انجام پایان نامه دکترا | انجام پایان نامه دکتری | انجام رساله دکترا | انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا | انجام پایان نامه دکتری | انجام رساله دکترا | انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا | انجام پایان نامه دکتری | انجام رساله دکترا | انجام رساله دکتری

انجام پایان نامه دکترا | انجام پایان نامه دکتری | انجام رساله دکترا | انجام رساله دکتری :

پایان نامه چیست؟

گروه “پایان نامه من

در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مهمترین بخش دوران تحصیلی ارائه و انجام پایان نامه میباشد؛زیرا بدون ارائه پایان نامه امکان فارغ التحصیلی وجود ندارد. فرآیندتکمیل و انجام پایان نامه در تمام رشته ها به یک صورت بوده اما نوع مطالعه و روش های تحقیق تفاوت دارند. در رشته های زیست شناسی، شیمی، بیوشیمی و … مهم ترین بخش انجام پایان نامه به کارهای آزمایشگاهی مربوط میشود. و در رشته های انسانی مانند روانشناسی و مشاوره مهم ترین بخش یک( هنگام انجام پایان نامه )تجزیه و تحلیل داده های خام میباشد. برای پیدا کردن موضوع مناسب برای انجام پایان نامه ۳گام اساسی وجود دارد. در ابتدا یک حیطه مورد علاقه و موردنظر از رشته ی خود را انتخاب میکنیم. در گام بعد باید برای آشنایی بیشتر با حیطه انتخابی و مسلط شدن بر جنبه های مختلف موضوع مورد تحقیق باید اطلاعات جمع آوری میکنیم که برای این کار باید مطالعه و پژوهش خود را افزایش داده؛ کاربردی تر کنیم. در گام بعدی و پس از تسلط بر جنبه ها باید مسائل مختلف حیطه را شناسایی نموده و آن را به عنوان موضوع پژوهشی انتخاب کنیم. برای شناسایی مسائل و مشکلات حیطه مورد تحقیق میتوان از مسئولین مربوط به رشته و اساتید مجرب رشته مصاحبه بگیریم و همچنین از پژوهش های پایگاه های خارجی نیز کمک گرفت.

پروپوزال پیش درآمدی از انجام پایان نامه

از اصلی ترین و مهمترین مراحل آغاز انجام پایان نامه، پروپوزال و یا همان طرح پیشنهادی از موضوع پایان نامه به شورای پژوهشی دانشکده و سپس دانشگاه است. ارائه طرحی کلی از پایان نامه اهمیت زیادی دارد و رعایت اصول نوشتار آن تعیین کننده تصویب و یا عدم تصویب شورای پژوهشی می باشد.

ترتیب بخش های انجام پایان نامه:

الف- فصل اول هنگام انجام پایان نامه:

Introduction مقدمه یا کلیات تحقیق محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است: ۱٫ مقدمه: طرح کلیات تحقیق ۲٫ بیان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق ۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق ۴٫ اهداف تحقیق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است ۵٫ فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: مسیری برای اجرای تحقیق ۶٫ پیش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق ۷٫ تعریف عملیاتی وا‍ژه های تحقیق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق در برخی از دانشگاه ها تاکید بر این است که محدودیت های تحقیق نیز در همین فصل نوشته شود. در برخی از دانشگاه نیز بر نوشتن مبانی نظری تحقیق در این بخش تاکید دارند.

ب-فصل دوم انجام پایان نامه:

Review and Literature ادبیات و پیشینه تحقیق ۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل ۲٫ مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادی معدودی از دانشگاه ها مبانی نظری در فصل یک ارایه می شود) ۳٫ پیشینه تحقیق: تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ۴ مطالعه موردی : شامل شهر یا سازمانی هست که پرسشنامه در آن توضیح خواهد شد ۵ جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه

پ-نگارش فصل سوم هنگام انجام پایان نامه:

Resarch Methodology روش شناسی تحقیق:

 1. مقدمه: معرفی محتوای فصل
 2. روش و طرح کلی تحقیق: اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا
 3. جامعه آماری: معرفی جامعه آماری
 4. نمونه آماری و روش نمونه گیری: بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری
 5. متغیرهای تحقیق: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
 6. ابزار اندازه گیری: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
 7. شیوه جمع آوری اطلاعات: روش اجرا در جمع آوری اطلاعات
 8. روش های آماری: معرفی انواع روش های آماری مورد استفاده در پایان نامه
انجام پایان نامه دکترا | انجام پایان نامه دکتری | انجام رساله دکترا | انجام رساله دکتری

ت- نگارش فصل چهارم هنگام انجام پایان نامه:

Findings تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل ۲٫ توصیف داده ها: جداول و نمودارهای توصیفی ۳٫ آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات : متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

ث- نگارش فصل پنجم در انجام پایان نامه:

Discussion بحث و نتیجه گیری ۱٫ مقدمه : معرفی و محتوای فصل ۲٫ خلاصه تحقیق: خلاصه سه فصل ۳٫ خلاصه یافته ها: خلاصه فصل چهارم ۴٫ بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها ۵٫ نتیجه گیری: ارایه پیام حاصل از تحقیق ۶٫ محدودیت های تحقیق: محدودیت های در کنترل و خارج از کنترل محقق( در برخی از دانشگاه ها در فصل یک نوشته می شود) ۷٫ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد. ۸٫ پیشنهادهایی به سایر محققین : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی قابل ذکر است، که این فرمت حالت کلی است و در برخی دانشگاه ها، تغییرات جزئی در ترتیب آن وجود دارد.

پایان نامه و انجام پایان نامه، تحقیقی بزرگ و جامع است که توسط دانشجوی کارشناسی ارشد و یا دکتری، متناسب با رشته تحصیلی و تحت نظر یک استاد با عنوان استاد راهنما و استاد دیگری به نام استاد مشاور انجام می گیرد.

موضوع پایان نامه، فرآیند انجام پایان نامه، روش های به کار گرفته شده هنگام انجام پایان نامه و مقاله چاپ شده حاصل از آن ارزش و اعتبار چند ساله تحصیلی دانشجو می باشد و پلی به منظور موفقیت های آینده او محسوب می گردد.

مشاوره سفارش انجام پایان نامه دکتری

سفارش پایان نامه دکتری

هر کدام از این مراحل می تواند نقش بسزایی در انجام یک پایان نامه ی خوب داشته باشد. طرح موضوع پایان نامه در هر رشته ای بر اساس نیازهای علمی روز کشور در آن زمینه خاص انجام می پذیرد. این نیاز می تواند در پیوند با بنیان های علمی و نظری بروز کند و یا معطوف به عمل و مشکل گشایی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی باشد. مرکز مشاوره سفارش پایان نامه دکتری با کادری مجرب از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های برتر کشور با محوریت دانشگاه های سطح تهران می تواند در زمینه مشاوره سفارش پایان نامه دکتری به دانشجویان عزیز مشاوره تخصصی با کمترین هزینه ارائه کند.

موسسه “پایان نامه من” که توسط جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، شهید بهشتی و علامه طباطبائی اداره می شود. افتخار موسسه “پایان نامه من رضایت مشتریان و اساتیدی است که با ما کار می کنند. به طوری که ارائه کارهای با کیفیت از جانب مشتریان و خوش حسابی موسسه از جانب استادان بارها مورد تحسین قرار گرفته است.

موضوع انجام پایان نامه دکتری

تعریف موضوع به شیوه ای صحیح و دقیق راه گشای مراحل بعدی انجام پایان نامه دکتری خواهد بود. تعیین موضوع بر اساس مقالات به روز دنیا و از پایگاه های اسنادی معتبر خواهد بود.

متن پایان نامه دکتری

مرحله سوم نوشتن پایان نامه دکتری است، در اکثر رشته های دانشگاهی و مقاطع تحصیلی پایان نامه به لحاظ شکلی به نحو یکسانی تنظیم می شود، معمولا در پنج فصل تنظیم می شود شامل:

 • کلیات تحقیق
 • مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
 • روش شناسی پژوهش
 • یافته های پژوهش
 • بحث و نتیجه گیری

مهمترین فصل های پایان نامه دکتری

مهمترین فصول پایان نامه فصول چهار و پنج هستند که می توان گفت فصول قبلی مقدمه و بسترسازی برای این دو فصل از پایان نامه هستند همان گونه که از عنوان فصول پیدا است ابتکار و نوآوری تحقیق و سهم محقق در فصل چهار و پنج پایان نامه مشخص می شود.

بدیهی است که لازمه ارائه ابتکاری جدید مستلزم مرور ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و استفاده از روش شناسی مطلوب در انجام پایان نامه است که اگر این دو امر محقق نشود دست یافتن به آن مهم ( ابتکار و سهم محقق در پایان نامه) ممکن نیست. لازمه بررسی پیشینه پایان نامه آشنایی با و توانایی استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و علمی معتبر و مرتبط با موضوع پایان نامه است، همچنین فراگیری اصول روش تحقیق و تسلط بر انواع روشهای کمی و کیفی مورد نیاز در پایان نامه و استفاده از نرم افزارهای آماری و زبان های برنامه نویسی و شبیه سازها مستلزم داشتن تبحر و دانش اندوخته پیشینی فراوانی است که متاسفانه این کمبود به نحو چشم گیری در سیستم آموزشی اکثر دانشگاه های کشور مشاهده می شود.

مرکز مشاوره ای نگارش پایان نامه دکتری

نگارش پایان نامه دکتری

مرکز مشاوره ای انجام پایان نامه دکتری با داشتن کادری مجرب از فارغ التحصیلان ارشد و دکتری دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس می تواند تجربه خود را در این زمینه و دیگر مراحل مشاوره انجام پایان نامه در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار دهد.

 

 

دپارتمان مشاوره انجام پایان نامه دکتری “پایان نامه من” :

مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری “”پایان نامه من“” آماده همکاری و مشاوره در زمینه مشاوره انجام پایان نامه دکتری در رشته های زیر می باشد:

 1. مشاوره انجام پایان نامه دکتری کشاورزی

 2. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی کشاورزی

 3. مشاوره انجام پایان نامه دکتری زیست شناسی

 4. مشاوره انجام پایان نامه دکتری هنر

 5. مشاوره انجام پایان نامه دکتری هنرهای تجسمی

 6. مشاوره انجام پایان نامه دکتری علوم انسانی

 7. مشاوره انجام پایان نامه دکتری معماری

 8. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی معماری

 9. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی عمران

 10. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی عمران

 11. مشاوره انجام پایان نامه دکتری ژنتیک

 12. مشاوره انجام پایان نامه دکتری نانو

 13. مشاوره انجام پایان نامه دکتری بازرگانی

 14. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت بازرگانی

 15. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت

 16. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت صنعتی

 17. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت مالی

 18. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت دولتی

 19. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت استراتژیک

 20. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت بحران

 21. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت منابع انسانی

 22. مشاوره انجام پایان نامه دکتری صنایع

 23. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی صنایع

 24. مشاوره انجام پایان نامه دکتری حسابداری

 25. مشاوره انجام پایان نامه دکتری آمار

 26. مشاوره انجام پایان نامه دکتری شیمی

 27. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی شیمی

 28. مشاوره انجام پایان نامه دکتری پتروشیمی

 29.   مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی نفت

 30. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی نفت

 31. مشاوره انجام پایان نامه دکتری معدن

 32. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی معدن

 33. مشاوره انجام پایان نامه دکتری کامپیوتر

 34. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی کامپیوتر

 35. مشاوره انجام پایان نامه دکتری فناوری اطلاعات

 36. مشاوره انجام پایان نامه دکتری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 37. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

 38. مشاوره انجام پایان نامه دکتری تحقیق در عملیات

 39. مشاوره انجام پایان نامه دکتری زمین شناسی

 40. مشاوره انجام پایان نامه دکتری اقتصاد

 41. مشاوره انجام پایان نامه دکتری انرژی

 42. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مکانیک

 43. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مکانیک

 44. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مکاترونیک

 45. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مشاوره انجام پایان نامه دکتری برق

 46. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی برق

 47. مشاوره انجام پایان نامه دکتری الکترونیک

 48. مشاوره انجام پایان نامه دکتری محیط زیست

 49. مشاوره انجام پایان نامه دکتری زیست شناسی

 50. مشاوره انجام پایان نامه دکتری بیولوژی

 51. مشاوره انجام پایان نامه دکتری میکروبیولوژی

 52. مشاوره انجام پایان نامه دکتری متالوژی

 53. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی متالوژی

 54. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مشاوره انجام پایان نامه دکتری مواد

 55. مشاوره انجام پایان نامه دکتری ریاضیات

 56. مشاوره انجام پایان نامه دکتری نجوم

 57. مشاوره انجام پایان نامه دکتری پزشکی

 58. مشاوره انجام پایان نامه دکتری بهداشت حرفه ای

 59. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مشاوره انجام پایان نامه دکتری صنایع

 60. مشاوره انجام پایان نامه دکتری دندان پزشکی

 61. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مغز و اعصاب

 62. مشاوره انجام پایان نامه دکتری پرستاری

 63. مشاوره انجام پایان نامه دکتری سلامتی

 64. مشاوره انجام پایان نامه دکتری داروشناسی

 65. مشاوره انجام پایان نامه دکتری داروسازی

 66. مشاوره انجام پایان نامه دکتری فیزیک

 67. مشاوره انجام پایان نامه دکتری فیزیک هسته ای

 68. مشاوره انجام پایان نامه دکتری فیزیک کوانتومی

 69. مشاوره انجام پایان نامه دکتری ابزار دقیق

 70. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مهندسی پزشکی

 71. مشاوره انجام پایان نامه دکتری ستاره شناسی

 72. مشاوره انجام پایان نامه دکتری علوم اجتماعی

 73. مشاوره انجام پایان نامه دکتری دامپزشکی

 74. مشاوره انجام پایان نامه دکتری فقه

 75. مشاوره انجام پایان نامه دکتری مدیریت دولتی

 76. مشاوره انجام پایان نامه دکتری حقوق

 

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

و ایزی تز

دیدگاهتان را بنویسید