دپارتمان علوم انسانی

humanities word - دپارتمان علوم انسانی
خدمات

دپارتمان علوم انسانی

تیم علوم انسانی ما متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه ی دانشگاه های برتر کشور است . و با هدف به روز کردن دانشجویان و ارائه ی توانایی های خود در انجام پروژه های سازمانی و مشاوره ی پایان نامه های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های زیر به فعالیت می پردازد:

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی (تمام گرایش ها)

مطلب پیشنهادی :  پایان نامه و پروپوزال مدیریت استراتژیک | مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال مدیریت استراتژیک

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیا (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری الهیات (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ارتباطات اجتماعی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی (تمام گرایش ها)

مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی (تمام گرایش ها)

 • مشاوره پروژه حقوق
 • مشاوره پروژه مدیریت
 • مشاوره پروژه حسابداری
 • مشاوره پروژه اقتصاد
 • مشاوره و تحلیل آماری پروژه
 • مشاوره و آموزش انجام پروژه علوم سیاسی
 • مشاوره پروژه علوم تربیتی
 • مشاوره پروژه جغرافیا -برنامه ریزی شهری
 • مشاوره پروژه روانشناسی
 • مشاوره پروژه زبان و ادبیات فارسی
 • مشاوره پروژه تاریخ
 • مشاوره پروژه کتابداری
 • مشاوره پروژه گردشگری و توریسم
 • مشاوره پروژه زبان انگلیسی
مطلب پیشنهادی :  مشاوره پایان نامه حقوق بشر | مشاوره انجام مشاوره پایان نامه حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید