الگوریتم های رمزنگاری

caesarcipher - الگوریتم های رمزنگاری

ا رشد روزافزون اینترنت و راه‌های ارتباطات الکترونیکی، امنیت الکترونیکی و مخفی نگه داشتن اطلاعات اهمیت فزآینده‌ای می‌یابد. به منظور حفاظت از اطلاعات مهم، باید آنها را به فرمتی درآورد که به راحتی در دسترس همه افراد قرار نگیرد و تنها توسط افراد مشخصی و معینی رمزگشایی شود. به این فرآیند تبدیل اطلاعات، رمزنگاری گفته می‌شود. رمزنگاری برای محافظت از ایمیل‌ها، اطلاعات کارت اعتباری و داده‌های شرکت و دیگر اطلاعات مهم و محرمانه استفاده می شود.  برای رمزنگاری (رمزگذاری) و رمزگشایی اطلاعات مهم و محرمانه از الگوریتم‌هایی استفاده می‌شود که به آن‌ها الگوریتم رمزنگاری گفته می‌شود.

الگوریتم رمزنگاری، یک تابع ریاضی است که در فرآیند رمزگذاری و رمزگشایی از این الگوریتم استفاده می‌شود. با کمک این الگوریتم، داده‌ها و اطلاعات به گونه‌ای رمزگذاری می‌شود که تنها برای افرادی مشخص و مجاز که رمز و الگوریتم رمزگشایی را می‌دانند قابل مشاهده است.

انواع الگوریتم‌های رمزنگاری

به طور کلی دو نوع الگوریتم رمزنگاری وجود دارد که عبارتند از الگوریتم رمزنگاری متقارن و الگوریتم رمزنگاری نامتقارن.

مطلب پیشنهادی :  خرید مواد شیمیایی | خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

الگوریتم رمزنگاری متقارن

در الگوریتم رمزنگاری متقارن، هم فردی که رمزگذاری می‌کند و هم فردی که رمزگشایی می‌کند از یک رمز یکسان استفاده می‌کنند. الگوریتم‌هایی مانندDES, 3DES , AES, IDEA (International Data Encryption Algorithm), Blow Fish, RC4  از جمله الگوریتم‌های متقارن هستند که برای رمزنگاری اطلاعات مهم و ارزشمند استفاده می‌شوند.

الگوریتم رمزنگاری نامتقارن

در این نوع الگوریتم از دو رمز و کلید متفاوت استفاده می‌شود، یکی برای رمزگذاری و یکی برای رمزگشایی. یعنی رمزی که برای رمزگشایی استفاده می‌شود با رمزی که برای رمزگذاری استفاده شده، متقاوت است. رمزی که برای کدگذاری استفاده می‌شود private key و رمزی که برای کدگشایی استفاده می‌شود public key گفته می‌شود. برخی از الگوریتم‌های نامتقارن عبارتند از Diffie-Hellman, RSA, Zero-knowledge Proofs.

دانلود مقاله الگوریتم های رمزنگاری

از جدیدترین مقاله‌های مرتبط با الگوریتم‌های رمزنگاری می‌توان به مقالات زیر اشاره کرد:

Classification of Efficient Symmetric Key Cryptography Algorithms

Improving the Security of Cloud Computing by Building New Hybrid Cryptography Algorithm

مطلب پیشنهادی :  کیت تحقیقاتی Invitrogen | خرید کیت تحقیقاتی Invitrogen | کیت تحقیقاتی Demeditec

با مطالعه این مقالات، شما می‌توانید با مفاهیم بیشتری از الگوریتم رمزنگاری آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید