تصویب کلیات ایجاد ۲ مرکز تحقیقاتی جدید در علوم پزشکی ایران

مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی ایران - تصویب کلیات ایجاد ۲ مرکز تحقیقاتی جدید در علوم پزشکی ایران

تصویب کلیات ایجاد ۲ مرکز تحقیقاتی جدید در علوم پزشکی ایران

جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور سرپرست دانشگاه، معاونین، روسای مراکز آموزشی درمانی و دانشکده ها تشکیل شد.

دکتر علی مظاهری نژاد سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی درباره طرح فرآیند قرارداد مشارکتی نیروی متخصص در مراکز آموزشی و درمانی توضیح داد.

همچنین دکتر سید کاظم ملکوتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اشاره به ظرفیت های بلااستفاده برای ارتقاء رتبه دانشگاه، در مورد ایجاد مرکز تحقیقات غیر دولتی با عنوان بیماری های نقص ایمنی و تاسیس مرکز تحقیقاتی کاردیوآنکولوژی صحبت کرد که کلیات این دو طرح به تصویب اعضاء شورای دانشگاه رسید.

در این جلسه دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر ۶ اصول بنیادی در نظام سلامت تاکید کرد: چندین برنامه چالشی در دانشگاه وجود دارد که باید حل شود.

وی اظهار داشت: سهم بودجه واحدها بر اساس میزان پیشرفت برنامه عملیاتی تعلق می گیرد. همچنین بهره وری تجهیزات و امکانات باید افزایش یابد و نگاه بهره وری بر اساس استراتژی دانشگاه نسل سوم پیش رود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: ما باید برای نیازهای عمیق درست تصمیم گیری کنیم و با همفکری فرهیختگان برای پیشرفت دانشگاه تلاش کنیم.

کوهپایه زاده خواستار ارائه روش کاربردی برای حل چالش ها و مشکلات دانشگاه شد و ابراز امیدواری کرد برنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال آینده پربارتر شود.

در این جلسه موضوعات آموزش بالینی، اتمام پروژه های عمرانی، سهم بودجه حوزه های آموزش و پژوهش و آینده پژوهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید