الگوریتم های رمزنگاری

caesarcipher - الگوریتم های رمزنگاری

ا رشد روزافزون اینترنت و راه‌های ارتباطات الکترونیکی، امنیت الکترونیکی و مخفی نگه داشتن اطلاعات اهمیت فزآینده‌ای می‌یابد. به منظور حفاظت از اطلاعات مهم، باید آنها را به فرمتی درآورد که به راحتی در دسترس همه افراد قرار نگیرد و تنها توسط افراد مشخصی و معینی رمزگشایی شود. به این فرآیند تبدیل اطلاعات، رمزنگاری گفته می‌شود. رمزنگاری برای محافظت از ایمیل‌ها، اطلاعات کارت اعتباری و داده‌های شرکت و دیگر اطلاعات مهم و محرمانه استفاده می شود.  برای رمزنگاری (رمزگذاری) و رمزگشایی اطلاعات مهم و محرمانه از الگوریتم‌هایی استفاده می‌شود که به آن‌ها الگوریتم رمزنگاری گفته می‌شود.

الگوریتم رمزنگاری، یک تابع ریاضی است که در فرآیند رمزگذاری و رمزگشایی از این الگوریتم استفاده می‌شود. با کمک این الگوریتم، داده‌ها و اطلاعات به گونه‌ای رمزگذاری می‌شود که تنها برای افرادی مشخص و مجاز که رمز و الگوریتم رمزگشایی را می‌دانند قابل مشاهده است.

انواع الگوریتم‌های رمزنگاری

به طور کلی دو نوع الگوریتم رمزنگاری وجود دارد که عبارتند از الگوریتم رمزنگاری متقارن و الگوریتم رمزنگاری نامتقارن.

الگوریتم رمزنگاری متقارن

در الگوریتم رمزنگاری متقارن، هم فردی که رمزگذاری می‌کند و هم فردی که رمزگشایی می‌کند از یک رمز یکسان استفاده می‌کنند. الگوریتم‌هایی مانندDES, 3DES , AES, IDEA (International Data Encryption Algorithm), Blow Fish, RC4  از جمله الگوریتم‌های متقارن هستند که برای رمزنگاری اطلاعات مهم و ارزشمند استفاده می‌شوند.

الگوریتم رمزنگاری نامتقارن

در این نوع الگوریتم از دو رمز و کلید متفاوت استفاده می‌شود، یکی برای رمزگذاری و یکی برای رمزگشایی. یعنی رمزی که برای رمزگشایی استفاده می‌شود با رمزی که برای رمزگذاری استفاده شده، متقاوت است. رمزی که برای کدگذاری استفاده می‌شود private key و رمزی که برای کدگشایی استفاده می‌شود public key گفته می‌شود. برخی از الگوریتم‌های نامتقارن عبارتند از Diffie-Hellman, RSA, Zero-knowledge Proofs.

دانلود مقاله الگوریتم های رمزنگاری

از جدیدترین مقاله‌های مرتبط با الگوریتم‌های رمزنگاری می‌توان به مقالات زیر اشاره کرد:

Classification of Efficient Symmetric Key Cryptography Algorithms

Improving the Security of Cloud Computing by Building New Hybrid Cryptography Algorithm

با مطالعه این مقالات، شما می‌توانید با مفاهیم بیشتری از الگوریتم رمزنگاری آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید