تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

mor 85 2161 copy - تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

تاخیر در پاسخ مجله به مقاله سابمیت شده

نمونه مثال از نامه یاداوری به مجله

در صورت سابمیت مقاله برای اکسپت و چاپ آن و عدم پاسخ گویی مجله و گذشت بیش از چندین ماه از این موضوع چه باید کرد؟ اکثر محققین اماتور در این موارد اقدام به تعویض مجله و سابمیت مجدد  مقاله می نمایند، که این امر سبب از بین رفتن زمان صرف شده برای چاپ مقاله در مجله قبلی می شود. در صورتی که از ارسال و سابمیت مقاله به مجله مدت زیادی گذشته و مجله هیچ پاسخ مناسبی در این رابطه نداشته، نویسنده مسئول مقاله باید اقدام به ارسال نامه یاداوری به مجله و سردبیر آن نماید. در این نامه نویسنده باذکر نام خود و عنوان مقاله و یاداوری عدم دریافت پاسخ از سوی مجله، به صورت مودبانه از سردبیر درخواست پیگیری و بررسی سریع تر مقاله خود را می نماید. در ادامه یک نمونه نامه یاداوری جهت ارائه و ارسال به مجله قرار داده شده است. امید است با اموزش های ارائه شده از سوی موسسه اندیشمند محققین به نتیجه لازم یعنی چاپ مقاله خود برسند.

مطلب پیشنهادی :  سابمیت مقاله و منظور از سابمیت مقاله چیست ؟

 

نمونه نامه یاداوری جهت ارسال به مجله:

Dear Dr. Neijens,
I sincerely apologize that I am troubling you with this, but I am a bit anxious to
hear about our paper “Title”. The paper has been under review at the
International Journal of Public Opinion Research for 5 months. I was wondering
whether you are already able to provide us with some feedback about the
status of the manuscript.
Thank you very much!
Sincerely,

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید