پایان نامه رشته زیست شناسی

covers 21 - پایان نامه رشته زیست شناسی

معرفی رشته زیست شناسی

هدف:

هدف این شاخه شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنهاست.

علم میکروبیولوژی در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسانها، دامها و نباتات وارد کنند، بحث می کند.

در گذشته به میکروبها شیطانهای نامرئی می گفتند اما امروزه باید به آنها فرشته های نامرئی بگوییم چرا که اگر میکروارگانیسم ها در چرخه حیات، وظیفه خویش را انجام ندهند، زندگی تمام موجودات از نباتات و حیوانات گرفته تا انسان به زوال کشیده می شود.

و باز بخشی از این میکروارگانیسم ها هستند که با ایجاد انواع بیماریهای عفونی زندگی بشر را به خطر می اندازند مانند “ابولا” که یک بیماری ویروسی ناشناخته بود و در آفریقا تعداد زیادی از افراد را به کشتن داد و یا “ایدز” که بشر را تا آستانه سال ۲۰۰۰ عاجز و ناتوان کرده است. بی شک نمی توان به نقش مهم میکروارگانیسم ها در هستی اعتقاد داشت و از اهمیت کاربرد رشته میکروبیولوژی که به عنوان بررسی میکروارگانیسم ها می پردازد، غافل ماند.

ماهیت:

اما میکروارگانیسم ها که اساس و پایه علم میکروبیولوژی را تشکیل می دهند، چه هستند؟

میکروارگانیسم ها موجودات ریز ذره بینی مانند: باکتریها، ویروسها، قارچهای میکروسکوپی و ژرتوزوئرها هستند که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند.

علم میکروبیولوژی که گرایشی از علم زیست شناسی است به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها می پردازد. در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد.

رشته میکروبیولوژی که با میکروارگانیسم ها یعنی موجودات ریز ذره بینی سروکار دارد، دو جنبه مهم دارد. یکی مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیات انسانها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند و میکروبیولوژیست با شناسایی روش و مسیر ایجاد بیماری ها می تواند این مسیر را متوقف کرده و از چرخه و سیر بیماری جلوگیری کند و جنبه دیگر استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی و تبدیل بهینه صنایع غذایی مثل تهیه پنیر، ماست و یا حتی نان و همچنین تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی می باشد.

اهمیت این رشته با توجه به نیاز صنایع غذایی و تخمیری به کارشناسان این رشته، نیاز علوم پزشکی و دارویی، نیاز سازمان های محیط زیست و مبارزه با آلودگی آن، نیاز کشاورزی و دام پروری، نیاز دانشگاه ها به مدرس و محقق و … به خوبی روشن می شود.

گرایش های مقطع لیسانس:

گرانش میکروبیولوژی یکی از پنج گرایش رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی است. اما لازم به توضیح است که …

علم میکروبیولوژی گرایشهای مختلفی دارد که عبارتند از:

الف) گرایش پزشکی. در این گرایش میکروبهایی که برای انسان بیماری زا هستند و چگونگی فعالیت آنها بررسی می شود. البته این گرایش قسمت کوچکی از علم میکروبیولوژی را به خود اختصاص می دهد چرا که از میان میکروبهای شناخته شده فقط حدود ۱۷۰ نوع میکروب، بیماری زا هستند و بقیه میکروبها تاکنون شناخته شده اند، میکروبهایی مفید می باشند.

ب) میکروبیولوژی غذایی. بسیاری از مواد غذایی مثل ماست یا پنیر به یاری میکروبها تولید می شوند.

ج) میکروبیولوژی صنعتی. در این گرایش از میکروبیولوژی از میکروبهای مفید برای تولید مواد صنعتی مانند اسیدها و کمپوست میکروبی (تهیه کود به یاری مواد زاید و زباله ها) استفاده می شود. همچنین از میکروبها در رفع آلودگی های محیط زیست استفاده می گردد.

آینده شغلی، بازار کار، درآمد:

میکروبیولوژی پایه و اساس بسیاری از علوم از قبیل: بیوشیمی، بیوتکنولوژی، زنتیک و پزشکی است.

برای مثال یکی از پایه های مستحکمی که پزشکی بر روی آن استوار است، میکروبشناسی است. چون علم میکروبشناسی است که توانسته است در مقابل حملات سهمگین بیماری های بسیار خطرناک و جهانگیر مانند فلج اطفال و یا طاعون با تشخیص، درمان و یا تهیه واکسن و راههای اساسی و موثر در اختیار بشر قرار دهد و باز علم میکروبشناسی است که باید راهی برای نجات انسان از چنگال بیماریهای عفونی جدید پیدا بکند.

یکی از کاربرهای رشته میکروبیولوژی حداقل در بعد سنتی، تشخیص بیماری است چون در آزمایشگاههای تشخیص طبی محققان عمدتاً با بیماریهای عفونی میکروارگانیسم ها سروکار دارند یعنی یا بطور مستقیم به تشخیص میکروارگانیسم ها می پردازند یا به تشخیص آثار حیاتی آنها می پردازند که نهایتاً این آثار حیاتی ما را به سوی یک میکروارگانیسم هدایت می کند مثل ترشح یک آنزیم یا تبدیل قند به اسید که در این موارد ما خود میکروارگانسم را نمی بینیم اما از آثار حیاتی آن می توانیم تشخیص دهیم که با چه میکروارگانیسمی سروکار داریم و این میکروارگانیسم چه بیماری را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه متاسفانه امروزه دنیا با خطر شیوع مجدد بیماریهای میکروبی قدیمی و شیوع بیماریهای جدید روبرو است رشته میکروبیولوژی در پیشگیری و جلوگیری از بیماری کاربرد دارد مثل علم واکسینه لوژی که علم جدیدی است و وظیفه آن ساخت واکسنها و سرمهای مختلف می باشد. مواد غذایی و تولید مواد غذایی مختلف اثر میکروارگانیسم ها بسیار قابل توجه است. همچنین رشته میکروبیولوژی در کشاورزی بطور بسیار وسیعی در تشخیص آفات گیاهی، مبارزه با آفات گیاهی و ایجاد مقاومت گیاهی نسبت به آفات (ایجاد گیاهانی مقاوم به آفات و حشرات) مورد استفاده قرار می گیرد.

در صنایع و معادن نیز برای استخراج فلزات سنگین و در تصفیه نفت در گوگردزدایی از نفت مورد استفاده قرار می گیرند. همین استفاده از رشته میکروبیولوژی در گوگردزدایی بسیار مهم است چون در تصفیه نفت مرحله گوگردزدایی بسیار گران تمام می شود. اما میکروارگانیسم هایی هستند که گوگرد را در خودشان تثبیت می کنند و جدا می شوند و به این وسیله می توان بهترین نفت بدون گوگرد را خیلی ارزان به دست آورد.

در محافظت از محیط زیست نیز میکروارگانیسم هایی هستند که تصفیه فاضلابها و مبارزه بیولوژیک با عفونتها آلودگی های فاضلابی مورد استفاده قرار می گیرند و آب سالم و در حقیقت بدون آلودگی تحویل می دهند همچنین در آلودگیهای نفتی میکروبهای نفت خواری هستند که پارافین و خود نفت را به عنوان مواد غذایی استفاده می کنند و توده ای سلولی می سازند که مورد مصرف تغذیه آبزیان را از بین می برد، تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان قرار می گیرد. تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان را از بین می برد، تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان قرار می گیرد. تا حدودی نیز همین کار در خلیج فارس برای تصفیه آلودگی چاههای نفتی کویت انجام گرفت.

حتی در صنعت نساجی نیز این علم به یاری بشر آمده است و به تازگی در صنعت نساجی از میکروارگانیسم ها برای تثبیت نشاسته و آهار دادن پارچه استفاده می شود.

فعالیت در مراکز میکروب شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی، بررسی آلودگی های میکروبی مواد غذایی اعم از فرآورده های گیاهی و دامی، صنایع غذایی مراکز تشخیص بیماری میکروبی، ویروس، عوامل و فرآورده های تخمیری و … نمونه هایی از توانایی های فارغ التحصیلان گرایش میکروبیولوژی است.

سازمان ها و مراکزی مانند وزارت بهداشت و درمان، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها، بیماری های دامی (دام پزشکی). آزمایشگاه های تشخیص طبی، صنایع غذایی مختلف و کارخانه های کنسروسازی، نوشابه سازی، عصاره گیری میوه ها، عرقیات و صنایع گوشتی و …

همه و همه محل هایی هستند که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آنها مشغول به کار شوند.

ظرفیت پذیرش کل و گرایش مختلف:

طی سه سال تحصیلی ۷۵ تا ۷۸ بطور متوسط در هر سال ۲۸ نفر داوطلب در رشته میکروبیولوژی پذیرفته شده اند.

توانایی های جسمی، علمی، روانی و … مورد نیاز و قابل توصیه

الف) توانایی علمی:دانشجوی این رشته باید در درس زیست شناسی بخصوص در بخشهایی که به علوم سلولی مولکولی می پردازد و شیمی قوی و توانا باشد.

به هر حال فارغ التحصیلان دیپلم تجربی در این رشته موفق ترند.

ب) توانایی جسمی:

ج) علاقمندیها: صبر و حوصله و عشق و علاقه دو نکته اساسی برای موفقیت در رشته میکروبیولوژی است که تمام استادان و دانشجویان این رشته به آن اشاره می کنند چرا که تحقیق در آزمایشگاههای میکروبیولوژی و کشت دادن یک میکروب نیازمند صبر و حوصله است و تحقیق در مورد بیماریهای میکروبی و مبارزه با آنها عشق و علاقه ای وافر می طلبد. این علاقه باید از دو جهت باشد، یکی علقه به مسائل زیستی و دیگری علاقه به کارهای آزمایشگاهی (نظیر کشت میکروارگانیسم ها)

دانشجوی این رشته باید از دو توانایی مهم برخوردار باشد که یکی از آنها حافظه ای قوی است چون بیشتر مطالب این رشته تئوری است و دوم قدرت تجزیه و تحلیل است چرا که اگر دانشجویی نتواند از اطلاعاتی که در حافظه اش جمع کرده است، بهره برداری مناسب کرده و تحلیل مناسبی داشته باشد، مثل یک کامپیوتر خاموش می ماند که هیچ استفاده ای از آن نمی شود.

د) توانایی مالی:

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: (کارشناسی ارشد و …)

رشته های مشابه و نزدیک به این رشته:

زمین شناسی- علوم سیاسی – جامعه شناسی و علوم اجتماعی

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:

در مورد موقعیتهای شغلی این رشته : در حال حاضر کارشناسان میکروبیولوژی به عنوان نیروهایی که مسلط به تکنیکهای میکروبیولوژی هستند در پژوهشگاه نفت برای تحقیق بر روی میکروبهای نفت خوار یا گوگردزدایی، در بخش صنایع غذایی در کارخانه های کنسروسازی و کمپوت سازی و در صنایع بهداشتی مشغول به کار هستند اما مسلم است کسی که در رشته میکروب شناسی مدرک لیسانس دارد، باید در کنار یک کارشناس یا متخصص که دارای تحصیلات عالی تری است کار بکند اما اگر دانشجوی این رشته به مدارج بالاتر تحصیلی دست پیدا کند، علاوه بر به دست آوردن اطلاعات جدیدتر، می تواند موقعیتهای شغلی بهتر و متنوع تری داشته باشد.

دکتر همتی نیز با اشاره به موارد فوق می گوید: کاربرد این رشته آنقدر گسترده است که قابل ذگر نیست برای مثال محقق این رشته از یک سوی می تواند به بررسی کاربرد سلاحهای میکروبی و راههای پیشگیری از این سلاحها بپردازد و از سوی دیگر می تواند در کارخانه های عطرسازی به ساخت عطرهای خوشبو به یاری میکروبها مشغول باشد.

دکتر همتی همچنین در مورد امکان داشتن شغل آزاد در این رشته می گوید: تهیه لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز در این رشته یکی از شغلهایی است که بعضی از فارغ التحصیلان میکروبیولوژی جذب آن می شوند و در این زمینه خدمات شایسته ای انجام می دهند.

طیبه جلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه تهران نیز در مورد موقعیتهای شغلی این رشته می گوید: رشته میکروبیولوژی موقعیتهای شغلی متنوعی دارند که از ان جمله می توان به فعالیت در موسسه استاندارد و یا آزمایشگاههای کارخانجات تهیه مواد بهداشتی و غذایی در جهت تشخیص کیفیت و سلامت این مواد از نظر عدم آلودگی میکروبی (بیماری زا یا مولد فساد) اشاره کرد.

همچنین عده ای از فارغ التحصیلان در مراکز تهیه مواد دارویی مانند تهیه آنتی بیوتیک ها کار می کنند چرا که از برخی میکروارگانیسم ها مانند کپکها و اکتیومیست ها می توان برای تهیه بعضی از آنتی بیوتیک ها مثل پنی سیلین ها و استرپتومایسین استفاده کرد و بالاخره کارخانجات تهیه اسیدها مانند اسید بوتریک و اسید استیک و حلال ها مانند الکل و استون و مراکز تهیه واکسن مانند موسسه رازی و انستیتو پاستور ایران می توانند مراکز جذب فارغ التحصیلان این رشته باشند.

مطلب پیشنهادی :  موضوع پروژه پزشکی عمومی

میکروبیولوژی یا زیست شناسی سلولی مولکولی:
گاه می شنویم که از رشته میکروبیولوژی با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی یاد می شود. برای مثال در برخی از قسمتهای دفترچه ها راهنمای آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از این رشته با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی یاد شده است و به همین دلیل تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری تصور می کنند که رشته میکروبیولوژی همان رشته علوم سلولی مولکولی است و در نتیجه هنگام انتخاب رشته با مشکلاتی روبرو می شوند.

دکتر محمدی درباره تفاوت مابین این دو رشته می گوید: در حقیقت علم میکروبیولوژی سلول (به اصطلاح چگونگی کارکردن و سوخت و ساز بدن سلول) صحبت می شود، در واقع ساختار سلول به عنوان یک میکروارگانیسم مورد بررسی قرار می گیرد، اما این باعث نمی شود که دو رشته فوق را یکی بدانیم چون علوم سلولی مولکولی از حیطه فعالیتهای بیرونی میکروب خارج شده و وارد فعالیتهای درونی آن می شود، در حالیکه در علم میکروبیولوژی تاثیرات بیرونی میکروارگانیسم ها مطالعه می شود. برای مثال شما در علم میکروبیولوژی نگاه می کنید که میکروارگانیسم مورد نظر شما نظر شما چه نوع بیماری ایجاد کرده و از روی آثار بیماری حدس می زنید میکروارگانیسمی را که بررسی می کنید، چه نوع میکروبی است.

دکتر محمدی همچنین در مورد نام رشته میکروبیولوژی می گوید: با توجه به این که امروزه علوم بسیار ریز، جزئی و تخصص شده است، بهتر است که دو علم میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی در کنار یکدیگر و با نام تخصصی خود به علم زیست شناسی خدمت بکنند نه اینکه یک علم، دیگری را احاطه بکند. مثلاً اگر بخواهیم میکروبیولوژی را زیر مجموعه ای از علوم سلولی و مولکولی بدانیم، اشتباه است چون بعضی از اوقات علوم سلولی و مولکولی کاری به میکروارگانیسم ها ندارد و در مورد سلولهای یوکاریوتی یا سلولهای انسانی صحبت می کند.

رشته زیست شناسی

آشنایی با رشته زیست شناسی از نگاهی دیگر

معرفي رشته‌ي زيست شناسي

 

    داوطلبان کنکور رشته‌ي تجربي، رشته‌ي‌ زيست ‌شناسي‌ يکي از رشته‌هاي دانشگاهي با جذابيت‌هاي فوق‌العاده زياد در دوران تحصيل در دانشگاه است که براي کسي که به اين رشته علاقمند باشد، بسيار شيرين است، در اينجا سه گرايش اين رشته و هم‌چنين موقعيت‌هاي شغلي آن در کشورمان را با هم بررسي مي‌کنيم:

رشته‌ي زيست شناسي داراي‌ سه‌ گرايش‌ علوم‌ گياهي‌، علوم‌ جانوري‌ و زيست شناسي ‌دريا است‌.‌ اين‌ گرايش‌ها تنها در ۱۷ واحد تخصصي‌ با يک‌ديگر تفاوت‌ دارند و در واقع دانشجويان اين رشته تنها با تفاوت در مطالعه‌ي 17 واحد تخصصي، کارشناس علوم گياهي،‌ علوم جانوري و يا زيست دريا مي‌شوند.

الف: گرايش‌ علوم‌ گياهي‌: علوم‌ گياهي‌ داراي‌ دو بخش‌ فيزيولوژي‌ و سيستماتيک‌ است‌ که‌ بخش‌ فيزيولوژي‌ به‌ شناخت‌ زندگي‌ گياهان‌ و اندام هاي‌ مختلف‌ يک‌ گياه‌ مي‌پردازد و بخش‌ سيستماتيک‌ نيز درباره‌ اسامي‌ و طبقه ‌بندي‌ گياهان‌ مي‌باشد. گياه، اعجوبه سبزپوش طبيعت است که در آشپزخانه ذره ‌بيني خود براي همه‌ي موجودات کره زمين غذا تهيه مي‌کند و پيشرفته ‌ترين نيروگاه خورشيدي، شبکه‌ي لوله‌ کشي و سيستم پمپاژ آب را در اختيار دارد و از سوي ديگر مايه‌ي زيبائي طبيعت است.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌:حضور کارشناسان‌ علوم‌ گياهي‌ در مؤسسه‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ کشور امري‌ ضروري‌ است‌ تا بتوان‌ محيط‌ زيست‌ ايران‌ را به‌ خوبي‌ حفظ‌ کرد؛ به‌ گفته‌ اساتيد و دانشجويان‌ علوم‌ گياهي‌ در حال‌ حاضر فارغ ‌التحصيلان‌ دوره‌ ليسانس‌ اين‌ گرايش‌ موقعيت ‌هاي‌ شغلي‌ مناسبي‌ ندارند. چون‌ دانش‌ و اطلاعات‌ آن‌ها جنبه‌ي‌ تخصصي‌ ندارد و مؤسسات‌ و مراکز تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ بيش‌تر مايلند که‌ نيروهاي‌ مورد نياز خود را از ميان‌ فارغ ‌التحصيلان‌ کارشناسي‌ ارشد يا دکتراي‌ اين‌ رشته‌ انتخاب‌ کنند. بيش‌تر فارغ‌ التحصيلان‌ علوم‌ گياهي‌ در سطح‌ کارشناسي‌ جذب‌ آموزش‌ و پرورش‌ مي‌شوند و چون‌ معلومات‌ آن‌ها بيش‌ترجنبه‌‌ي عمومي‌ دارد و تخصصي نيست، بنابراين نمي ‌توانند در مراکز تحقيقاتي‌ که‌ نياز به‌ متخصص‌ در زمينه‌ هاي‌ مختلف‌ علوم‌ گياهي‌ دارد، فرصت‌ شغلي‌ مناسبي‌ به‌ دست‌ بياورند. يعني اين گرايش از زيست‌شناسي بيش‌تر نياز به ادامه تحصيل در مقطع ارشد و دکترا دارد. از سوي‌ ديگر اگر کسي‌ در گرايش‌ علوم‌ گياهي‌ سرمايه‌ گذاري‌ کند، مي‌تواند در بخش‌هاي‌ کشاورزي‌ ـ زيستي‌، ژنتيک‌ و بيوتکنولوژي‌ فعاليت‌ داشته‌ باشد.

 ب: گرايش‌ علوم‌ جانوري: علوم‌ جانوري‌ به‌ مطالعه‌ي‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ جانوران‌ مي‌پردازد و داراي‌ سه‌ بخش‌ اصلي‌ جانور شناسي‌ يا بيوسيستماتيک‌، فيزيولوژي‌ جانوري‌ اعم‌ از انساني‌ و حيواني‌ و بافت‌ شناسي‌ و جنين ‌شناسي‌ جانوري‌ است‌. جانوران از ديرباز معلم انسان در کلاس پيکار، شنا، پرواز و به طور کلي استفاده از مواهب طبيعت بوده است، به همين دليل بسياري از محققان و دانشمندان،‌شاگردان اين کلاس جذاب هستند.بسياري‌ از گرايش‌هاي‌ زيست ‌شناسي‌ در مقطع کارشناسي ارشد وابسته‌ به‌ علوم‌ جانوري‌ هستند.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌:هرچند که‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ از فارغ‌ التحصيلان‌ علوم‌ جانوري‌ جذب‌ بازار کار نمي‌شوند، اما بهترين‌ دانشجويان‌ هميشه‌ موفق‌ بوده‌ و هستند. اين دسته از دانشجويان پس از فارغ ‌التحصيلي گاه‌ براي‌ کارهاي‌ تحقيقاتي‌ يا اداره‌ آزمايشگاه‌ ها جذب‌ دانشگاه ‌ها مي‌شوند يا در سازمان‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ و سازمان‌ هاي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ مي‌ پردازند. چون‌ سازمان‌ محيط‌ زيست‌ براي‌ بررسي‌ اکوسيستم‌ها به‌ محققان‌ زيست ‌شناسي‌ از جمله‌ علوم‌ جانوري‌ نياز دارد. همچنين‌ بعضي‌ از فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ وارد دنياي‌ پزشکي‌ شده‌ و در زمينه‌ هاي‌ خون ‌شناسي‌ يا انگل ‌شناسي‌ فعاليت‌ مي ‌کنند.

ج: گرايش‌ زيست‌ دريا:گرايش زيست دريا به بررسي و مطالعه‌ي خواص محيط آبي، بيولوژي آبزيان و فعاليت هاي آبزي پروري مي پردازد. يعني برخلاف دو گرايش علوم جانوري و علوم گياهي که در آن‌ها بيش‌تر موجودات خشکي زي مطالعه مي شوند اين گرايش جانوران و گياهان آبزي را بررسي و مطالعه مي کند. گرايش زيست دريا علاوه بر بررسي فيزيولوژي آبزيان به مطالعه‌ي اکولوژي دريا يعني بررسي آلودگي آب دريا و تاثير آن بر محيط دريا مي پردازد.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌:اگر دانشجوي زيست دريا بخواهد شغلي در ارتباط با رشته‌ي تحصيلش پيدا کند، بايد توجه داشته باشد که فرصت هاي شغلي اين گرايش بيش‌تر در نواحي ساحلي کشور مثل استان گيلان، مازندران و خليج فارس وجود دارد.علاوه‌ بر کار در شيلات‌ فارغ ‌التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ مي‌توانند در حفظ‌ بعضي‌ از گونه‌ هاي‌ آبزيان‌ که‌ در حال‌ انقراض‌ هستند، کار کنند و مهمتر از همه‌ اين‌ که،‌ ما بايد به‌ ياري‌ کارشناسان‌ زيست ‌دريا، يک‌ اطلس‌ دقيق‌ در مورد گونه ‌هاي‌ آبزي‌ موجود در آب ‌هاي‌ کشورمان‌ تهيه‌ کنيم‌. يک دانشجوي زيست دريا بيش‌تر به بررسي خصوصيات موجودات دريائي به عنوان يک موجود زنده و ويژگي هاي توليد مثل آن‌ها مي پردازد و از سوي ديگر آبزي پروري تنها بخشي از مطالعات و در نتيجه فعاليت هاي يک دانشجوي زيست دريا است و دانشجوي اين گرايش در کل به مطالعه محيط آب و جانداران آن مي پردازد.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته زیست شناسی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زیست شناسی جانوری :

 • اثرات نیترات سرب و آرسنیک روی ترانس‌آمینازهای سرم و سلول‌های خونی رات
 • شناسایی و بررسی جمعیتی گاماریده های (Amphipoda:Gammaridae) خلیج ……..
 • بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان و درمنه بر آترواسکلروز در خرگوش
 • اثر عصاره‌های هیدروالکلی خارمریم و شاتره بر آترواسکلروز در خرگوش هیپرکلسترولمی
 • اثر فیتواستروژن‌های شبدر‌قرمز و یونجه برسیستم‌های اکسیداتیو و تشکیل پلاک‌های آترواسکلروز در خرگوش
 • اثر پروتئین سویا بر یادگیری و حافظه رت های هیپرکلسترولمی
 • مقایسه اثرات استرو‍‍‍‍‍‍ژن و فیتواستروژن بر میزان لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم خون رات‌های نر هیپرکلسترولمیک
 • بررسی اثرات بازدارندگی ایزوفلاون های سویا بر آسیب های آترواسکلروز در رات های نرهیپر کلسترولمیک
 • اثر اتیلن گلایکول بر عوامل موثر در تشکیل سنگ‌های ادراری در رات
 • بررسی میزان و تغییرات هورمونهای T3 , T4 , TSH در ارتباط با سن و جنس در انسان
 • بررسی اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای هماتولوژیک قزل‏آلای رنگین کمان
 • بررسی اثرات استرس تراکم نگهداری بر شاخصهای سرمی قزل آلای رنگین کمان
 • اثر شبه هورمون جوانی پیری پروکسیفن بر روی سوسری آلمانی( Blattella germanica ; Epilampridae : Dictyoptera)
 • اثر کورتیزول بر فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژها در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)
 • بررسی تغییرات فیزیولوژیکی سیستم تولید مثل موش صحرایی (Rat) نر در اثر تجویز نیفوروکسیم
 • بررسی فعالیت فاگوسیتیک گرانولوسیت‏های ماهی قزل‏آلای رنگین کمان(Oncorhynchus Mykiss)
 • شناسایی و تعیین پراکندگی سرخرطومی‏های (Coleoptera : Curculionidae) مزارع چغندر قند در ……
 • شناسایی و نقش سوسری ها به عنوان ناقلین باکتری ها
 • بررسی ارتباط بین لیپیدها و لیپوپروتئین های پلاسما با میزان منیزیم درون و برون سلولی در رتهای دیابتی شده
 • اثرات پروپرانولول و یوهیمبین بر فعالیت بیگانه خواری ماکروفاژها در مـاهــی قزل آلای رنـگیـن کمـان  (oncorhynchus mykiss)
 • شنـاسـایـی لاروهـای خانـواده کـرونـومیـده (Diplera : Chironomidae) رودخانه زاینده رود و بررسی اثر برخی عوامل فیزیکی بر پراکنش آنها
 • اثرات استروژن بر لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم رات
 • بررسی میزان جلب سرخرطومی چغندرقند Bothynoderes obliquefasciatus (قاب بالان : سرخرطومی‌ها) به واریته‌های مختلف گیاه میزبان و برخی علفهای هرز
 • بررسی جنبه هایی از زیست شناسی دو گونه سر خرطومی چغندر قند Temnorhinus brevirostris , Bothynoderes Obliquefasciatus و اثر عوامل محیطی(دما، رطوبت و نور) بر روی تغذیه حشره کامل
 • اثر اریتروپویتین نوترکیب انسانی (rHuEPO) بر سلول های خونی رتهای بالغ و نوزاد
 • اثرات اریتروپویتین نوترکیب انسانی بر تیتر آنتی بادی در رات های حساس شده
 • مطالعه سیستماتیک سوسمارهای استان ……..
 • بررسی شیوع انگل بابزیا (Babesia) در گوسفند و بز کوچرو و انسان در استان …………..
 • بررسی اثرات حفاظتی ترکیبات فنلی گیاهی بر روی سلول‌های کبدی رات در برابر مسمومیت با تیواستامید
 • مطالعه تاکسونومیک دوجورپایان رودخانه زاینده رود و بررسی برخی عوامل موثر بر تراکم و پراکنش آنها
 • شناسائی سیستماتیک بی‌مهرگان بزرگ رودخانه‌ی …………. در استان ………….
 • مطالعه تأثیر عصاره بخش‌های مختلف میوه خربزه بر سنگ کلیه در دات
 • اثرات حفاظتی ترکیبات فنلی عصاره زنجبیل و دارچین بر روی سلول‌های کبد رات تیمار شده با تیواستامید
 • بررسی اثرات سویا بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم رت‌های نر هیپرکلسترولمیک
 • شناسایی زیر گونه های کنه هیالوما آناتولیکوم و بررسی مقایسه ای ساختار DNA در آنها
 • شناسایی و تمایز گونه های لیشمانیا به روش PCR در ………..
 • شناسایی تاکسونومیک بی مهرگان بزرگ رودخانه …………
 • شناسایی تاکسونومیک لاروهای خانواده کرونومیده (دوبالان) و بررسی برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر فراوانی و پراکنش آن ها در رودخانه ……………
 • اثر تماسی شبه هورمون جوانی، پیری پروکسیفن، بر تولید مثل و ساختار اندام های تناسلی سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica
 • اثر هیپوگلیسمی عصاره‌های هیدروالکلی شوید و کنگرفرنگی بر موش‌های صحرایی دیابتی شده
 • تاکسونومی، فراوانی و پراکنش لاروهای کرونومیده (Diptera) در رودخانه ………
 • اثر تماسی شبه هورمون جوانی، پیری پروکسیفن، بر رشد سوسری آلمانی (Blattella germanica)
 • تاثیر سرب بر تکثیر وتمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
 • اثر تماسی شبه هورمون جوانی، فنوکسی کارب، بر رشد و تولید مثل سوسری آلمانی (Dictyoptera:Blattellidae) Blattella germanica
 • بررسی اثر هیپوگلیسمی عصاره‌ی هیدروالکلی گلرنگ و گردو در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده
 • بررسی اثرات پرتو اجاق مایکروویو طی دوره جنینی بر رفتار ، یادگیری و حافظه نوزاد در رات
 • بررسی اثر عصاره هیدروالکلی تاج‌خروس و گل راعی بر آترواسکلروز در خرگوش‌های هایپرکلسترولمی
 • بررسی اثرات ذرات آلژینت بر تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی جنینی موش
 • بررسی اثرات آتروژنیک ویتامین‌های D2 و D3 بر خرگوش‌های هیپرکلسترولمیک
 • انتخاب اسپرم بر اساس قابلیت اتصال آن به اسید هیالورونیک جهت انجام تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم
 • بررسی اثر استرادیول و تستوسترون بر یادگیری و حافظه در رات
 • اثر عصاره هیدروالکلی خارمریم و چای کومبوجا بر فاکتورهای سرمی در موش‌های صحرایی تیمار شده با تیواستامید
 • مطالعه راتهای متولد شده از مادرانی با رژیم غذایی غنی شده با آهن و فولات

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته زیست شناسی گیاهی :

 • ارزیابی‌ الیاف‌ ساقه‌ ارقام‌ مختلف‌ سورگم‌ دانه‌ای‌ و شیرین‌ جهت‌ کاربرد در صنایع‌ سلولزی‌
 • بررسی‌ روشهای‌ القاء پلی‌پلوئیدی‌ در سورگم‌ با استفاده‌ از کلشی‌ سین‌
 • رابطه‌ شاخصهای‌ رشد و میزان‌ قندهای‌ ساقه‌در مراحل‌ مختلف‌ نمو در ارقام‌ و لاین‌های‌ سورگوم‌ شیرین‌
 • ·بررسی‌ سیستماتیکی‌ فسیلهای‌ گیاهی‌ منطقه‌ ….
 • بررسی‌ اثر شکستن‌ دوره‌ تاریکی‌ روی‌ میزان‌ قند در سورگم‌ شیرین‌
 • بررسی اثرEC، PH و همیاری‌ باکتری‌ آزوسپیریلیوم‌ بر رشد کیفی‌ و کمی‌ گندم‌
 • کاربرد و تأثیر سه‌ جلبک موجود در آبهای‌ اصفهان بر روی فاضلابها BOD5 و COD
 • ·شناسائی‌ ، جداسازی‌ و خالص‌ سازی‌ گونه‌های‌ مختلف‌ جلبک‌ سبز تک‌ سلولی‌ Dunaliella از حوضچه‌های‌ تبخیرنمک‌ در …..
 • درمان بیماری کلروزآهن از طریق تزریق املاح آهن با استفاده از فشار منفی ساقه
 • تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری در تعداد غدهٍ پراکندگی وزنی و عملکرد محصول چهار واریته مختلف سیب زمینی
 • ·تعیین غلظت اپتیمم سولفات فرو و فریک جهت درمان بیماری کلروزآهن با روش تزریق از طریق قطع شاخه فرعی
 • بررسی نحوه توارث چهار خصوصیت متفاوت درجو
 • مقایسه مدلهای کامپیوتری SWATRE و CRIWAR جهت تخمین نیاز آبی گیاهان پنبه وذرت
 • تعیین روابط هیدرولیکی خاکهای منطقه …..
 • ارزیابی شاخصهای رشد برخی از گیاهان مرتعی نسبت به زمان و برآورد بیوماس
 • استفاده از مدل کامپیوتری SWACROP جهت ارزیابی رشد گیاه سیب زمینی
 • ایجاد گیاهچه های یکسان از طریق کشت سلول و بافتهای خرمای رقم مضافتی
 • بررسی شاخص های رشد ارقام گندم در اصفهان
 • بررسی‌ پارامترهای‌ رشد ۱۶ رقم‌ سیب‌زمینی‌ با استفاده‌ از مدل‌ کامپیوتری‌
 • بررسی آناتومیکی – سیستماتیکی- برخی گونه های Agropyron موجود در ایران
 • بررسی تاثیر برخی از تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل میوه سیب زمینی
 • مقایسه کمی وکیفی چند رقم سورگم علوفه ای با R– لاین های مربوطه
 • اثر رطوبت و موادغذایی بر شکل گیری میکوریز و تاثیر آن بر رشد میزبان
 • بررسی تاثیر برخی از تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل میوه سیب زمینی
 • تاکسونومی عددی تعدادی از گونه های سوئداوسالسولا در ایران بااستفاده از صفات آناتومیک ومرفولوژیک
 • بررسی‌اثر زمان‌ استفاده‌ از کود ازت‌ روی‌ مقدار کربوهیدراتها و عملکرد سورگوم‌ شیرین‌
 • مقایسه کمی و کیفی عملکرد چغندرقند و سورگوم شیرین تحت تاثیر شوریهای مختلف آب آبیاری
 • بررسی‌ پراکندگی‌ طبیعی‌ باکتریهای‌ ریزوبیوم‌ و تاثیر بعضی‌ از شاخص‌های‌ اکولوژیکی‌ موثر بر رشد آنها در منطقه‌ …..
 • آبسزیک‌ اسید روی‌ برقراری‌ و شاخصهای‌ رشد تعدادی‌ از گیاهان‌ مرتعی‌ در شرایط‌ کمبود رطوبت‌
 • مطالعات‌ فلور و اجتماعات‌ گیاهی‌ منطقه‌ …… در استان‌ …..
 • تاثیر عوامل‌ به‌ زراعی‌ (دوره‌ آبیاری‌، میزان‌ کود ازت‌ و زمان‌ کشت‌) در مقداردرصد مواد گروه Silymarin درگیاه‌ Silybum Marianum
 • بررسی‌ بیوسیستماتیک‌ گونه Bromus tomentellus Bioss. از برخی ‌رویشگاههای ایران
 • سیستماتیک و بیوسیستماتیک جنس Medicageo L. در ایران
 • بررسی‌ بیوسیستماتیک‌ برخی‌ گونه‌های‌ Aegilops L. در ایران‌
 • ·مطالعه‌ بیوسیستماتیک‌ (مورفولوژی‌، آناتومی‌، کروموزومی‌ و آنالیز پروتئین‌ها) برخی‌از گونه‌ها Triticumدر ایران
 • بررسی رشد و نمو گیاه بلوط در شرایط کشت In Vitro
 • بررسی اثرات تاریخ کشت در عملکرد و سایر صفات زراعی ارقام گلرنگ پائیزه در منطقه ………..
 • جداسازی و شناسایی برخی میکرو ارگانیسم‏ها در طی فرآیند تهیه کمپوست و ارزیابی اثرات عوامل مختلف بر جمعیتهای میکروبی
 • ·
 • بررسی و ارزیابی تاکسونونیک برخی از صفات (‌ریخت شناسی، تشریحی ،‌ فیزیولوژی و فلانوئیدها) در جنس Salicornia در ایران
 • بررسی بوم – جامعه شناسی گیاهی و ترکیب رستنی‏های (فلور) حوضه آبریز …..
 • بررسی سیستماتیک برخی از گونه‏های جنس Hypericum L.در ایران (ریخت شناسی و فلاونوئید)
 • بررسی اثر تنش نوری بر روی سنتز بتاکاروتن در جلبک سبزتک سلولی Dunaliella salina (استخراج شده از مرداب گاوخونی اصفهان) در غلظت‏های مختلف نمکی
 • بررسی پراکنش و رابطه تنوع آنزیمی با بیماریزایی پاتوارهای قارچ Rhizoctonia solani AG-3 با استفاده از مارکرپکتیک زایموگرام (Pectic zymogram marker)
 • القای پلی پلوئیدی در سورگوم شیرین بااستفاده از برخی القاء‌کننده‏ها
 • باززائی گیاه (Plant regeneration) از قطعات ساقه و برگ سیب‏زمینی ارقام کوزیماومورن
 • مطالعه اپیدمیولوژی تنوع ژنتیکی و رابطه فعالیت آنزیم پکتیناز با بیماریزایی نژاد چهار (AG-4) قارچ Rhizoctonia solaniبا استفاده از مارکرپتیک زایموگرم (Pectic zymogram)
 • بررسی اثرات تیوسولفات نقره (STS) بر روی رشد و نمو گیاه سیب‏زمینی در شرایط کشت In vitro
 • بررسی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده ……… واقع در …………
 • بررسی کاریوتیپ عادی و ریخت‏شناسی برخی از ارقام زراعی جو در ایران
 • بررسی تولید سوسپانسیون سلولی در چند گونه خودروی جنس یونجه و انتخاب سلولهای متحمل به شوری
 • بررسی تیمارهای شکستن خواب بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium)به منظور دستیابی به حداکثر قوه نامیه و ارزیابی بنیه بذر ( ویگور) این گیاه
 • بررسی تاکسونومی خانواده Salicaceae در ایران
 • شناسایی و طبقه‏بندی جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرم
 • نقش پرولین در افزایش مقاومت به شوری در گیاه یونجه
 • بررسی اثر تنش شوری بر روی فتوسنتز و تنفس جلبک سبز تک یاخته‌ای Dunaliella salina
 • رابطه بین مراحل مختلف تمایز و تولید آلکالوئیدها در گیاه اسپند
 • جمع آوری ، شناسایی و معرفی فلور کوه ………….
 • بررسی تغییرات کربوهیدراتهای محلول و پارامترهای رشد و نموی گیاه سورگوم شیرین در پاسخ به تنش شوری و مقایسه چهار رقم سورگوم از نظر مقاومت به شوری در دو مرحله جوانه زدن و گیاهچه‌ای
 • اثر مقادیر مختلف پرتو گاما بر روی رشد و نمو گیاه تک لپه گندم و دو لپه لوبیا
 • مطالعه فلور منطقه ابر و قطری واقع در ………….. (استان ……….
 • معرفی فلور، شکل زیستی ، گونه های گیاهی اندمیک وطبقات حفاظتی آنها در منطقه حفاظت شده …………..
 • استفاده از فلانوئیدها در کموسیستماتیک جنس
 • Matricaria L. در ایران
 • بررسی اثر کمبود نبترات بر روی تجمع بتاکاروتن در جلبک سبز تک یاخته ای Dunaliella salina (جدا شده از مرداب …………..
 • بررسی تعادل دینامیکی عناصر ضروری پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن به هنگام جوانه زنی برخی ارقام گندم
 • مطالعه ریخت شناسی و سیتوتاکسونومی جنس Festuca زیرجنس Festuca در ایران
 • مطالعه بیوسیستماتیکی گونه Poa bulbosa L. (ریخت شناختی و سیتوتاکسونومی) در ایران
 • شناسایی فلور و اجتماعات گیاهی منطقه …………..
 • تأثیر تابش اشعه UV-C در گزینش کالوس‌های متحمل به خشکی در گیاه یونجه
 • بررسی اثر آنزیم گلوکز ایزومر از بر روی شربت سور‌گرم شیرین در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع درون گروهی آناستوموز AG-2 قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از گیاه چمن با استفاده از مارکر پکتیک زایموگرم (Pectic zymogram)
 • استفاده از ترکیبات بازدارنده به منظور تاخیر در فرایند جوانه زنی در چند گونه گیاهی از خانواده Papilionacea
 • بررسی جوانه زنی و آزمونهای تخمین بنیه بذر (ویگور) در پنج جمعیت بذری گونه
 • .Stipa barbata Desf
 • اثر برخی از عوامل محیطی بر روی رشد و میزان کربوهیدراتهای بلوط مازوار (Quercus infectoria)
 • ·
 • اثر فلزات سنگین بر قارچهای هیفومیست آبزی رودخانه ……
 • بررسی مرفولوژی و تاکسونومی جنس .Secale L در ایران
 • مطالعه تنوع گروه آناستوموزی
 • AG-1-IA قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از برنج با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرام (Pectic zymogram)
 • بررسی فلاونوئیدها و روغن های فرار گونه گیاهی .Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات مختلف کوه ………..
 • بررسی اثر کمبود سولفور بر تولید بتاکاروتن در جلبک Dunaliella salina
 • بررسی تنوع‌های درون گونه‌ای و بین گونه‌ای برخی از گونه‌های جنس آسپرژیلوس با استفاده از روش پکتیک زایموگرام
 • بررسی اثر اتینیل استرادیول بر رشد و باززایی گیاه یونجه در شرایط این ویترو
 • بررسی اثر مانیتول در نگهداری طولانی و مدت و تنوعات ژنتیک کشت نو ساقه های سیب زمینی
 • بررسی فلوریستیک منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختیاری)
 • مطالعه مورفولوژی و سیتوتاکسونومی گونه Aegilops umbellulata Zhuk. در ایران
 • مطالعه سیتوتاکسونومی سکسیون Hordeastrum Döll از جنس Hordeum L. در ایران
 • تنوع زیستی گونه Aegilops cylindrica Host. در ایران
 • اثر اسید اسکوربیک بر میزان تحمل به شوری گیاه یونجه در شرایط کشت در شیشه
 • بررسی میزان تولید بتاکاروتن در سه سویه مختلف از جلبک Dunaliella salina در حوضچه های روباز
 • بررسی مقدار سرب و روی در گیاهان اطراف معدن ……………
 • بررسی حضور قارچ های آرباسکولار میکوریز در گیاهان سرپنتاین انارک و اثرات فیزیولوژیکی آنها بر Hordeum glaucum
 • مطالعه تاکسونومیک طایفه Aristideae C. E. Hubb. Ex Bor. (تیره گندمیان) در ایران
 • مطالعه ریخت شناسی و مورفولوژی گونه Aegilops crassa Boiss. در ایران
 • مطالعه تاکسونومیک Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ایران
 • مطالعه تحمل به شوری گیاه Aegilops taushii در شرایط کشت در شیشه
 • مقایسه میزان کربوهیدراتهای سورگوم شیرین و دانه ای در مراحل مختلف رشد
 • شناسائی گونه‌های جنس پنی‌سیلیوم در استان اصفهان با روش پکتیک زایموگرام
 • بررسی مقدار نیکل موجود در گونه های Alyssum L. روییده بر خاک های سرپنتین و غیرسرپنتین نواحی غرب ایران
 • بررسی اثر ازت بر برخی ترکیبات شیمیایی ذرت، سورگوم شیرین و باگاس آن در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع ریخت‌شناختی در جمعیت‌های مختلف گونه گیاهی Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski در ایران
 • اثر شوری خاک روی تنظیم کننده اسمزی پرولین در سورگوم شیرین و دانه ای
 • مقایسه تشکیل کالوس و باززایی در Medicago truncatula و Medicago sativa
 • بررسی مقدار عناصر نیکل، کروم و کبالت در گیاهان سرپنتین نواحی آباده طشک، استان فارس
 • مطالعه تنوع و پراکندگی کپک نان با استفاده از نشانگر پکتیک زایموگرام در استان اصفهان
 • بررسی مورفولوژی و سیتوتاکسونومی گونه Aegilops triuncialis L. در ایران
 • مطالعه فیتوپلانکتون های دریاچه سد ……..
 • بررسی سیتوتاکسونومی جنس Secale L. در ایران
 • مقاومت، جذب و تجمع سرب و روی در گیاه Matthiola chenopodiofolia Fish. & C. A. Mey. (Brassicaceae) روئیده در منطقه …….
 • شناسایی dsRNA و بررسی نقش آن در تنوع ژنتیکی جمعیت های Rhizoctonia solani
 • بررسی تنوع ژنتیکی واریته‌های اروپایی و آمریکایی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگر‌های SSR
 • بررسی میزان جذب فلزات سنگین توسط گیاهان ناحیه معدنی ………
 • بررسی جذب نیترات از طریق ناقل نیترات (iHATS) در گیاه تراریخته (Transgenic) تنباکو (.Nicotiana plumbaginifoliaViv)، لاین B-11
 • بررسی نقش ناقل های AtNRT2.1 و AtNRT2.2 در جذب نیترات در سیستم iHATS در موتان های Atnrt2.1، Atnrt2.2 و Atnrt2.1-2.2 در گیاه Arabidopsis thaliana(L.)Heynh
 • میزان دانه و نشاسته تولید شده در سورگوم و ذرت با توجه به معیار روز درجه رشد
 • بررسی اکولوژیکی گیاهان آبزی و ساحلی رودخانه ……………
 • تعیین مشخصات مورفولوژیک و تاکسونومیک جلبک های رشته ای جمع آوری شده از شالیزارهای استان ………
 • مطالعه تاکسونومیک جنس های Henrardia C. E. Hubbard، Heteranthelium Hochst. و Taeniatherum Nevski از طایفه Triticeae خانواده Poaceae در ایران
 • مطالعه تاکسونومی گندمیان رویشگاه‌های مرطوب و حفاظت شده استان…….
 • بررسی مقاومت، جذب و تجمع کبالت در گیاه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. (Brassicaceae)
 • بررسی تنوع درون گونه ای Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهای فنتیکی و مارکر مولکولی ITS در استان ………..
 • بررسی اثر الیسیتور متیل جاسمونات بر تولید بتاکاروتن، ایجاد مقاومت به تنش شوری و میزان رنگیزه کلروفیل در جلبک Dunaliella salina
 • انتخاب لاین سلولی متحمل به شوری در کالوس گیاه سیب‌زمینی (.Solanum tuberosum L) رقم وایت دزیره با استفاده از تابش پرتو گاما
 • بررسی پوشش گیاهی منطقه ………….

دیدگاهتان را بنویسید