه مسئولیت فضای مجازی
تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها PHD
تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها
طلاق در قانون کنونی ایران
مالکیت معنوی
شرط خلاف مقتضای عقد
مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
عمل برمبنای اماره ی مالکیت
حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
اعاده دادرسی درامور حقوقی
قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
نمایندگی ظاهری
قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان PHD
ولایت درنکاح
فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
احکام اراضی بایر و دایر شهری
تاثیر شخصیت در قراردادها
حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
طواری توقیفی وزوالی دادرسی
اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
شرط تبانی PHD
ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
قاضی تحکیم
ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی
تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی
اذن و آثار حقوقی آن
مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن
قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران
وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک
اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی PHD
اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
تحلیل شهادت در مذهب امامیه

بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی
تعدیل قراردادها در حقوق ایران
تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین
حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی
توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی
محجورین و احکام مربوط به آنها
حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی
بررسی تطبیقی دعوای متقابل
توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث
زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی
روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
حق و حکم PHD
خیار تاخیر ثمن
مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
خیار عیب و احکام آن
نظام حقوقی اوراق مشارکت
جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD
موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
شروط غیرمنصفانه در قرارداد
حقوق سهامداران شرکت های سهامی
جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
آثار قبض در بیع
مسئولیت تضامنی
شرکت سهامی حرفه ای
ایفای تعهد پولی
دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق :

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی :
حقوق كيفري عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسي، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی،
جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری

موضوعات حقوق خصوصی :
بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی
هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات
بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسيم مال مشاع در حقوق ايران
تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران
مطالعه تطبیقی تدليس در نظام حقوقی ايران و انگليس
بررسی وضعیت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت
بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی
اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی
اختلافات حقوقی در قراردادهاي ساختماني و روشهای مرتفع نمودن آنها
بررسي مسئوليت مطلق در حقوق كيفري
علل و عوامل موثر بر ثبت وقایع حیاتی خارج از مهلت قانونی
ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک
بررسی تطبیقی شيوه هاي تفسير قرارداد، ایران و فرانسه
اسناد براتي در نظريه هاي مختلف حقوقي
ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر
نظريه تبعيت در اعمال حقوقي
قراردادهای الکترونیک،
بررسی تطبیقی تعقيب دعواي عمومي در نظام حقوقی ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی اصل حسن نيت در دوره ي پيش قراردادي
بررسی اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت مدني
مطالعه رهن دين در نظام حقوقي ايران
بررسی تطبیقی مراجع صيانت از قانون اساسي در نظام حقوقی ایران و فرانسه
نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونیک
بررسی علل دیر ثبتی وقایع ولادت و وفات و ارائه راهکارها
بررسی حكم غيابي، چالش ها
خسارات ناشي از صدمات بدني و شیوه های جبران آنها در حقوق مسؤوليت مدني ايران
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
مطالعه آثار و مزایایی الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
اعتبار و استناد به صدای ضبط شده
مطالعه ای پیرامون حقوق حق العمل كاري
شناسایی موانع الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
حمايت از امنيت شهود در فرايند دادرسي كيفري
خيارات در قراردادهاي الكترونيكي
بررسی نقش قضات در اطاله دادرسي
مطالعه تاثیرات دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات ثبتی
مطالعه ای پیرامون اهدای جنین و ابعاد حقوقی آن
مطالعه حقوق کودک و نقش ثبت احوال در احقاق آن
مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات و خدمات الکترونیک ثبت احوال
چگونگی حفظ اطلاعات شهروندان در شبکه الکترونیک خدمات ثبت احوال
سند شناسی و بررسی ساختار و محتوای اسناد هویتی
شناسایی جنبه های مختلف طلاق و علل و عوامل موثر بر آن
تحلیل روند و الگوی ازدواج و طلاق ثبت شده استان منتخب طی سالهای 90-85
نژاد و مذهب مجرم در تعيين مجازات در نظام حقوقی ايران
بررسی نیازهای ثبت احوال در حوزه پدافند غیر عامل
امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان
ارزیابی میزان رضایت ارباب رجوع از کیفیت خدمات ثبت احوال
آرشیو الکترونیک اسناد هویتی ثبت احوال (فرصت ها و تهدیدات)
بررسی و مطالعه جایگاه ثبت احوال در نظام اداری کشور
بررسی چالش های تابعیت در ایران
مطالعه تطبیقی معامله اوراق بهادار (ایران و آمریکا)
اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روشهای جعل آن
بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت ولادت و وفات
مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پیشرفت کشور
فناوریهای جدید و جایگاه اسناد هویتی در عصر ارتباطات و فناوریهای نو
مطالعه تطبیقی نحوه ثبت ولادت در کشورهای ایران و …
بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی شدن اسناد و خدمات ثبت احوال
الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم شخصی افراد
آثار حقوقی تغییر جنسیت
مطالعه تطبیقی زمان پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق ایران و فرانسه
بررسی وضعیت ازدواج های غیر ثبتی و اثر آن بر باروری
-بررسی جایگاه انصاف در حقوق ایران
-بررسی وضعیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران
-بررسی نقش حسن نیت در حقوق ایران
-بررسی و تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت در نظام حقوقی ایران
– مسئله مالكيت، نگرشي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق غرب
-بررسی استقلال قاضي در نظام قضايي ايران
-بررسی مسئله ادغام شركت‌هاي تجاري از منظر قوانين ايران
– بررسی قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران و ارائه پیشنهاداتی جهت بهينه‌سازي آن
بررسي روابط حقوقي طرفهاي اعتبار اسنادي الكترونيك
بررسی تطبیقی حقوق ثبت احوال در ایران و فرانسه و ارائه راهکارها
بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال در ایران و ارائه راهکارهای مرتفع نمودن آنها
بررسی جایگاه اعتبار اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران

موضوعات حقوق بین الملل :
همكاري کشورها با ديوان كيفري بين المللي
بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه
تبیین مسئله جدايي طلبي در حقوق بين الملل
بررسی نقش و عملکرد كميته بين المللي صليب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی
مطالعه تطبیقی جاتیگاه شهود در قوانين كيفري ايران و فرانسه
جبران خسارت ناشي از جرم در دادرسي هاي كيفري بين المللي
بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی
مسئله دزدان دریایی در حقوق بین الملل
مطالعه ای پیرامون ضمانت اجراي كيفري جرايم عليه حقوق بشر
دسته بندي تعهدات بين المللي و چند جانبه بودن مسئوليت بين المللي
ديوان كيفري بين المللي و مسئله قاچاق انسان
مالكيت فكري و حمايت از صنايع دستي در نظام حقوق بین الملل
استقلال شرط داوري در قراردادهاي بين المللي
مطالعه تطبیقی زمان پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی نظام حقوقي قراردادهاي الكترونيكي در ایران، ايالات متحده امريكا و اتحادیه اروپا
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
بررسی و تحليل ساز و كار نظارتي و قاعده منع تبعيض اقليت ها در حقوق بين الملل
بررسی و تحلیل مشروعيت و انصاف در حقوق بين الملل
بررسی و تحلیل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژيم هاي خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بين الملل
بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی كلاه برداري رايانه اي در ایران و جامعه بين الملل
بررسی تطبیقی استقلال، مصونیت و مسئوليت مدني قاضي در نظام حقوقی اروپا، ايالات متحده آمريكا و ايران
زمينه ها و رویکردهای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي) در حقوق كيفري ايران
حقوق مالكيت فكري دانش سنتي و حمايت از آن در ایران و حقوق بين الملل
بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پيش دستانه در حقوق بين الملل
بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله ترورسیم در سرزمين هاي اشغالي خاورميانه
بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ايران
تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللی

موضوعات حقوق تجارت بین الملل :
شناسایی موانع حقوقی سرمايه گذاران خارجي
ابعاد حقوقی و چالش های بين المللي شدن بورس ها
حقوق بين الملل انرژي، آثار و چالش ها
الزامات حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت
بررسی حقوقي آزادسازي تجاری در ايران
مطالعه تطبیقی اثر انتقالي تجديد نظرخواهي (حقوق ايران و فرانسه)
بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امكان الزام به اجرا در حقوق ايران و فرانسه
بررسی تطبیقیاعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت (ایران و فرانسه)
مولفه هاي حقوقي و قضايي امنيت اقتصادي
ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل
تنظيم قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت مرتفع نمودن آنها
بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری بعنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری
مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و كنوانسيون فروش بين المللي كالا
مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل
بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل

موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست:
جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست
تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست
بررسی عوامل تهديد كننده ي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل
بررسی ضمانت اجراي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار

حقوق خانواده و زنان :
بررسی جامع لايحه ي حمايت از خانواده در ایران (مققرات کیفری، ماده ي23، مسئله مهریه و … )
–تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
–مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی
-مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
–ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین
-رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
–بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
-بررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خلاهای قانونی
-بررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
بررسی جامع حقوق و تکاليف زنان در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و جهان
بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختي بزه کودک آزاري

حقوق جرم و جزا :
بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی
مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها
مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و تبديل آنها در حقوق كيفري ايران
شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كلاهبرداري رايانه اي
بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه
جرايم احزاب سياسي در حقوق كيفري ايران
مسؤوليت مبتني بر تقصير و برائت پزشک در قبال بیمار
بررسی حقوقی ماهیت جرم
تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
حمايت كيفري از علائم تجاري
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته
استنادپذيري ادله الكترونيكي در حقوق كيفري ايران
بررسي مجازات كلاهبرداري سنتي و رايانه اي در نظام حقوقي ايران
تبیین ابعاد مجازات در حقوق كيفري اسلام
جرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک
جرائم شركتي از بعد جرم شناختي
مطالعه ای در خصوص جرايم مخابراتي
بزه ديده در تعيين كيفر و اعمال آن
طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي
مطالعه ای پیرامون جرايم خُرد در حقوق كيفري ايران
آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزيابي خسارتهاي درد و رنج و ارائه روش مناسب
جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
نگاه انتقادی بر نظام عدالت كيفري ايران
جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران

موضوعات پایان نامه رشته حقوق عمومی

450موضوع


 1. بررسی محدودیت های آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر و ارزیابی نظام حقوقی ایران
 2. محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران
 3. حق بر محیط زیست وتوسعه وارتباط آنها (تضاد یا هماهنگی)
 4. تامین اجتماعی در حقوق موضوعه ایران
 5. نظارت بر سازمانهای اداری در حقوق ایران
 6. نقش اقتصادی صنایع دستی ایران
 7. تاثیر نظریه ی تاویل گاد مرا بر نظریه ی تفسیر قانون اساسی
 8. رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام ج. ا. ا.
 9. رابطه بین شوه انتخاب و اختیارات رئیس کشور
 10. تحلیل کار شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران  PHD
 11. حاکمیت قانون و وضعیت استثنائی
 1. حقوق اقلیتهای دینی در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظام بین ال
 2. تجزیه  وتحلیل سازمان مالیاتی ایران در حال حاضر
 3. آزادی بیان در حوزه عمومی با توجه به خیر مشترک PHD
 4. جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق ایران
 5. شورای دولتی
 6. سازمانهای متولی حفاظت محیط زیست در ایران
 7. شاخص های اقتصادی وسیر تحولی آن در ایران
 8. بررسی سیر تحول سیاستگذاری و قانونگذاری پیرامون مساله مواد مخدر درایران از ابتدا تا کنون
 9. حق دادرسی پناهندگان
 10. بررسی اصل برابری در قانون مدیریت خدمات کشوری
 11. بررسی نظام حاکم بر بازنشستگی در حقوق ایران
 12. بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری
 13. تفکیک قوا و تاثیر آن بر قانونگذاری و وضع مقررات  PHD
 14. تعدد نهادهای قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران
 15. گمرگ ایران و تشریفات مربوط به ترخیص کالا
 16. بررسی ساختار وعملکرد کمیته ضد شکنجه
 17. چارچوب حقوقی وساختاری خصوصی سازی در ایران
 18. نمودی نوازمردم سالاری
 19. نظارت اداری وقضایی بر شورای اسلامی شهر
 20. بررسی تحلیلی حقوق مطبوعات درایران
 21. خاتمه قرارداد کار در حقوق ایران
 22. تاثیر فرهنگ سیاسی بر نظام حقوقی درآمد در بودجه
 23. ساختمان صادرات ایران واثر صادرات در توسعه اقتصادی ایران در پنج ساله اخیر
 24. تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران
 25. دادگاه اروپایی حقوق بشر
 26. سلب ماکیت خصوصی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 27. مدیریت استخدام
 28. اقدامات سازمانهای بین المللی در پیشبرد حقوق زن
 29. بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)
 30. بررسی موسسات اجتماعی کودکان ونوجوانان در ایران
 31. فعالیت بانک ملی ایران در زمینه های اقتصادی
 32. قابلیت استناد معاهدات در آراءمحاکم قضایی ایران
 33. جایگاه واختیارات شورای اقتصاد وشورای پول و اعتبار
 34. بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن
 35. مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی
 36. نظام حقوقی مالکیت بر منابع نفتی و تاثیر آن بر قراردادهای بهره برداری
 37. بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 38. نقش اقتصادی برق در برنامه چهارم عمرانی
 39. بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
 40. بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری در ایران
 41. طبقه بندی وارزشیابی مشاغل واجرای آن درایران
 42. سیر تاریخی دموکراسی در دنیا ومسائل آن در ایران
 43. اقتصاد مزد
 44. نحوه تدوین ومحاسبه جداول حقوق ومزد با استفاده از روشهای امتیازگیری ،رده….
 45. تاریخچه مطبوعات در ایران
 46. بررسی تعاون اجتماعی در ایران
 47. مطالعه تطبیقی وظایف واختیارات رئیس جمهور درایران ،فرانسه وآمریکا
 48. جلوه های اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر
 49. نظارت بر موسسات عمومی
 50. نظارت قضایی بر اعمال نهادهای اتحادیه اروپایی
 51. بررسی انواع مستخدمین دستگاههای دولتی
 52. آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان
 53. جنبه های درمانی بیمه اجتماعی
 54. حق اعتصاب در حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی
 55. اعمال مقررات بین المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران
 56. رسیدگی وصلاحیت قضایی در دیوان محاسبات کشور
 57. بررسی روابط بازرگانی ایران با کشور های عربی خاورمیانه
 58. بررسی حقوق شهروندان در قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
 59. مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران ونهادهای مشابه در سایر کشورها
 60. دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام ج.ا.ا. PHD
 61. مفهوم قانون از دیدگاه متفکران عصر مشروطه
 62. مفهوم عادلانه قانون
 63. پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر)وتاثیر آن در امور اداری ومدیریت       
 64. بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح
 65. تعمیم بیمه های اجتماعی
 66. زمینه های شکل گیری قانون مدرن
 67. حقوق معلولین در ایران
 68. ابهامات و چندگانگی در وضعیت اشخاص حقوق عمومی
 69. روند جهانی شدن حقوق بشر وتاثیر آن بر حاکمیت دولتها
 70. شهر وشهرداری
 71. نظریه مشروعیت قانون هابرماس
 72. پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر :یک چالش جهانی
 73. الگو های کار آمد نظام های انتخاباتی وچالشهای نظام انتخاباتی ایران
 74. بررسی مشکلات کشور های آسیائی وآفریقائی
 75. جایگاه، وظایف و اختیارات شورایاریها در نظام حقوقی ایران
 76. جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 77. نقش سازمانهای اعتبار دهنده در بخش کشاورزی ایران
 78. سازمان مرکز خدمات ماشینی در وزارت دارائی واستفاده از کامپیوتردر مور اداری
 79. ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
 80. مطالعه نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی PHD
 81. چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در جمهوری اسلامی ایران
 82. سیر تکوینی موسسات تعاون روستائی واثرات اقتصادی آنها
 83. دادرسی اداری
 84. جمعیت ایران ومسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
 85. کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
 86. تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران
 87. نقش بانک رهنی در توسعه خانه سازی در ایران
 88. سازمان هواشناسی جهانی “wmo “
 89. طبقه بندی مشاغل
 90. سیر تحولات پس انداز در ایران
 91. تحول صنعت برق در ایران وتاثیر آن درتوسعه اقتصادی
 92. تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تاکید برنظام حقوقی ایران
 93. نظارت سیاسی واداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 94. حق اعتصاب کارمندان در بخش عمومی در کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران
 95. تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریا پیما
 96. موازین تثبیت وتضمین قیمت محصولات کشاورزی
 97. ارزیابی قوانین استخدامی در پرتو شایسته سالاری
 98. تعدیل قرار داد های اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان
 99. تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی
 100. دغدغه حقوق بشر در اندیشه علمای شیعه( از مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران)
 101. گزینش وجایگاه آن در حقوق ایران
 102. همانند سازی انسان وحقوق بشرمعاصر
 103. اصل ممنوعیت جمع مناصب در حقوق ایران و انگلستان
 104. رهبری ونقش آن در مدیریت
 105. مطالعه ی تطبیقی همه پرسی تقنینی با تاکید بر نظام حقوق اساسی ایران
 106. حکومتهای محلی کشور های مترقی جهان وایران(آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)
 107. بررسی علل در گیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری
 108. بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
 109. بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف
 110. علل تبعیض نژادی در آمریکا
 111. حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
 112. بررسی حقوق استخدامی وشغلی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران
 113. بررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 114. مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض انتظارات مشروع در حقوق اداری فرانسه و استرالیا
 115. دستورگرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران وراهکار های تضمینی آن  PHD
 116. کارکردهای تنظیمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در حقوق ایران
 117. مشروطیت در عرصه فراملی: بررسی نمونه اتحادیه اروپا PHD
 118. تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی
 119. بررسی موارد تعارض قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قوانین شوراهای اسلامی و شهرداری ها
 120. نظریه عمل حکومتی: مطالعه تطبیقی استثنائات حاکمیت قانون از بعد نظارت قضایی در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
 121. مسئولیت سازمانهای اداری
 122. شوراهای اداری کشور ،جایگاه واختیارات قانونی
 123. دسترسی آزاد به اطلاعات: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا PHD
 124. وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت
 125. تشکیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت
 126. نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی
 127. بررسی کلی درتشکیلات موجودسازمان آب وبرق شمال”سفیدرود”وپیشنهاد تشکیلات
 128. توسعه نظام حقوق اساسی از منظر نظارت و تعادل با تاکید بر مورد ایران
 129. تحقیقی در زمینه جامعه شناسی روستائی ایران
 130. بررسی نظری وعملی حقوق سندیکایی در ایران
 131. بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران
 132. بررسی فعالیتهای سازمان امور اداری واستخدامی کشور
 133. الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک PHD
 134. ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیک
 135. حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
 136. عمران دشت قزوین در برنامه گزاری پنجم
 137. آزادی ونظم عمومی
 138. سازمان ووظایف اداره کل گمرک
 139. خزانه داری کل واداره کل تطبیق اسناد وتعهدات وظایف وروش مکانیزه کردن کار انها
 140. مداخله دولت در اقتصاد در چارچوب نظام حقوقی برنامه توسعه در پرتو نظریه های اقتصاد سیاسی
 141. تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران
 142. جایگاه و اعتبار نهاد موسس در ایجاد اصلاح و تفسیر قانون اساسی PHD
 143. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران
 144. ماهیت حقوقی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی
 145. جایگاه ونقش آفرینی شورای عالی استانها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی……
 146. مدل مطلوب دموکراسی محلی در ایران در پرتو نظریه دموکراسی مشارکتی PHD
 147. ازادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
 148. بانک جهانی
 149. تحقیقی پیرامون دگرگونیهای سازمانی اصلاحات اداری وپیشرفتهای بانک ملی…..
 150. آموزش عالی در ایران
 151. پاره ای از مسائل حقوقی وقضائی مربوط به گمرگ
 152. مبانی، اصول و سازکارهای پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه PHD
 153. تحلیل مفهومی سیاست، قانون و مقرره
 154. سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت
 155. بررسی دادرسی مالیاتی در ایران با توجه به اصول دادرسی عادلانه
 156. قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد PHD
 157. فرآیند قانونگذاری در ایران و ایالات متحده
 158. برابری حق PHD
 159. حق زن به تصدی مشاغل عمومی
 160. نقش نهاد دادستانی در حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی
 161. عضویت چین کمونسیت در سازمان ملل متحد و سابقه آن
 162. برنامه عمرانی پنجم ومقایسه مختصر با برنامه عمرانی چهارم
 163. تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
 164. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی در حقوق ایران و آمریکا PHD
 165. امنیت شغلی در حقوق ایران
 166. ساختار تشکیلاتی وظایف واختیارات کانون وکلا در ایران و آمریکا
 167. مطالعه تطبیقی حکومت های محلی انگلستان، فرانسه، ایران PHD
 168. بررسی حقوق و آزادی های سندیکایی در ایران
 169. سیستم اطلاعات پرسنلی ونقش آن در اداره موسسات بزرگ
 170. بررسی تحلیلی تحزب در ایران
 171. رهبری ونقش روابط انسانی درآن
 172. برابری در قوانین اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی ایران
 173. ساختمان فلسفی دولت وسیر تحولی آن
 174. بررسی اقتصادی و مدیریت در صنایع آجر سازی در تهران
 175. اقدامات مهم شوروی  (اهدایی)
 176. بررسی تطبیقی نظارت بر قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران وفرانسه
 177. مدیریت در امور شرکتهای زراعی
 178. تاریخچه دادگستری ایران
 179. حکومت محلی در حقوق انگلستان
 180. نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی PHD
 181. حوزه ی عمومی و ارزیابی آن در قانون ا.ج.ا.ا.
 182. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 183. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه
 184. مفهوم نظارت در تصمیمات شورای نگهبان
 185. نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه
 186. تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت PHD
 187. صلاحیت های هنجار گذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران
 188. تاثیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تنظیم، اجرا و نظارت بر بودجه
 189. تحول مفهومی حقوق کار در ایران با تاکید بر انعطاف-امنیت در بازار کار
 190. اثر انقلاب سفید بر حقوق زن
 191. تاریخچه ونقش انجمنهای ایالتی وولایتی در امور دولتی
 192. آثاراجتماعی واقتصادی شرکتهای سهامی زراعی واهمیت آن در تحول اصلاحات…
 193. بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی ازمقاوله نامه شماره
 194. صلاحیت های ریاست جمهوری در پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران( با نگاهی به کشورهای فرانسه و افغانستان)
 195. بررسی قابلیت استناد پذیری دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه
 196. تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت
 197. صنعت نساجی وپنبه در ایران
 198. انقلاب اداری
 199. جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
 200. عرفی شدن فقه شیعه
 201. حاکمیت مردم در اسلام
 202. مطالعه تطبیقی استقلال قضایی در ایران و آمریکا
 203. بررسی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر آراء و نظریات مشورتی
 204. مالیات شخصیت های حقوقی وتحول آن در ایران
 205. بازنشستگی درقانون جدید استخدام
 206. بررسی تحلیلی شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده 11 کنوانسیونرفع هرگونه تبعیض از زنان
 207. بازنشستگی درایران
 208. بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان
 209. داوری راجع به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی
 210. سیر تحول قوانین استخدامی ایران
 211. سیاست مالی طی برنامه های اقتصادی سوم وچهارم
 212. بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران
 213. حق بر سلامت و الزامات دولتها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر PHD
 214. رسیدگی به اختلافات گمرکی و راهکارهای بهبود آن
 215. بررسی اصول حاکم بر سازمانهای کارگری وکارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
 216. سیر ناسیونالیسم در افریقا
 217. آموزش ضمن خدمت در بانک ملی ایران
 218. حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی(ره)
 219. پیدایش تحول مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران
 220. حق بر سلامت: تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
 221. تاثیر تصوف وعرفان در فرهنگ وادب فارسی
 222. نقش وتاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی ایران
 223. بررسی حق بر آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتواسناد حقوق بشر
 224. مسائل توسعه اقتصادی وبرنامه عمرانی چهارم ایران
 225. مفهوم توسعه حقوقی
 226. بررسی وضع اقتصادی ایلات وعشایر ایران
 227. بررسی تطبیقی نظریه استخدام دلخواه در حقوق کار آمریکا و قرارداد موقت در حقوق کار ایران در پرتو امنیت شغلی
 228. بررسی مفهوم مشروعیت دولت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 229. نقش دستگاه های دولتی در کشف وتعقیب جرایم عمومی
 230. بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 231. انجمنهای حرفه ای
 232. ساختار، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای مقررات گذار(ایران – انگلستان)
 233. مبانی و مدلهای خود تنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایرانPHD
 234. سیمای حقوقی واجتماعی زن در آینه تمدن ایران زمین
 235. روش های مختلف بیمه اتکائی
 236. عملکرد سیاستهای اقتصادی وبخش های تولیدی در برنامه عمرانی سوم کشور
 237. بررسی فعالیت بانک مرکزی در اجرای سیاست بازرگانی کشور
 238. تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
 239. نظارت بر انتخابات در حقوق ایران وانگلستان
 240. تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان
 241. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 242. امکان سنجی حقوقی ایجاد یک نهاد مستقل در برگزاری انتخابات در ایران، در پرتو کمیسیون های انتخابات در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحد
 243. تحلیل نظام شوراها در پرتو اصل دموکراسی مشارکتی
 244. روابط بازرگانی ایران باکشور های اتحاد جماهیر شوروی وآلمان غربی
 245. منابع مالی صنعت نفت ایران
 246. تاریخچه تعاون وتامین اجتماعی در ایران
 247. وجوه تشابه وتفارق بین سازمانهای دولتی وخصوصی
 248. قطبهای توسعه منابع آب وخاک در آینده دور ایران
 249. سازمان ووظایف اطاقهای بازرگانی ونقش آ« در گسترش بازرگانی ایران
 250. ارزیابی شکلی و ماهوی لایحه ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 251. قرار داد امتیاز و تحولات حقوقی آن
 252. تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران ومقایسه آن با کشور های مترقی
 253. بیمه وگسترش آن درایران
 254. ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی
 255. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و اهداف آن
 256. به زمامداری در قوه مجریه
 257. حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی PHD
 258. بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (ره) ومیرزای نائینی(قدس سره)
 259. بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی
 260. بررسی تحلیلی وظایف واختیارات استانداران وفرمانداران
 261. نظارت قضایی بر سازمان امور مالیاتی
 262. نقش دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری
 263. مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه ج.ا.ا.
 264. نظام حقوق اساسی فدرال با تاکید بر ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان
 265. نقش سازمانهای کارگری وکار فرمایی در بهبود روابط کار
 266. حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر در ایران
 267. تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران
 268. همکاری عمران منطقه ای ونقش آن در بخشهای مختلف اقتصادی ایران
 269. بررسی مفهوم منافع ملی در پرتو حقوق ایران PHD
 270. نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب
 271. وظایف واختیارات ماموران وصول ومجازاتهای مالیات وضع مالیه کشورپس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیاتهای مستقیم
 272. بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی ج. ا. ا. PHD
 273. تضمین بی طرفی دولت در ارائه ی خدمات عمومی
 274. خصوصی سازی در ایران در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون
 275. مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی
 276. آثار اقتصادی سد سازی در ایران
 277. مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل 8 قانون اساسی
 278. فلسطین
 279. ارزشهای فرهنگی ایران بترتیبی که در فرهنگ امثال وحکم دهخدا جمع آوری شده…
 280. بورکراسی وسازمان اداری در ایران
 281. مبانی حقوق بنیادین کار وبررسی آن باموازین بین المللی
 282. آزادی های فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 283. عمومی سازی حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران PHD
 284. معیارها وتضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی PHD
 285. هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه ی تفسیر قانون اساسی (با تاکید بر آراء تفسیری شورای نگهبان) PHD
 286. صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون PHD
 287. بررسی قوانین استخدام کشوری وتحولات آن تا کنون
 288. موارد قطع خدمت دولتی در ایران
 289. نقش و وظایف قوای سه گانه در تضمین و اجرای معاهدات بین المللی
 290. تفکیک قوا از دیدگاه شورای نگهبان
 291. مطالعه تطبیقی مفهوم حق از دیدگاه جرمی بنتام و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی
 292. بازار مشترک اروپا
 293. اثرات قانون جدید استخدام کشوری مصوب سال 1345در انتخاب کارمند
 294. وضع مالیه ایران از صدر مشروطیت تاشهریور 1320
 295. بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون
 296. عدالت رویه ای در تصمیمات اداری با مطالعه موردی نظام حقوق ایران PHD
 297. سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری “ایکائو”ICAO”
 298. حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی
 299. تحلیل سیاست های کلی نظام در بخش قضایی
 300. تکوین نظام حقوقی بودجه در ایران در پرتو مکتب نهادگرایی نوین
 301. مشکلات قانون استخدام در مقام اجراء
 302. حقوق بشر در نظریه عدالت جان رولز
 303. بورس اوراق بهادار
 304. بررسی مبانی انتخاب وانتصاب در ولایت فقیه وبررسی ابعاد حقوقی آن در دودیدگاه
 305. سازمان بازرسی کل کشور
 306. سازمانهای اداری ایران از مشروطیت تاحال
 307. بررسی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراءونمایندگان مجلس وکارمندان دولت
 308. مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
 309. مصلحت در اندیشه ی امام خمینی و امام محمد عبده
 310. نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران
 311. بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی
 312. نظارت قضایی بر اعمال دولت
 313. اصالت شکل در حقوق عمومی PHD
 314. مطالعه تطبیقی مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 315. حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران
 316. حکومت محلی در حقوق انگلستان
 317. نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
 318. نقش بانک اعتبارات صنعتی در توسعه و پیشبرد صنایع ایران
 319. بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران
 320. روش اصلاحات اداری در ایران
 321. انقلاب آموزشی و اداری
 322. بررسی نظام حقوقی همه پررسی و مراجعه به آراءعمومی در ایران
 323. La Justic Constitutionnelle:Mythe Ou Realite? Approche Franco-Iranienne
 324. ایجاد صنعت قند در ایران وآثار اقتصادی آن
 325. عمران خوزستان نمونه برنامه گزاری منطقه ای
 326. مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران
 327. نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
 328. جامعه شناسی سیاسی کشور های در حال توسعه
 329. اموال عمومی واموال دولتی
 330. سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپایی
 331. بوروکراسی ماکس وبر و حقوق اداری دموکراتیک
 332. نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم های ورزشی
 333. بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ فضل ا.. نوری و آیت ا.. محمدحسین نایینی درباره آزادی، برابری و قانون گذاری در مقایسه با گفتمان حقوق مدرن
 334. سازمان ومدیریت موسسات آموزشی ونقش اجتماعی واقتصادی آن
 335. بررسی ماهیت قرار داد موقت کار و پیامدهای عملی آن
 336. اقتصاد ژاپن الگوی کشورهای آسیائی
 337. امنیت قضایی شهروندان
 338. تحلیل و مفهوم اصل برابری در آرا و نظریات شورای نگهبان
 339. وظیفه دولتهاوسازمانهای بین المللی در توسعه تحکیم دموکراسی
 340. عدالت سیاسی و جنسیتی از منظر حقوقدانان معاصر ایرانی
 341. دولت الکترونیک و حریم خصوصی
 342. آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد
 343. نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه PHD
 344. جایگاه ساختارووظایف سازمان ملی جوانان در مقایسه با نهاد های مشابه در کشور های آلمان -فرانسه ومالزی
 345. اصل تفکیک قوا وتحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی   وجمهوری اسلامی ایران
 346. بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
 347. صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 348. مطالعه تطبیقی نظامهای انتخابی پارلمانی PHD
 349. تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
 350. حفاظت قانونی در منابع آبهای داخلی
 351. تروریسم و قانون اساسی
 352. اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی PHD
 353. تحقیقی پیرامون طبقه بندی مشاغل در وزارت آموزش وپرورش ومشکلات اجرای آن
 354. برابری سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 355. مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران
 356. اقتصاد مسکن در ایران
 357. روابط اقتصادی ایران باکشو.ر های بلوک شرق”بلغارستان-چکسلواکی-رومانی-شوروی-لهستان -مجارستان -یوگسلاوی”
 358. مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن
 359. تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
 360. تورم تقنینی در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول قانونگذاری PHD
 361. قلمرو صلاحیتهای آیین نامه ای دولت وچگونگی نظارت بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 362. تحلیل و مطالعه آرای تفسیری شورای نگهبان در پرتو نظریه ها و اصول تفسیر قانون اساسی PHD
 363. تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه PHD
 364. شناخت وتفکر در تحقیق
 365. الگوی نظام انتخاباتی مجلس با رویکرد صنفی گرا
 366. اصول کلی حقوق اساسی (اهدائی دانشگاه تهران)
 367. رفع اختلا فات مالیاتی در قوانین مالی ایران
 368. بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت
 369. بررسی نقش و جایگاه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور در نظام حقوقی ج. ا. ا.
 370. بررسی شیوه های اعمال حاکمیت ملت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 371. بررسی تحلیلی مواد 1و5و188 قانون کار مصوب 69/9/19 با نگرشی برمواد15 
 372. نظام وظیفه عمومی از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی
 373. نقش بانکها در رشد اقتصاد ایران
 374. حکومت های محلی در رژیمهای دموکراسی
 375. ارکان سازمان تلویزیون ملی ایران
 376. آموزش ابتدایی عمومی کودکان: مطالعه ی نظام حقوقی ایران و آمریکا در پرتو موازین حقوق بشری
 377. سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان
 378. به زمامداری در قوه مقننه
 379. بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد ورویه های بین المللی ونظام حقوقی
 380. اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه ( با رویکرد اساسی سازی) PHD
 381. بررسی مقایسه ای نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت وقانون اساسی جمهوری
 382. سیر تکامل صنعت نفت ونقش درآمد های نفتی در توسعه اقتصادی ایران
 383. حقوق بنیادین در آراءو نظریات شورای نگهبان          PHD
 384. مطالعه تطبیقی مبانی، ماهیت و اصول قراردادهای اداری در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران PHD
 385. بررسی تطبیقی قوانین استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 386. تجزیه وتحلیل سازمانی پست ایران
 387. حکومت های محلی وبررسی در قانون انجمن های ایالتی وولایتی در ایران
 388. بررسی هدف،وظایف وسازمان وزارت کشور واقدامات انجام شده در سالهای اخیر
 389. ویتگشتاین متاخر و تاثیر آن بر حقوق
 390. بررسی مصادیق خروج از صلاحیت شورای نگهبان
 391. حق بر “خطا بودن” در نظام بین المللی حقوق بشر و را بطه آن با “امربه معروف و نهی از منکر” 
 392. یک برنامه تبلیغات تجارتی در ایران
 393. روشهای سنجش افکار عمومی
 394. نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران
 395. موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران PHD
 396. مسائل رفاه اجتماعی ایران
 397. صنایع دستی ونقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران
 398. حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 399. مسئولیت دولت در قراردادهای اداری در پرتو نظریه حکمرانی خوب PHD
 400. نظارت دادگاههای دادگستری آمریکا بر ادارات ومحاکم دولتی
 401. شورایعالی انقلاب فرهنگی
 402. زمینه های تاریخی و اقتضا ئات حقوقی تشکیل دولت مدرن با تاکید بر مورد ایران
 403. ارزیابی نظام حقوق مالیاتی ایران در پرتو اصل عدالت مالیاتی
 404. توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران ،انگلستان وایالات متحده
 405. روش های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان PHD
 406. درباره سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران
 407. تحولات اقتصادی ایران در برنامه اول ،دوم وسوم
 408. روابط بازرگانی ایران با شوروی وکشور های بلوک شرق
 409. صدا وسیما در نظام جمهوری اسلامی ایران
 410. تحولات سازمانهای اقتصادی ایران بعد از مشروطیت
 411. نقش رهبری در تحقق هدف وکارآیی سازمان
 412. نظریه اراده و منفعت در باب حق در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 413. از فضاهای عمومی تا حوزه های عمومی: بررسی جایگاه فضاهای عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
 414. نقد وبررسی حقوق اجتماعی -سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران
 415. نظارت بر نهادهای شبه قضایی
 416. بیمه ونقش آن در توسعه اقتصادی
 417. ولایت مطلقه و حاکمیت قانون در نظام ح. ا. ا.
 418. وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت وشرکتهای خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
 419. بودجه نویسی در ایران
 420. نقش سرمایه وسرمایه گذاری خارجی در ایران
 421. نهضت تعاون واثرات اجتماعی و اقتصادی آن
 422. نقش اقتصادی شرکتهای تعاونی تولیدی ومصرف وسوابق تاریخی آن
 423. بحران دلار (از1944 تا 1971 )
 424. تحقیقی پیرامون شاخص های قیمت در ایران
 425. مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان
 426. نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب باارجاع ویژه به نظام PHD
 427. دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران
 428. نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی
 429. اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی های اداری تجربه فرانسه
 430. بررسی وتحلیل حقوق اقتصادی واجتماعی در نظام ج.ا.ا.ازدید گاه تئوری عدالت اجتماعیجان رولز
 431. مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آنها با یکدیگر PHD
 432. واحد های کشت وصنعت
 433. نظام حقوقی موسسات عمومی
 434. سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ی حقوق اجتماعی
 435. الگوی مطلوب ساختار دادگستری در ج. ا. ا.
 436. مردم سالاری دینی از نظر فقهای شیعه (بررسی مقایسه ای نظریه امام خمینی (ره) و آیت ا… محمد مهدی شمس الدین)
 437. مسکن در تهران
 438. نظارت بر شوراهای اسلامی شهر در آراء دیوان عدالت اداری
 439. نگرش مقاصدی در فقه و ارزیابی توان آن در ارایه نظریه فلسفه حقوق اسلامی
 440. حمایت از حقوق زنان وکودکان بی سر پرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر

موضوعات پایان نامه رشته حقوق خصوصی

500 موضوع


 1. فرزند خواندگی با عنایت به قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست
 2. شرکت  های خارجی در حقوق ایران  PHD
 3. ساختار حقوقی شرکتهای فراملی در ایران
 4. شرایط وموانع اجرای مفاد اسناد رسمی
 5. مسئولیت مدنی کارفرما، موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی
 6. شرایط نا مشروع مندرج در ضمن عقد
 7. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران
 8. تبدیل تعهد
 9. تطبیق UCP 500 با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی
 10. شهادت در دعاوی حقوقی
 11. مالکیت به نحو اشاعه
 12. روابط حقوقی طرحهای اعتبار اسنادی
 13. ایفاء ناروا
 14. مکتب های تفسیری در حقوق با تاکید بر هرمنوتیک حقوقی PHD
 15. شرط وجه التزام در حقوق ایران
 16. بررسی روابط حقوقی اطراف عقد بیمه
 17. جنبه های حقوقی انتقال تکنولوژی
 18. حمایت حقوقی ازمولفین برنامه های کامپیوتری
 19. حسن نیت در قرار دادها
 1. بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
 2. بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
 3. مقایسه حق عینی و حق دینی
 4. تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
 5. اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
 6. جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
 7. نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
 8. اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی
 9. آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD
 10. دارا شدن غیر عادلانه
 11. دستور موقت
 12. خیار تعذر تسلیم
 13. شرکتهای تعاونی
 14. ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
 15. تصرف در مال توقیف شده
 16. صلح دعوی
 17. حق حبس در بیع
 18. مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
 19. قوه قاهره در حقوق ایران
 20. حقوق تبلیغات تجاری
 21. بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری
 22. ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
 23. بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا
 24. اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
 25. قرار داد انتقال مالکیت زمانی                (  Time share)
 26. نقش تعیین مدت در قرار دادها
 27. حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات  PHD
 28. ماهیت حقوقی قبول
 29. بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
 30. معناشناسی گزاره های حقوقی
 31. مبانی موجهه مالکیت معنوی
 32. ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
 33. رژیم  مالی ازدواج در حقوق انگلیس
 34. اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا) PHD
 35. بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
 36. احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
 37. اصل حاکمیت اراده در قرارداها
 38. تهاتر قهری
 39. مسئولیت مدنی صغار
 40. سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه
 41. اضطرار در معاملات
 42. حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
 43. ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”
 44. تطبیق مقررات مربوط  به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
 45. اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی  PHD
 46. مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
 47. تابعیت و اشتغال بیگانگان
 48. خرید و فروش عضو بدن انسان
 49. بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی
 50. تعدیل قراردادها در حقوق ایران
 51. تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
 52. قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین
 53. حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی
 54. توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
 55. مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی
 56. محجورین و احکام مربوط به آنها
 57. حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی
 58. بررسی تطبیقی دعوای متقابل
 59. توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث
 60. زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی
 61. روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
 62. اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
 63. حق و حکم PHD
 64. خیار تاخیر ثمن
 65. مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
 66. خیار عیب و احکام آن
 67. نظام حقوقی اوراق مشارکت
 68. جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD
 69. موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
 70. شروط غیرمنصفانه در قرارداد
 71. حقوق سهامداران شرکت های سهامی
 72. جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
 73. آثار قبض در بیع
 74. مسئولیت تضامنی
 75. شرکت سهامی حرفه ای
 76. ایفای تعهد پولی
 77. دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتی
 78. بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
 79. موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (2ج)  PHD
 80. حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه
 81. نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران
 82. اوراق تجاری در تامین خواسته
 83. بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
 84. حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
 85. مجامع عمومی شرکت های تعاونی
 86. اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا
 87. دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی
 88. وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
 89. اداره فضولی اموال غیر
 90. تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی
 91. موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
 92. فسخ عقد
 93. جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD
 94. حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
 95. آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
 96. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD
 97. تاثیر متقابل عقد و شرط
 98. امارات قانونی
 99. نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) و بررسی …
 100. وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
 101. شرط فعل حقوقی
 102. قیمومت
 103. تطبیق مفاد ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی
 104. روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
 105. بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
 106. واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)
 107. شرط فعل
 108. تعدد اسباب در ورود ضرر
 109. تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی   PHD
 110. آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
 111. حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD
 112. راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق….
 113. بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانPHD
 114. بیع مال آینده در حقوق ایران
 115. موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
 116. مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376
 117. مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری
 118. حریم در حقوق ایران و فرانسه
 119. طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
 120. بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
 121. قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
 122. اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
 123. نقش نمایندگی در اسناد تجاری
 124. احکام شروط مندرج در عقد
 125. حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
 126. بیع عین موقوفه
 127. حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
 128. افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
 129. فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
 130. گروه منفعت اقتصادی
 131. پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
 132. حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
 133. اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
 134. محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
 135. اصل تناظر
 136. شرایط تحقق غصب
 137. موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
 138. تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
 139. فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
 140. اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی                                           PHD
 141. ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
 142. رهن
 143. ارث حق
 144. تعهد ایمنی در قراردادها
 145. مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD
 146. تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
 147. تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
 148. ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
 149. وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
 150. ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
 151. تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
 152. حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی 82/10/17  با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا      PHD
 153. حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
 154. رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD
 155. اثر قبض در تملیک
 156. قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
 157. بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
 158. اماره قضایی
 159. کارگزاران بورس اوراق بهادار
 160. تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
 161. مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
 162. گزارش اصلاحی و ماهیت آن
 163. امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD
 164. خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
 165. داوری در حقوق ایران
 166. علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
 167. دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
 168. تفسیر قوانین مدنی
 169. اعراض از ملک در حقوق ایران
 170. اهلیت در عقود( قراردادها)
 171. اعتراض ثالث اجرایی PHD
 172. مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
 173. امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
 174. تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس
 175. مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
 176. مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
 177. قراردادهای اعتباری
 178. نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
 179. اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
 180. اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
 181. مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکPHD
 182. آثار بیع مال آینده
 183. راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق
 184. تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
 185. اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD
 186. حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
 187. مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
 188. بررسی عهد نامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
 189. ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD
 190. بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
 191. شرایط موقوف علیه
 192. موجبات حق فسخ نکاح
 193. اجبار به انجام عین تعهد
 194. وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
 195. قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
 196. مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
 197. خسارت تاخیرتادیه وجه نقد
 198. قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد    PHD
 199. ظهرنویسی اسناد تجاری
 200. تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
 201. حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
 202. تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 203. حقوق راز های تجارتی
 204. شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD
 205. بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
 206. غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
 207. عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
 208. وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
 209. ارش عیب مبیع
 210. حجر در قانون مدنی ایران
 211. قرارداد پیش فروش ساختمان
 212. انحلال عقد و احد به عقود متعدد
 213. منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان     PHD
 214. شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
 215. مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980)
 216. نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
 217. حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
 218. بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)
 219. تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
 220. مسئولیت در پروژه های ساخت
 221. محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
 222. تابعیت غالب و موثر
 223. موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
 224. خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده 515قانون آئین دادرسی
 225. شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
 226. حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
 227. حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه   PHD
 228. انتقال طلب و آثار آن
 229. تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
 230. تعهد بر ترک فعل
 231. بررسی شروط ضمن عقد نکاح
 232. چگونگی اعلام اراده درعقود
 233. تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
 234. لقطه
 235. نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
 236. تعهدات مستاجر در اجاره املاک
 237. وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
 238. احکام مشترک خیارات
 239. حقوق ممتازه در قانون ایران
 240. ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
 241. قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا  PHD
 242. مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران
 243. مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
 244. کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
 245. صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD
 246. اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
 247. اماره قضایی
 248. تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
 249. اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
 250. سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس
 251. قصد انشاء در معاملات
 252. تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس
 253. بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
 254. مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
 255. شرایط  و موارد صدور قرار تامین خواسته
 256. بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
 257. تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
 258. رهن در حقوق تجارت
 259. مسئولیت پس از انحلال
 260. ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
 261. مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران  PHD
 262. توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
 263. ضمانت اجرای شرط فعل
 264. موضوع عقد اجاره
 265. قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
 266. اصل صحت و اصل لزوم در عقد
 267. حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
 268. خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
 269. مسئولیت مدنی مجانین
 270. ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
 271. مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دستPHD
 272. تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
 273. نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD
 274. قرارداد بیمه دریایی
 275. انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس
 276. اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
 277. حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
 278. مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
 279. بررسی تطبیقی سپرده گذاری   بانکی (امانت خلاف قاعده)
 280. مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
 281. رابطه شرط و عقد
 282. توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن      PHD
 283. کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
 284. مسئولیت مدنی شاهد
 285. مسئولیت پیش قراردادی PHD
 286. تضامن در اسناد تجاری PHD
 287. مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD
 288. ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه
 289. بیمه مسئولیت فضای مجازی
 290. تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها  PHD
 291. تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها
 292. طلاق در قانون کنونی ایران
 293. مالکیت معنوی
 294. شرط خلاف مقتضای عقد
 295. مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
 296. عمل برمبنای اماره ی مالکیت
 297. حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
 298. وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
 299. اعاده دادرسی درامور حقوقی
 300. قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
 301. موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
 302. نمایندگی ظاهری
 303. قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
 304. معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
 305. توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان  PHD
 306. ولایت درنکاح
 307. فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
 308. احکام اراضی بایر و دایر شهری
 309. روشهای تعیین ثمن در عقد بیع
 310. مال مقبوض به عقد فاسد
 311. طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
 312. قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
 313. فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
 314. معدن در حقوق ایران
 315. تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
 316. ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
 317. جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD
 318. عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر
 319. دادگاه های تجاری
 320. مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD
 321. تعهدات وکیل
 322. نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت   PHD
 323. وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
 324. تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >
 325. حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی
 326. تاثیر شخصیت در قراردادها
 327. حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
 328. طواری توقیفی وزوالی دادرسی
 329. اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
 330. زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
 331. شرط تبانی          PHD
 332. ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
 333. قاضی تحکیم
 334. ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی
 335. تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی
 336. اذن و آثار حقوقی آن
 337. مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
 338. قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات
 339. شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن
 340. قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران
 341. وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک
 342. اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی  PHD
 343. اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
 344. تحلیل شهادت در مذهب امامیه
 345. بررسی مبانی حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی
 346. تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های اموال PHD
 347. حمایت از اختراعات زیست فناوری(بیولوژیکی) در حقوق مالکیت فکری
 348. شرط ضمان در عقود امانی
 349. اثر شرط عدم مسئولیت در قرارداد مبانی فقهی و حقوقی آن
 350. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع PHD
 351. ظهور اصیل در غیر خود
 352. شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
 353. مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
 354. عرف و عادت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
 355. اختیارات و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری دولتی
 356. نفقه اقارب در حقوق ایران
 357. مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری
 358. حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی بر اساس کنوانسیونهای 1924 بروکسل و.
 359. مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی
 360. تعدیل قرار داد
 361. نقض قابل پیش بینی و ضمانت اجراهای آن در حقوق تجارت بین الملل PHD
 362. مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خطای قضایی
 363. محدودیت های اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران
 364. اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات درمقابل دارنده با حسن نیت سند تجارتی
 365. نحوه تشخیص اراضی موات و اعتراض به آن
 366. اسناد
 367. خیار تدلیس در حقوق ایران
 368. بررسی تطبیقی اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال
 369. حق العمل کاری
 370. شروط ناعادلانه قراردادی PHD
 371. زمان انتقال مالکیت کالا در بیع بین المللی
 372. بررسی مقررات توقف قبل از شروع تصفیه
 373. ماهیت حقوقی طلاق
 374. ضمان ید غیر عدوانی
 375. کمیسیون ماده100 قانون شهرداری
 376. حق کسب و پیشه و تجارت ( و سرقفلی) درحقوق ایران
 377. موانع نکاح از نظر قانون مدنی و حقوق مقایسه
 378. حقوق پدیدآورنده اثر هنری
 379. چند نکته درباره حقوق هوایی به طور کلی و هواپیمائی ایران
 380. مقاومت در برابر قانون      PHD
 381. بازداشت اموال منقول و غیر منقول و فروش آن در اجرای احکام
 382. فروش اقساطی
 383. مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
 384. مسئولیت مدنی ناشی از زوجیت
 385. مکان انجام تعهد
 386. نظام حقوقی مدیریت در شرکتهای تعاونی
 387. مطالبه خسارت در کنوانسیون بین الملل کالا
 388. قولنامه
 389. مقایسه تکالیف و اختیارات ولی قهری و قیم
 390. اقرار در حقوق مدنی ایران
 391. جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بانکی
 392. انتقال تعهد قراردادی و مقایسه آن با تبدیل تعهد در حقوق ایران
 393. اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلستان
 394. روابط اطراف مشارکتهای بین المللی
 395. تملک املاک توسط دولت و شهرداریها
 396. ضوابط سنجش خسارات قراردادی
 397. وظیفه مقابله با خسارت در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
 398. نظام جامع مسئوولیت در مورد زیان های ناشی از صدمات جسمانی و مرگ با نگاه کلی به حقوق کامن لا PHD
 399. وصول مطالبات زوجه در شرایط مختلف
 400. اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)
 401. بطلان قرار داد و آثار آن (با مطالعه تطبیقی)
 402. موقعیت اراضی موات در ایران از بدو قانونگذاری تا کنون
 403. قرارداد مشارکت مدنی بانکی و شروط ضمن آن
 404. ضمان غرور در حقوق ایران
 405. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک
 406. ماهیت حقوقی سپرده های بانکی
 407. ابراء
 408. اداره موقوفه
 409. موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ
 410. قراردادهای خصوصی در رژیم حقوقی نکاح
 411. بررسی تطبیقی انتقال ریسک(ضمان)در حقوق ایران وکنوانسیونبیع بین المللی کالا
 412. وضعیت عدم نفوذ در اعمال حقوقی
 413. قواعد حقوقی رقابت های تجاری PHD
 414. ولایت قهری پدر و جد پدری و نگاهداری اطفال در قانون ایران
 415. تعلیق در ایقاع
 416. شرایط طرح دعاوی طاری PHD
 417. قائم مقامی در حقوق و تعهدات
 418. مطالعه تطبیقی وجه التزام   PHD
 419. مراجع رسیدگی به شکایات علیه دولت ایران و مقایسه تطبیقی آن با سیستم انگلوساکسون
 420. نقش موعد اجرا در تعهدات قراردادی
 421. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مطبوعات در ایران ،انگلیس و فرانسه
 422. بیع املاک ثبت شده
 423. دعاوی مستقیم و غیرمستقیم در حقوق ایران و فرانسه
 424. تعهدات بیمه گذار وبیمه گر در بیمه های اشخاص
 425. اقرار در حقوق مدنی ایران
 426. ایجاب و قبول در عقد غائبین در حقوق آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ایران
 427. نقش جدید جعاله در بر قراری روابط قرار دادی
 428. شرایط عمومی صحت ایقاعات
 429. سبب در دعاوی مدنی PHD
 430. حدود تعهدات پیمانکار در شرایط عمومی
 431. پژوهش خواهی از آراءدادگاهها در امور مدنی (مطالعه تطبیقی)
 432. اختیار طلاق در حقوق ایران
 433. اجاره به شرط تملیک
 434. بررسی جایگاه تشریفات در عقود
 435. موارد نقض رای در دیوان هالی کشور و پیامدهای آن
 436. روابط طرفین در صورت بطلان عقد بیع
 437. ایفای تعهد به غیر موضوع تعهد در حقوق ایران
 438. دعوی مستقیم PHD
 439. وضعیت حقوقی اتباع بیگانه در ایران
 440. لزوم اقدام زیان دیده به کاهش خسارت در کامن لاوحقوق ایران
 441. فسخ قرارداد های بیع بین المللی
 442. مسئولیت ناشی از تصادم کشتی
 443. جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
 444. تاثیر تخلفات دفاتر اسناد رسمی نسبت به سند تنظیمی
 445. انتقاء جهت قرار داد در حقوق کامن لو
 446. نقش عرف در تحول حقوق خصوصی ایران
 447. ماهیت و آثار عقد قرض در حقوق ایران
 448. قرار داد ارفاقی در حقوق ایران وانگلیس
 449. کارت های بانکی
 450. ضمانت نامه های بین المللی بانکی
 451. اشتباه در ماهیت مورد معامله
 452. مسئولیت ناشی از شیئی
 453. قرارداد مدنی زندگی مشترک در حقوق فرانسه
 454. عقود مکاتبهای در نظام عرفی (کامن لا)وتطبیق آن با حقوق ایران
 455. خسارات قابل مطالبه  در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، انگلیس و ایالات متحده آمریکا PHD
 456. موارد سقوط حق رد در خیار عیب
 457. شرط عدم مسئولیت (مطالعه تطبیقی)  PHD
 458. برطرف کردن عیب کالا در قراردادفروش (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و…)
 459. تحصیل دلیل و اعتبار علم قاضی در امور مدنی
 460. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی    PHD
 461. بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض در زمینه اموال
 462. مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد( نگرش اقتصادی-فلسفی) PHD
 463. رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران  PHD
 464. نقش عقل در استنباط احکام  (اهدایی دانشگاه تهران)
 465. استثنائات قواعد ارث در حقوق ایران
 466. آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی 1980
 467. دستور موقت و موضوع آن
 468. بررسی دو نظریه در لزوم استنباط مؤیدات فقهی مسائل نوین حقوق قراردادها
 469. سند بعنوان دلیل اثبات دعوی
 470. ضمانت در اسناد تجاری
 471. بررسی خطر دربیمه دریایی وشرایط بیمه ای کالا
 472. حدود تصرفات مالکانه
 473. آثار تقابل عوضین در عقود معاوضی
 474. توافقات بعد از عقد و قراداد
 475. تعدد مرجعیت فقهی وحکومت قانون
 476. آثار حسن نیت در اشتباه
 477. مجهول بودن مورد معامله
 478. تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی PHD
 479. بررسی تعهد ارزی وارد کنندگان کالا در حقوق ایران
 480. جهت در عمل حقوقی
 481. مسئولیت مدنی متصرف مال غیر منقول
 482. اجازه در عقود غیر نافذ
 483. استیفاء
 484. شرط ترک فعل حقوقی
 485. حواله در حقوق مدنی ایران
 486. تعهدات فاقد ضمانت اجراء
 487. معامله با واسطه های الکترونیکی
 488. مقایسه تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980
 489. مجامع عمومی شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
 490. مبانی دینی، جامعه شناسی و حقوقی ریاست مرد بر خانواده
 491. استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها
 492. اسناد رسمی واعتبار آنها   (اهدائی دانشگاه تهران)
 493. تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری
 494. ا صول مسئوولیت مدنی  PHD
 495. شرط ضمان مستاجر
 496. استرداد و سقوط دعوی در حقوق ایران وفرانسه
مطلب پیشنهادی :  پایان نامه کارشناسی ارشد

دیدگاهتان را بنویسید