پایان نامه رشته پزشکی | مشاوره انجام پایان نامه رشته پزشکی

پایان نامه رشته پزشکی

پایان نامه رشته پزشکی | مشاوره انجام پایان نامه رشته پزشکی

آشنايي با رشته ي پزشکي

– نظام آموزش پزشکي عمومي شامل ۵ دوره است:


۱- علوم پايه
۲- فيزيوپاتولوژي
۳- کارآموزي باليني
۴- کارورزي باليني
۵- کارورزي


دوره آموزش دکتراي حرفه‌اي پزشکي شامل مراحل زير است:

الف ) علوم پايه: اين دوره ضمن آشنا نمودن دانشجويان با مباحث پايه، آمادگي لازم را نيز براي يادگيري علوم باليني در آنان بوجود مي آورد.

طول اين دوره ۲ سال است که در پايان اين دوره دانشجو در آزموني شامل کليه دروس اين دوره شرکت مي‌کند و در صورت موفقيت به دوره بعدي راه مي‌يابد. هر دانشجو حداکثر دوبار مي‌تواند در اين آزمون شرکت کند.

ب) فيزيوپاتولوژي : آگاهي از مباني فيزيولوژيک، شناخت مکانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها نشانه هاي بيماريها و تشخيص و درمان آنها مطالبي است که شما مي توانيد آنها را در اين دوره فرا بگيريد.

طول اين دوره ۶ ماه است و طي آن دانشجو ضمن آگاهي از مباني فيزيولوژيک ، با مکانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها به طريق تحليل گرانه آشنا مي‌شود و نشانه‌هاي بيماريها و تشخيص و درمان آنها را ياد مي‌گيرد.

ج ) کارآموزي باليني : شناخت آثار و علائم بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن توانائي هاي لازم در به کار بردن انديشه، استدلال و نتيجه گيري سريع در طراحي عمليات پيشگيري و درمان است.

طول اين دوره ۲۰ ماه است و هدف شناخت آثار و علائم بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي به دست آوردن توانايي‌هاي لازم در به کاربردن انديشه ، استدلال و نتيجه‌گيري سريع، به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري درماني است.

د) کارورزي باليني: پرورش مهارت ها، تقويت قدرت تصميم گيري در مقابل با مسائل بهداشتي و درماني و قبول مسئوليت در مقابل اقدام لازم هدف هاي اين دوره مهم است.
طول دوره ۱۸ ماه است و هدف پرورش مهارتها، تقويت قدرت تصميم‌گيري ، افزايش اتکاء به نفس و تکميل پرورش انديشه از طريق رويارويي مستقيم کارورز با مسائل بهداشتي ، درماني و تقبل مسووليت مستقيم امور بهداشتي، درماني به عهده همه است.

هـ ) کارورزي: دانشجويان قبل از شروع مرحله کارورزي ، در کنکور کارورزي که شامل کلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي فيزيولوژي علوم باليني است و به طور سراسري برگزار مي‌شود شرکت مي‌کنند چون گذراندن موفقيت‌آميز اين آزمون براي راه‌يابي به دوره کارورزي ضروري است. فارغ‌التحصيلان ملزم به خدمت در مناطق محروم کشور هستند.

تواناييهاي فارغ‌التحصيلان
فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند بعد از پايان تحصيلات، مسووليتهاي متفاوتي را عهده‌دار شوند، از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
۱) تشخيص – درمان و پيگيري بيماران در مطبهاي شخصي، درمانگاهها و بيمارستانها.
۲) مديريت و سرپرستي مراکز ارائه خدمات بهداشتي و درماني.
۳) مشارکت در امر تحصيلي و پژوهشي در ارتباط با بيماريهاي مختلف.

دوره پزشکي شامل ۴ مرحله است:

علوم پايه ، فيزيوپاتولوژي (نشانه‌شناسي) ، کارآموزي و کارورزي مي‌باشد. مرحله علوم پايه درواقع عامل ارتباطي‌اي بين درسهاي دبيرستان و پايه با درسهاي تخصصي پزشکي است، بدين ترتيب که شامل آن قسمت از درسهاي پايه است که به بدن انسان مربوط مي‌شود؛ براي مثال، بيوشيمي قسمتي از علم شيمي است که در مورد شيمي بدن موجود زنده (در اين‌جا انسان)‌ صحبت مي‌کند و همين‌طور ساير درسهاي اين مرحله که در بخش درسها شرح داده مي‌شوند. مرحله شناخت نشانه و علايم بيماري و چگونگي پيدايش علايم بيماري، در ارتباط با عامل بيماري‌زا و چگونگي پيدا کردن آن در معاينه‌ها و آموزش نظري دستگاههاي تشخيص ، بدون توجه به درمان است. در اين دوره ، دانشجو مفهوم بيماري و علايم آن و نحوه تشخيص آن را به صورت نظري مطالعه نموده،‌ چگونگي آن را با توجه به درسهاي علوم پايه فرا مي‌گيرد.
مرحله بعدي شامل دوره کارآموزي (استاژري) است که دانشجو در اين مرحله ، به بيمارستان و بالين بيماران مي‌رود و در کنار درسهاي نظري، روشهاي تشخيص و درماني را در بالين بيمار مي‌آموزد. در اين قسمت، استادان در مورد هر بيمار، توضيحات لازم را به دانشجويان ارائه مي‌دهند و دانشجو نيز زيرنظر استاد، فرآيندهاي معاينه باليني و فنون تشخيص را به کار مي‌برد و شيوه درمان و تجويز دارو را نيز در هر مورد مي‌آموزد. در اين مرحله درسهاي نظري نيز ارائه مي‌شود که مکمل کار باليني در بخش خواهد بود.
مرحله بعد دوره کارورزي (انترني) است ، دانشجو پس از فراگيري راههاي تشخيص و درمان به صورت مستقل و با نظارت کلي روزانه استادان ، اقدام به بيماريابي، تشخيص و درمان نموده، مواد آموخته شده در مرحله کارآموزي (استاژري) را در عمل به کار مي‌برد و تجربه مي‌اندوزد.
در کل دوره پزشکي عمومي دو امتحان اصلي (حياتي) وجود دارد که شامل امتحان جامع علوم پايه و ديگري امتحان جامع پرانترني مي‌باشد. قبولي در اين دو امتحان، لازمه ورود به مرحله بعدي است.

آينده شغلي ، بازار کار ، درآمد:
بازار کار رشته پزشکي از منزل شخصي پزشکان شروع و تا بيمارستانها، کلينيک ها، درمانگاه ها، اورژانس ها و کليه مراکز درماني در بخش هاي دولتي و خصوصي، ورزشگاه ها و غيره گسترش مي يابد و در صورت بضاعت و توانائي مالي امکان تأسيس مطب را نيز مي توان يکي از بخش هايي دانست که پزشک اشتغال خود را فراهم مي کند.


عمده‌ترين موقعيتهاي شغلي که بيشتر پزشکان مي‌توانند جذب آنها شوند، عبارتنداز:
الف ) مطبهاي شخصي که بر حسب تمايل پزشک و نياز منطقه در شهرها و روستاها داير مي‌گردد و پزشکان ويزيت مراجعان را در مطب‌ها انجام مي‌دهند.
ب ) بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي خصوصي و دولتي که در آن‌ها پزشکان به تشخيص و درمان بيماريهاي مراجعان خود مي‌پردازند.
ج ) مراکز بهداشتي درماني شهري يا روستايي که اغلب مديريت و سرپرستي اين مراکز به عهده پزشکان عمومي مي‌باشد و همچنين اين مراکز از پزشکان عمومي براي تشخيص، درمان و پيگيري بيماريها نيز استفاده مي‌نمايند.

توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه :
سلامت تن و روان برابر ضوابط مربوط به تشخيص کميسيون پزشکي متعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي داوطلبان رشته پزشکي امري ضروري است.
علاوه بر آن داوطلبان ورود به رشته پزشکي بايد از دانش و علاقه بالايي در زمينه درسهاي زيست‌شناسي و علوم پايه نيز برخوردار بوده، دقت کافي و حوصله زياد در زمينه فراگيري جزئيايت مربوط به بيماري‌هاي مختلف را داشته باشند.

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر :
ادامه تحصيل دانشجويان رشته پزشکي بعد از اتمام دوره پزشکي عمومي در دو مرحله امکان‌پذير است:

الف ) ادامه تحصيل در رشته‌هاي تخصصي باليني که داوطلب بعد از قبولي در امتحان پذيرش دستياري سراسري کشور مي‌تواند در رشته‌هاي تخصصي که در حال حاضر در داخل کشور ارائه مي‌شوند ادامه تحصيل دهد.

رشته‌هاي تخصصي باليني در حال حاضر شامل ۲۳ رشته مي‌باشد که عبارتند از : جراحي عمومي ،‌ جراحي مغز و اعصاب، جراحي استخوان و مفاصل (ارتوپدي) ، جراحي کليه و مجاري ادراري تناسلي (ارولوژي) ، بيماريهاي اعصاب، بيماريهاي داخلي ، بيماريهاي عفوني و گرمسيري ، بيماريهاي قلب و عروق ، بيماريهاي کودکان، بي‌هوش ، پزشکي اجتماعي، پزشکي هسته‌اي ، آسيب‌شناسي (پاتولوژي) ، پوست ، پزشکي فيزيکي و توان‌بخشي، چشم‌پزشکي ، پرتودرماني (راديوتراپي) ، پرتوشناسي تشخيصي (راديولوژي) ، زنان و زايمان ، روان‌پزشکي، گوش و حلق و بيني ، پزشکي قانوني و طب کار مي‌باشد.

ب) ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم پايه ، فارغ‌التحصيلان رشته پزشکي مي‌توانند در تخصصهاي علوم پايه پزشکي نظير فيزيولوژي ، ايمونولوژي، ژنتيک، ويروس‌شناسي پزشکي، ميکروب‌شناسي پزشکي ، انگل‌شناسي پزشکي، بيوشيمي ، آمار حياتي و تغذيه نيز شرکت نمايند.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته پزشکی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته پزشکی :

– بررسی توزیع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با ان در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی دزیانی گرگان در طی سالهای ………….
– بررسی شایعترین علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان طی سالهای ………..
– بررسی میزان اضطراب در مراقبین پرواز برج مراقبت فرودگاه …………
– بررسی تاثیر پانسمان بر کاهش میزان عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی………. اذر شهرستان ………….
– بررسی مقایسه ای زمان جداشدن بندناف با استفاده از دو روش شیر مادر و الکل اتیلیک درمراقبت از بندناف
– بررسی ارتباط تغییرات ازمایشگاهی با سطح هوشیاری در مصدومین مغزی مراجعه کننده به مرکز اموزشی …………. در طی ………..
– بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر تمایل مادران باردار به انتخاب روش زایمان
– تعیین میزان شیوع میگرن در دانش اموزان دبستانی شهر گرگان در سال تحصیلی ………
– بررسی سطح غلظت روی سرم در کودکان مدراس استثنایی استان…….
– بررسی میزان ید شیر مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ……… در سال …..
– بررسی فراوانی یافته های گرافی قفسه سینه و بالینی در بیماران بزرگسال بستری شده با پنومونی در بیمارستان ……… شهرستان …………
– بررسی میزان ید ادرار مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …………
– بررسی فراوانی نقص انزیم G6PD در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان دزیانی شهرستان ………..
– بررسی ایمنی سرولوژیکی پرسنل حرفه های پزشکی نسبت به هپاتیت B در مراکز اموزشی درمانی شهر ………..
– بررسی اثرات اموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان گرگان در …..
– بررسی شایع ترین علل منجر به هیسترکتومی های انجام شده طی سالهای ……
– بررسی نوع درمان و نتایج بهبودی بیماران مبتلا به پرتز در استان ……….. طی سالهای …………
– بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …………..
– تعیین درصد تجویز غیرمنطقی سفالوسپورین نسل سوم در درمان گاستروانتریت حاد اطفال در نسخ پزشکان عمومی …………
– بررسی شیوع دوقلویی و عوامل وابسته به ان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی ……….
– بررسی مقایسه ای تاثیر درمانی رژیمهای خوراکی ۱۰-۷ روزه سفالکسین ، امپی سیلین ، اموکسی سیلین و سفیکسیم ،در درمان سیستیت بدون عارضه در زنان حامله شهرستان …
– بررسی میزان اثربخشی داروی پرمترین در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در مناطق روستایی – شهری شهرستان ……..
– بررسی وضعیت سلامت روان دانش اموزان دوره متوسطه (دبیرستانی) شهر ………..
– مقایسه اثر دو انتی بیوتیک کفلین و کلیندامایسین در پیشگیری از عفونت زخم در اعمال جراحی تمیز- الوده شکم در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی-درمانی ……….
– بررسی فراوانی نسبی هیپرپلای اندومتر و عوامل خطرساز ان در سنین حول و حوش یائسگی در مراجعین با شکایت خونریزی غیرطبیعی واژینال ( AUB ) به درمانگاه بیمارستان………..
– بررسی روند سه ساله وضعیت بهبودی و پیش اگهی بیماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان در مراکز تشخیصی و درمانی شهرستان …..
– بررسی میزان عوارض حاملگی در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید واکلامپسی بستری شده در مرکز اموزشی – درمانی …………
– بررسی شیوع اوتیت سروز ( OME ) در دانش اموزان مدارس ابتدایی و مهدکودکهای شهر……… در سنین ………
– بررسی ارتباط میزان دفع پروتئین ادرار در ۲۴ ساعت با نسبت پروتئین به کراتی نین در یک نمونه ادراری در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
– بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری تروپونین I به روش Rapid (ایمونوکروماتوگرافی) در تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ………..
– بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بیمارستان ………….
– بررسی بروز اختلالات هدایتی قلب و عوامل مربوط به ان در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش قلب و CCU مرکز اموزشی – درمانی ……….
– بررسی عوامل موثر بر سقط خودبه خودی در زنان مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی ……….. در نیمسال دوم…..
– بررسی شیوع اختلالات افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با ان در زنان باردار مراجعه کننده جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی – درمانی شهر………..
– بررسی فراوانی اکنه استروئیدی در مبتلایان به اکنه مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان …..
– بررسی شایع ترین علل ایجاد کننده ملاسما در بیماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست بیمارستان …….
– تعیین سطح سرمی هورمون پاراتیروئید در بیماران دیالیزی مرکز دیالیز بیمارستان ………..
– بررسی تاثیر تزریق کورتیکواستروئید به زنان در معرض زایمان زودرس جهت کاهش سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان متولد شده در ……………
– بررسی فراوانی عوامل خطر انژین صدری ناپایدار در بیماران بستری در بخش قلب مراکز اموزشی درمانی ……
– بررسی فراوانی اختلالات خودایمنی (الوپسی اره اتا، دیابت تیپ ۱ و اختلالات تیروئید)در بیماران ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ……….
– بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در زنان استفاده کننده از قرص های ضدبارداری خوراکی ( OCP ) و روش طبیعی برای جلوگیری از بارداری در مراکز بهداشتی – ………..
– بررسی الگوی رشد جسمانی دانش اموزان ابتدایی پایگاههای تحقیقات جمعیتی شهر …….
– بررسی شیوع الودگی به عفونتهای HBV & HIV , HCV در معتادین زندان شهرستان …….
– بررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی سه بیمارستان وابسته ( ۵ اذر ، طالقانی ، دزیانی ) به دانشگاه علوم پزشکی ……….
– بررسی فراوانی خود درمانی در برخورد با ضایعات پوستی در معلمین شهر ………
– بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص سنگ مجرای صفراوی مشترک همراه در بیماران مبتلا به سنگ کیسه صفرا در بیمارستان ………..
– بررسی عوارض حین بستری پس از ازوفاژکتومی در بیماران مبتلا به کانسرمری مراجعه کننده به بیمارستان ……..
– بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی درنوزادان مبتلا به ایکترطول کشیده بستری شده درمرکزاموزشی درمانی کودکان ………
– بررسی یافته های سونوگرافی دستگاه ادراری در بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات در مرکز اموزشی – درمانی ۵اذر گرگان در طی سالهای ۸۲-۱۳۷۸
– بررسی الگوی رشد جسمی کودکان دبستانی روستایی شهرستان ……..
– بررسی فراوانی اختلالات خونریزی رحمی و دردهای لگنی پس از لوله بستن در بین زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان …………. شهرستان …………
– بررسی اثرات اموزش چهره به چهره درکاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ……….
– بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط با برخی عوامل وابسته در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی …….
– بررسی سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر ان در مراجعین به مراکز سنجش تراکم استخوان …… ………..
– بررسی شیوع ماکروزومی و برخی عوامل موثر بر آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زایمان به مراکز اموزشی-درمانی ……..
– بررسی موارد عفونت فضای دور لوزه در مراجعین به مراکز اموزشی درمانی …………طی سالهای …..
– بررسی شیوع سپسیس زودرس نوزادی در نوزادان ترم متولد شده از مادران دچار پارگی زودرس کیسه اب مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی…………..
– بررسی میزان شیوع شپش سر و گال در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ………….
– بررسی شیوع HBSAg + بر بیماران بستری شده بعلت زردی در مرکز اموزشی درمانی ……….
– بررسی فراوانی و انواع انتی بیوتیکهای تجویز شده در بچه های زیر ۱۶ سال در نسخ بیمه ای پزشکان ………
– بررسی میانگین افزایش وزن دوران بارداری و میانگین BMI اولیه مادران باردار و ارتباط ان با نتیجه بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان ………….
– بررسی میزان تاثیر اریترومایسین در درمان پتریازیس روزه آ ( PR ) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان ………
– بررسی میزان و علل تجویز خون و فراورده های ان در بیماران بستری در مرکز اموزشی – درمانی ……….
– بررسی پنج ساله شیوع اوتیت سروز ( OME ) و برخی عوامل موثر بران در بیماران ادنوتونسیلکتومی شده مرکز اموزشی درمانی …….
– مقایسه نتایج درمانی دو روش (گچ گیری اسپایکای فوری) و (کشش – گچ گیری اسپایکای ثانویه) در درمان شکستگی ران اطفال بستری شده در بیمارستانهای ………
– بررسی تاثیر اموزش چهره به چهره در مورد خودازمایی پستان ( BSE ) در میزان اگاهی و عملکرد زنان بالای ۱۵ سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ………
– بررسی متوسط زمان مشاوره پزشکان عمومی ( Consultation time ) در شهر ……..
– بررسی کیفی تداخلات دارویی در نسخ بیمه ای پزشکان شرق و غرب استان ………….
– بررسی میزان شیوع الودگی با شپش سر و برخی عوامل مرتبط با ان در دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر …..
– بررسی شیوع عفونت های زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان اموزشی-درمانی ………. و تعیین توزیع فراوانی یکسری از عوامل خطرساز و یافته های پاراکلینیک مربوطه
– بررسی توزیع و فراوانی انواع ضایعات گوش و عوامل موثر بر ان در جانبازان استان….
– مقایسه شیوع افسردگی در بخشهای تخصصی بیمارستان اموزشی – درمانی ….
– بررسی مقایسه ای میزان تمایلات سایکوتیک در مصرف کنندگان حشیش با افراد غیر مصرف کننده (سالم) در سطح شهرستان…..
– بررسی توزیع طوایف مختلف نژاد ترکمن در مبتلایان به سرطان مری در ….
– بررسی میزان اعتماد به نفس و ارتباط ان با برخی از عوامل وابسته در دانش اموزان دبیرستانی شهرستان …….
– بررسی توزیع فراوانی نوزادان با وزن کم موقع تولد و برخی عوامل مرتبط با ان در مرکز اموزشی درمانی …….
– بررسی تاثیر جنس بر مولفه های دیسترس جنینی در متولدین مرکز اموزشی درمانی ………….
– بررسی پیش اگهی ۶ ماهه بیماران بستری شده با تشخیص انژین صدری ناپایدار در مرکز اموزشی درمانی ۵ اذر ……….
– بررسی میزان متوسط سطح هموگلوبین و هماتوکریت و برخی از عوامل موثر بران در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه مرکز اموزشی درمانی ……….. در فاصله زمانی ………..
– بررسی شاخص توده بدنی و اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به تیروئیدیت هاشیموتو در شهرستان …..
– بررسی اختلالات شخصیتی در زندانیان مرد ۲۰-۳۵ ساله شهرستان ………
– بررسی علل بستری شدن بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز اموزشی درمانی کودکان ………
– بررسی فراوانی بتا تالاسمی مینور در مراجعه کنندگان قبل از ازدواج در …….
– بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به هپاتیت در مرکز اموزشی درمانی …….
– بررسی توزیع نرمال اندکسهای رشدی نوزادان در بدو تولد بر اساس سن حاملگی در بیمارستان …………..
– بررسی اختلالات هماتولوژیک در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد تیروئید در مراجعه کنندگان به ازمایشگاه مرکز اموزشی درمانی …………..
– بررسی میزان شیوع اختلال افسردگی دختران نوجوان و ارتباط ان با بلوغ در مدارس راهنمایی دخترانه شهر …….. در سال تحصیلی ……..
– بررسی عوارض شایع ناشی از مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی در خانمهای مراجعه کننده به ایستگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان ……………..
– نقش انتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج از بدن ( ESWL ) در بیماران مبتلا به سنگ کلیه با ادرار استریل
– نقش انتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری بعد از پروستاتکتومی از طریق مجرا ( TURP ) در بیماران مبتلا به هیپر پلازی خوش خیم پروستات ( BPH ) با ادرار استریل
– بررسی میزان فراوانی انجام اپی زیوتومی و عوارض زودرس ناشی از ان در زایمانهای انجام شده در بیمارستان ………….
– بررسی ارتباط بین گروههای خونی و اسم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی ریه در بیمارستان ………
– بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به فلج ایدیوپاتیک عصب هفتم ( Bell`s Palsy ) در شهرستان ………. .
– بررسی ارتباط سرطان سینه با استرسهای قبلی فرد
– بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک بیماری التهابی روده در شهرستان …… از ابتدای فروردین ماه ….. تا پایان اسفندماه …..
– بررسی فراوانی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین p53 در ادنو کارسینومای کولور کتال در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …….
– مقایسه اثر درمانی دو روش مانور فیزیکی و درمان دارویی در درمان سرگیجه وضعیتی خوش خیم
– بررسی فراوانی سزارین در خانمهای زیر ۴۵ سال پزشک ، دندانپزشک ، پرستار و ماما شاغل در شهر ….
– بررسی مقایسه ای میزان شیوع استرس در دو گروه پرستاران بیمارستان ……. و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی……
– بررسی اختلالات شخصیتی در دانش اموزان دبیرستانی دختر شهر ……
– بررسی میزان موفقیت ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری با درمان چهار دارویی بیسموت ، مترونیدازول ، امپرازول ، اموکسی سیلین در مبتلایان به زخم پیتیک مراجعه کننده به بیمارستان……
– بررسی فراوانی یافته های ترانس کرانیال داپلر در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک بستری شده در بیمارستان ……
– بررسی سطح فریتین سرم در دو گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی و گروه بیماران تالاسمیک با دریافت دسفرال زیر جلدی به همراه دسفرال وریدی در هنگام تزریق خون در بیماران تالاسمی تحت پوشش بیمارستان طالقانی شهرستان …..
– بررسی تاثیر تغییرات وزن مادر در سه تریمستر ( و عوامل وابسته به ان) به وزن بدو تولد نوزاد در دو مرکز بهداشت شهری و دو مرکز بهداشت روستایی استان گلستان
– بررسی توزیع فراوانی مشاهدات حین عمل جراحی در مراجعین با شکم حاد به مرکز اموزشی – درمانی ۵اذر ……
– بررسی ایمنوهیستو شیمیایی پروتئین P53 در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان .. ….
– بررسی اثر اسپلنوکتومی بر روی نیاز به تزریق خون در بیماران بتا تالاسمی مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی اطفال ……
– بررسی عوامل جانبی داروی ایزوتروتینوئین در بیماران مبتلا به اکنه مراجعه کننده به کلینیک ….. و کلینیک خصوصی شهرستان …..
– بررسی رابطه کهیر مزمن با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان …..
– بررسی تاثیر شروع زودهنگام اهن پروفیلاکسی در پیشگیری از انمی فقر اهن در شیرخواران ترم
– بررسی تاثیر شروع زود هنگام اهن پروفیلاکسی در پیشگیری از انمی فقر اهن در شیر خواران پره ترم
– بررسی ارتباط سرطان پستان با عوامل قاعدگی و تولید مثلی در خانمهای مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای ……..شهر ……
– بررسی فراوانی کشت خون مثبت در مرکز اموزشی درمانی ……
– بررسی فراوانی نسبی برخی عوامل مادری موثر در ایجاد عفونت زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان . …… .
– بررسی فراوانی سابقه و وجود افت دهانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط ان با برخی عوامل مستعد ساز
– بررسی فراوانی ایکتر روز اول نوزادی و علل ان در نوزادان متولد شده در بیمارستان …..
– بررسی فراوانی اختلال خلقی دو قطبی تیپ I ( BMD ) و فراوانی اپیزودها و برخی عوامل مربوط به ان در بیماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بیمارستان ……..
– بررسی مقایسه ای سابقه عمل جراحی ادنوتو نسیلکتومی در دانش اموزان مبتلا به اوتیت میانی و افراد سالم سنین ۱۴-۱۰ سال مدارس شهر ……..
– تعیین توزیع فراوانی یافته های هیستوپاتولوژیکی بیوپسی کبد و ارتباط ان با یافته های سرولوژیک و سطح سرمی انزیم های کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن در مرکز اموزشی درمانی …….
– بررسی ساختار متدولوژی تحقیق پایان نامه های فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی …….
– بررسی میزان اگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ……. نسبت به بیماری ایذر در سال تحصیلی ……
– بررسی میزان شیوع ، شدت و برخی از عوامل خطر افرین رتینوپاتی نارسی ، در نوزادان نارس ترخیص شده از بیمارستان ……
– بررسی فراوانی اشکال بالینی عفونت در بیماران دیابتی بستری در مرکز اموزشی درمانی …..
– نقش انتی بیوتیک پروفیلاکتیک در کاهش میزان عفونت کاتتر ورید مرکزی (شالدون) در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به ……
– بررسی توزیع فراوانی دیابت ، نارسایی مزمن کلیوی،مصرف کورتیکوستروئیدو سایر داروهای سرکوب کننده ایمنی و بدخیمی ، در بیمارانی که با تشخیص سل ریوی از ابتدای سال …… تا انتهای سال ….. در بیمارستان ….. شهرستان…… بستری بوده اند
– مقایسه ایجاد اریتمی و میزان عملکرد بطنی بین گروه دریافت کننده استرپتو کیناز و گروه عدم دریافت این دارو در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بیمارستان ……
– تعیین ارزش تست CRP در تشخیص سریع باکتریوری و باکتریمی پس از سنگ شکنی برون اندامی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ……
– بررسی عفونتهای کشت مثبت در بیماران بستری در ای سی یو در مرکز اموزشی درمانی ……
– بررسی یافته های ازمایشگاهی ( B/C , u/C , u/A , ESR , CRP , CBC , diff ) در کودکان ۳ تا ۳۶ ماهه مراجعه کننده با تب بدون کانون مشخص به مرکز اموزشی درمانی طالقانی گرگان در سالهای…..
– تعیین علل افیوژن پلورال اگزوداتیو با غلبه لنفوسیت در بررسی توراکوسنتز و بیوپسی پلور در ۵ سال اخیر در بیمارستان ……
– بررسی توزیع فراوانی اتوایمیونیتی دراختلالات اندازه و عملکرد تیروئیددر۱۵۰بیمار مبتلا به گواتر مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان …….
– بررسی علل کوتاهی قد در ۱۰۰ کودک مبتلا به کوتاهی قد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان طالقانی
تعیین میانگین نیترات ، نیتریت و سختی اب اشامیدنی براساس میزان شیوع سرطانهای مری و معده در مناطق شهری استان …. طی …..
– بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک توزیع سل خارج ریوی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان …..
– بررسی اپیدمیولوژیک ناهنجاری های مادرزادی بدوتولد در نوزادان متولد شده در بیمارستان ……
– بررسی همبستگی هاپیرتروفی بطن چپ در اکوکاردیوگرافی با یافته های چشمی و کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون
– بررسی میزان شیوع و علل سزارین در زنان اول زا در بیمارستان ….. طی ….
– بررسی پیش اگهی نوزادان زودرس با وزن بسیار پایین بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مراکز اموزشی درمانی دزیانی و کودکان …….
– بررسی چگونگی درمان اسم براساس ازمون کنترل اسم ( ACT ) در بیماران مبتلا به اسم مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …….
– بررسی بالینی حملات گذرای ایسکمی مغزی مکرر و فزاینده و تحت درمان با هپارین در بخش اورژانس اعصاب بیمارستان …….
– مقایسه ای اثر دسموپرسین استنشاقی و پتدین هر کدام به تنهایی و توام در میزان کاهش درد در بیماران با کولیک کلیوی حاد
– بررسی ارتباط بین دیابت ، هیپوتیروئیدی ، هیپوکلسمی ، نارسایی ادرنال و سطح فریتین سرم در بیماران بتا تالاسمی ماژور-مرکز ……
– تعیین شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در دانش اموزان دختر و پسر دبستانی شهر ……..
– مقایسه عوامل خطر جفت سرراهی و چسبندگی غیرطبیعی جفت در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان …..
– بررسی نگرش بیماران اسمی نسبت به استفاده از اسپری های استنشاقی ( MDI ) و نحوه استفاده از ان
– بررسی میزان پاسخدهی به واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی …. شهرستان …..
– بررسی شیوع افسردگی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان ……..
– بررسی بروز عوارض پس از بیهوشی در اطاق ریکاوری در بیماران جراحی در بیمارستان ……..
– بررسی شیوع خود ایمنی(اتوایمنوسیته) در بیماران مبتلا به دیابت تیپ۲ همراه با اختلال در عملکرد یا اندازه تیروئید
– بررسی مفایسه ای اثر بخشی دو داروی لیندان و ایتاکس در درمان بیماران مبتلا به شپش سر در روستای ……
– بررسی بیماران با خونریزی مغزی غیر تروماتیک بستری شده در بیمارستان ……
– بررسی نقش سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ظریف در تشخیص توده های پستان بر اساس مطالعه هیستوپاتولوژی ضایعه
– بررسی سه ساله یافته های سیتو پاتولوژیک پاپ اسمیر درمراجعین به مرکز آموزشی-درمانی ……
– بررسی میزان تداوم استفاده از IUD در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر …..
– بررسی فراوانی سندرم پیش از قاعدگی در بین دانشجویان پزشکی و کارکنان بخش اداری دانشکده پزشکی …..
– تعیین ارزش اندازه گیری میوگلوبین سرم (به روش ایمنوکروماتوگرافی) در تشخیص و افتراق سندرم های کروناری حاد
– بررسی برخی عوامل مهم و مرتبط در ۱۰۰ مورد عفونت ادراری در کودکان کمتر از ….. سال
– بررسی اختلاف وزن دو قل در بارداریهای دوقلویی با احتمال زایمان زودرس در زنان باردار با حاملگی دوقلویی مراجعه کننده به بیمارستان و زایشگاه مرکز آموزش درمانی …….
– بررسی فراوانی ضایعات مری و معده در اندوسکوپی و بیوپسی بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزش درمانی ……
– بررسی نتایج درمان جراحی کلاب فوت مادرزادی در شهرستان ……
– بررسی مقایسه ای اثر امنیوتومی زودرس بر سیر زایمان مادران nulligravid نسبت به سیر زایمان در مادران nulligravid با پارگی خودبخود پرده های جنینی
– بررسی پایداری عناصر بیوشیمیایی خون در خلال نگهداری سرم در ازمایشگاه بالینی
– بررسی فراوانی همراهی هپاتیت و اختلالات کبدی با بیماری لیکن پلان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان ……
– بررسی شیوع اسیب ارگانهای داخل شکمی به دنبال ترومای نافذ در بیماران بستری شده در بیمارستان …….
– مقایسه تیتر انتی بادی های ضد بروسلوز در مبتلایان به بروسلوزو گروه شاهد و تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به بروسلوز در مرکز اموزشی درمانی ……
– بررسی مقایسه ای اثرات داروهای لیدوکائین و پروپرانولول در فشار خون و ضربان قلب در حین لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای در بیماران بستری جهت عمل الکتیو در بیمارستان ……
– توزیع فراوانی استئوپروزیس در بیماران پست مونوپوزال مبتلا به ارتریت روماتوئید و برخی عوامل موثر بر ان
– بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت …….
– بررسی مقایسه ای سطح سرمی انتی ژن اختصاصی پروستات ( PSA ) در افراد بدون علامت با بیماران علامت دار پروستات در مراجعه کنندگان به درمانگاه سرپایی و بیماران بستری در بیمارستان تخصصی ….
– بررسی کلینیکی و پارکلینیکی بیماران Ischemic Stroke طی یک دوره ۶ماهه در بیمارستان . ….
– بررسی رابطه سزارین و سقط قبلی با جفت سرراهی در زایمانهای سزارینی بیمارستان ……..
– بررسی موارد تیمپانوماستوئیدکتومی در بیمارستان …….
– بررسی توزیع فراوانی عوارض چشمی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان …..
– مقایسه اثر آلفا بلو کرهای تامسولوسین و ترازوسین در دفع سنگهای حالب پس از ESWL در بیماران مراجعه کننده در شهرستان ……
– بررسی ارتباط چاقی با بالا بودن چربیهای خون در بیماران دیابتی تیپ II
– بررسی مقایسه ای یافته های اندوسکوپی و هیستو پاتولوژی بدخیمی های معده در بیماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی …….
-بررسی اولین یافته های گرافی قفسه سینه و اولین یافته های ازمایشگاهی در نوزادانی که با دیسترس تنفسی از بدو تولد به بیمارستان……. ارجاع شدند .

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید