زمان ابلاغ بخشنامه نیرو‌های قراردادی فنی وحرفه‌ای

فنی وحرفه‌ای - زمان ابلاغ بخشنامه نیرو‌های قراردادی فنی وحرفه‌ای

زمان ابلاغ بخشنامه نیرو‌های قراردادی فنی وحرفه‌ای

مدیرکل امور اداری دانشگاه فنی و حرفه ای از ابلاغ دستورالعمل آیین نامه جدید نیروهای قراردادی در هفته آینده خبر داد.

به گزارش مهر، به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، سید حسن حسینی عنوان کرد: اکنون ۳۰۷۰ نیروی قراردادی در دانشگاه فعالیت می کنند که تعدادی از آنها حتی تا ۲۰ سال نیز سابقه کار دارند.

وی ادامه داد: تلاش های زیادی برای کم شدن فاصله این همکاران با نیروهای پیمانی و رسمی انجام شده که یکی ارتقای رتبه و احتساب امتیاز و سابقه خدمت در حقوق پرداختی بوده که بر اساس دستورالعمل جدید به مواردی چون سابقه خدمت، امتیاز، مدرک تحصیلی، دوره های آموزشی و کارهای مطالعاتی توجه می شود.

مدیرکل امور اداری دانشگاه افزود: با توجه به اصلاحات بعمل آمده در آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی و باستناد به تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه مذکور، دانشگاه می تواند در موارد خاص، و با رعایت دستور العمل انتصاب اعضای شاغل در سمتهای مدیریتی و سرپرستی، تا سقف ۱۰درصد پست های سازمانی، اعضای قراردادی که دارای شرایط لازم باشند در مشاغل مدیریتی میانه و پایه منصوب کند.

حسینی افزود: همچنین کارکنان مذکور همانند اعضای رسمی و پیمانی مشمول پایه تشویقی ارزشیابی و فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی متناسب با محل خدمت می شوند.

وی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه فنی و حرفه ای به پیمانی و رسمی صرفاً در اختیار دانشگاه نبوده و نیازمند دریافت مجوز از وزارت متبوع و سازمان اداری و استخدامی است. که در این رابطه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکاتباتی شده است که چنانچه به نتیجه مطلوب برسد، اعلام خواهد شد.

البته کد شناسه برای ۱۴۰۰ نیروی قراردادی دانشگاه در سامانه کارمند ایران دریافت کرده ایم و به زودی برای ۱۱۰۰ نفر دیگر نیز کد شناسه در حال طی مراحل دریافت است.

مدیرکل امور اداری دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه گام های خوبی برای ارتقای رتبه و انتصاب نیروهای قراردادی دانشگاه در سمت های مدیریت برداشته شده از ابلاغ دستورالعمل آیین نامه جدید نیروهای قراردادی در هفته آتی خبر داد

دیدگاهتان را بنویسید