ژورنالهای جعلی یا هایجک شده کدامند ؟ معرفی کامل ژورنالهای جعلی یا هایجک شده

ژورنالهای جعلی یا هایجک شده کدامند ؟ معرفی کامل ژورنالهای جعلی یا هایجک شده

ژورنالهای جعلی یا هایجک شده

ژورنالهای جعلی یا هایجک شده ( Fake or hijacked journals)

ژورنال  جعلی یا هایجک شده، وب سایت هایی هستند که با نام و اعتبار یک ژورنال واقعی ایجاد شده و سعی می کنند تا با فریب نویسندگان مقالات در جهت اهداف مالی خود فعالیت نماید. این درحالی است که صاحبان واقعی مجله از این ماجرا مطلع نیستند. معمولا ژورنال های که وب سایت رسمی ندارند یا به نحوی وب سایت رسمی انها ناشناخته یا غیرفعال است در معرض جعل شدن هستند. این افراد سودجود به جستجوی ژورنال های می پردازند که در درجه اول در پایگاه های ISI web of science – PubMed یا Scopus ایندکس شده باشند و دوم سایت رسمی و موثق ژورنال موجود نبوده و یا یافتن آن دشوار باشد. سپس با ساخت سایت جعلی با مشخصات مجله اصلی و تبلیغات گسترده سعی می کنند نویسندگان بیشتری را ترغیب به ارسال مقاله نمایند و معمولا این مقالات را بدون داوری و با دریافت هزینه چاپ معینی به چاپ می رسانند. جامعه هدف این نوع مجلات، معمولا نویسندگان مبتدی کشورهای درحال توسعه می باشد. در سال های اخیر تاکید شدید آیین نامه های تشویقی بر رشد مقالات بدون تسهیل گری اکادمیک و زمینه سازی های لازم بر رشد قارچ گونه این مجلات دامن زده است. راهکار مبارزه با مجلات جعلی و هاجیک شده در زمان فعلی اطلاع رسانی و شناسایی این مجلات می باشد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی رشد و توسعه علمی کشور هنوز نتوانسته است به صورت کارشناسانه در این حوزه ورود پیدا کند و روند بررسی و اعتباربخشی به مجلات این وزارت خانه از بس کند عمل می کند که برخی از این مجلات جعلی سالها نویسندگان و دانشجویان را به راحتی می توانند فریب دهند.

وزارت علوم در اخرین لیست خود مجلات نامعتبر و جعلی را به تفکیک گزارش کرده است که البته تصمیم درستی است. تفاوت مجلات نامعتبر و جعلی در این است که مجلات نامعتبر در واقع وجود خارجی دارند و سایت ژورنال موثق است با این حال روند داوری و پذیرش مقالات این ژورنال ها مطابق با استاندادهای علمی نمی باشد. اگر این مجلات استانداردها را مراعات کنند می توانند مجددا در لیست مجلات معتبر قرار بگیرند. ولی مجلات جعلی هویت مستقل از خود ندارند و در واقع با جعل یک هویت مجله واقعی فعالیت می کنند و لذا این وب سایت های جعلی در هر حال بی اعتبار خواهند بود. با توجه به متفاوت بودن ماهیت نشریات جعلی، زمان ورود این نشریات به سیاهه وزارت علوم مطرح نبوده و از این رو، در مقابل نشریات جعلی هیچ تاریخی که نشان دهنده زمان ورود این نشریات به سیاهه باشد درج نشده است. لذا ضروری است تمامی مقالات منتشر شده در این نوع نشریات، نامعتبر محسوب شوند.

کارشناسان موسسه ما در جهت پرکردن بخشی از این شکاف موجود سعی دارند به صورت مستمر مجلات جعلی را شناسایی کرده و در این صفحه به استحضار محققان ارجمند برسانند. اگر شما هم به مجله ای مشکوک هستید یا از جعلی بودن آن اطمینان حاصل کردیه اید می توانید از بخش نظرات، آن را به اطلاع ما برسانید تا با بررسی کارشناسی نتیجه در همین صفحه به اطلاع محققان برسد

(لیست زیر به روزترین مجلات جعلی می باشد. ما به طور مداوم ژورنال های جعلی را رصد کرده و در  این صفحه آنها را به اطلاع جامعه پژوهش می رسانیم. تشخیص مجلات جعلی کار تخصصی است. قبل از اقدام در هر ژورنالی توصیه می شود به این صفحه و صفحه لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم مراجعه فرمایید. دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توانند لینک زیر را در صفحه خود جهت استفاده اساتید و دانشجویان قرار دهند. ما برای مبارزه با مجلات جعلی متعهد هستیم بدون هیچ چشم داشتی به طور مداوم لیست مجلات جعلی را بروز کنیم. صرفا انتظار ما از تمام بازدید کنندگان این است که به جای کپی مطالب به این صفحه لینک دهند. ما خود علاوه بر بررسی دقیق، از پایگاه های معتبر نیز جهت گزارش این لیست استفاده کرده ایم. که منبع بررسی تحت عنوان Accreditation by گزارش شده است.)

————————————————————————————————————————————————————————

Title        SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT

issn       ISSN Print 2078-5585
ISSN Electronic 2078-5976

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Afinidad

issn       ۰۰۰۱-۹۷۰۴

Original Journal

Fake and hijacked Journal        afinidad.org

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Amphibian and Reptile
Conservation

issn       ISSN: 1083-446X , eISSN: 1525-9153

Original Journal          http://amphibian-reptile- conservation.org/index.html

Fake and hijacked Journal      http://www.redlist-arc.org/

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Bothalia

issn       ۰۰۰۶-۸۲۴۱ (print)  ۲۳۱۱-۹۲۸۴ (online)

Original Journal

Fake and hijacked Journal      bothalia.com

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Bradleya

issn       ۰۲۶۵-۰۸۶X

Original Journal          bcss.org.uk/brad.php

Fake and hijacked Journal      britishedu.org.uk

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Interciencia

issn       ۰۳۷۸-۱۸۴۴

Original Journal          /http://www.interciencia.org

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      JOKULL

issn       ۰۴۴۹-۰۵۷۶

Original Journal          /http://jokulljournal.is

Fake and hijacked Journal      /http://jokulljournal.com

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Journal of Technology

issn       ۱۰۱۲-۳۴۰۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal      /http://www.jotechno.com

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Journal of Scientific Research and Development

issn       ۱۱۱۵-۷۵۶۹

Original Journal   http://www.unilag.edu.ng

Fake and hijacked Journal      /http://jsrad.org

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      NATIONALPARK-
FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ

issn       ۱۰۲۲-۹۴۹۳

Original Journal          No site

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      PENSEE

issn       ۰۰۳۱-۴۷۷۳

Original Journal

Fake and hijacked Journal      penseejournal.com

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Wulfenia

issn       ۱۵۶۱-۸۸۲X

Original Journal          E.htm?seite=15

Fake and hijacked Journal
/a.org

Accreditation by        Ministry of Science Research and Technology (Iran)

————————————————————————————————————————————————————————

Title      RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT JOURNAL

issn       ۰۸۹۵-۶۳۰۸

Original Journal

Fake and hijacked Journal      www.lriinc.org

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNA TIONAL REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY (REV INT PSYCHOL SOC)

issn       ۰۹۹۲-۹۸۶X

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        MAGNT RESEARCH REPORTISSN

issn       ۱۴۴۴-۸۹۳۹ (Print) , and 1447-1981 (Online)

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by

————————————————————————————————————————————————————————

Title      AYER

issn       ۱۱۳۴-۲۲۷۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal      http://ayer.netne.net/   and

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      EPISTEMOLOGIA

issn       ۰۳۹۲-۹۷۶۰

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Saussurea

issn       ۰۳۷۳-۲۵۲۵

Original Journal          socbotge.ch/saussurea.htm

Fake and hijacked Journal      saussurea.org

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Egyptian Journal of Pure and Applied Sciences

issn       ISSN: ۲۰۹۰-۲۳۱X EISSN: ۲۰۹۰-۲۳۱X

Original Journal          /

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      BULLETIN DES SEANCES

issn       ۰۰۰۱-۴۱۷۶, ۰۳۶۵-۶۵۷۸

Original Journal

Fake and hijacked Journal        ardsj.com

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Agrochimica

issn       ۰۰۰۲-۱۸۵۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Anais da Academia Brasileira de Ciências

issn       ۰۰۰۱-۳۷۶۵, ISSN 1678-2690

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        ANARE Research Notes

issn

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Aula Orientalis

issn       ۰۲۱۲-۵۷۳۰

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Ayer. Revista de Historia Contemporánea

issn       ۱۱۳۴-۲۲۷۷, ۲۲۵۵-۵۸۳۸

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by           Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Beiträge zum Naturschutz in der Schweiz

issn       ۱۴۲۱-۵۵۲۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Bothalia

issn       ۰۰۰۶-۸۲۴۱, ۲۳۱۱-۹۲۸۴

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by           Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        CADMO

issn       ۱۱۲۲-۵۱۶۵, ۱۹۷۲-۵۰۱۹

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Les cahiers des sciences naturelles

issn       ۱۴۲۰-۴۲۲۳

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Les Cahiers de Païolive

issn       ۱۹۶۹-۲۸۰۳

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Chemical and Process Engineering

issn       ۲۳۰۰-۱۹۲۵

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences

issn       ۱۳۱۰-۱۳۳۱, ۲۳۶۷–۵۵۳۵

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Contributions in Science and Science Series

issn       ۰۴۵۹-۸۱۱۳, ۲۱۶۵-۱۸۶۸

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Doriana : supplemento agli Annali del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria.

issn       ۰۴۱۷-۹۹۲۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Education

issn       ۰۰۱۳-۱۱۷۲

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by     Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Emergencias

issn       ۱۱۳۷-۶۸۲۱

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by           www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Ephemera/revue d’éphéméroptérologie

issn       ۱۲۹۸-۰۵۹۵

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Fauna Rossii i sopredelʹnykh stran

issn       ۳۰۳۲-۹۲۹۹

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Fourrages

issn       ۰۴۲۹-۲۷۶۶

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Gaia

issn       ۱۱۰۷-۳۱۱X

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty(TUBITAK ULAKBIM JournalPark)

issn       ۲۱۴۷-۰۹۲۸

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        GMP Review

issn       ۱۴۷۶-۴۵۴۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Hospital materials management

issn       ۰۱۶۳-۱۳۲۲

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Interciencia

issn       ۰۳۷۸-۱۸۴۴

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title      Journal of Technology

issn       ۱۰۱۲-۳۴۰۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by           www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Jökull Research Journal

issn       ۰۴۴۹-۰۵۷۶

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Kasmera

issn       ۰۰۷۵-۵۲۲۲

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Ludus vitalis: revista de filosofía de las ciencias de la vida

issn       ۱۱۳۳-۵۱۶۵

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        MAGNT research report

issn       ۱۴۴۴-۸۹۳۹

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by           www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Martinia : bulletin de liaison des Odonatologues de France

issn       ۰۲۹۷-۰۹۰۲

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by         Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Multitemasn

issn       ۱۴۱۴-۵۱۲x

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        The Nautilus

issn       ۰۰۲۸-۱۳۴۴

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by         Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Natura : orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging

issn       ۰۰۲۸-۰۶۳۱

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Mitteilungen Klosterneuburg

issn       ۰۰۰۷-۵۹۲۲

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by           www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Odonatological abstract service

issn       ۱۴۳۸-۰۲۶۹

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Российская история /Rossiĭskai︠a︡ istorii︠a︡

issn       ۰۸۶۹-۵۶۸۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Philippine scientist

issn       ۰۰۷۹-۱۴۶۶

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Der Präparator

issn       ۰۰۳۲-۶۵۴۲

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Reef resources assessment and management : technical paper

issn       ۱۶۰۷-۷۳۹۳

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Research-Technology Management (RTM) Journal

issn       ۱۹۳۰-۰۱۶۶, ۰۸۹۵-۶۳۰۸

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Revue scientifique et technique

issn       ۰۲۵۳-۱۹۳۳

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Saussurea

issn       ۰۳۷۳-۲۵۲۵

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Scientia Guaianae : a series on natural sciences of the Guayana region

issn       ۰۷۹۸-۱۱۲۰

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Scientific khyber.

issn       ۱۰۱۷-۳۴۷۱

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Social Behavior and Personality: an international journal (SBP)

issn       ISSN 1179-6391 (Online), ISSN 0301-2212 (Print),

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       Jeffrey Beall

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Survey Methodology

issn       ۰۷۱۴-۰۰۴۵

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        SYLWAN

issn       ۰۰۳۹-۷۶۶۰

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Systems science

issn       ۰۱۳۷-۱۲۲۳

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Terapevticheskiĭ arkhiv

issn       ISSN 0040-3660 (Print), ISSN 2309-5342 (Online)

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        The Veliger

issn       ISSN 0042-3211

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Walia journal of the Ethiopian Wildlife and Natural History Society

issn       ۰۰۸۳-۷۰۵۹

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        WIWO REPORT

issn       ۱۳۸۵-۳۲۸۷

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by        www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title        Wulfenia

issn       ۱۵۶۱-۸۸۲X

Original Journal

Fake and hijacked Journal

Accreditation by

Title     www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title       MEANJIN

issn       ۰۰۲۵-۶۲۹۳

Original Journal       http://meanjin.com.au     or   http://search.informit.com.au/browseJournalTitle;res=IELAPA;issn=0025-6293

Fake and hijacked Journal   http://meanjin.xp3.biz/

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title       Jurnal Akademik     (ISC)

issn       ۱۵۱۱-۹۳۰۰

publisher: Universiti Teknologi Mara

Original Journal      http://ir.uitm.edu.my

Fake and hijacked Journal   http://juak.besaba.com/

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title       SURVEY METHODOLOGY

issn       ۰۷۱۴-۰۰۴۵

publisher: STATISTICS CANADA

Original Journal     http://www.statcan.gc.ca/pub/12-001-x/guideline-directives-eng.htm

Fake and hijacked Journal   survmethodjournal.org

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title  ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG

issn       ۰۰۰۲-۵۸۵۲

publisher: J D SAUERLAENDERS VERLAG, BERLINER STRASSE 46, BAD ORB, GERMANY

Original Journal     http://www.sauerlaender-verlag.com/

Fake and hijacked Journal   http://www.sauerlander-verlag.com

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title Buletin Teknologi Tanaman

ISSN 1212-1800 (Print

ISSN 1823-271X (On-line

publisher: J D SAUERLAENDERS VERLAG, BERLINER STRASSE 46, BAD ORB, GERMANY

Original Journal     dont online   http://www.worldcat.org/oclc/847900648

Fake and hijacked Journal      and  http://www.tektanaman.com/

Accreditation by       www.payannameman.ir

————————————————————————————————————————————————————————

Title  ANDRIAS

ISSN 0721-6513

ISSN 0721-6513

publisher: STAATLICHES MUSEUM NATURKUNDE KARLSRUHE

Original Journal     dont online   http://aurarialibrary.worldcat.org/oclc/10342270

Fake and hijacked Journal      and http://andriasjournal.com/

Accreditation by       www.payannameman.ir

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید