فراخوان جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رسیدگی به بورسیه ها

فراخوان جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رسیدگی به بورسیه ها - فراخوان جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رسیدگی به بورسیه ها

فراخوان جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رسیدگی به بورسیه ها

هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رسیدگی به وضعیت بورسیه‌ها، دوباره فراخوان داد. در این فراخوان از افرادی که واقعا شرایط بورس دارند، دوباره ثبت نام می شود. شرایط بورسیه های شرکت کننده در این فراخوان به شرح زیر است:

«رتبه هایی که در مقطع دکتری دانش آموخته شده اند فرم ارائه شده را تکمیل کنند. راتبه هایی که دارای حکم بورس و مدرک دکتری  هستند فرم را تکمیل کنند.

دانشجوی درحال تحصیل نباید فرم را پر کند. اسامی راتبه ها به اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأیید ارسال می شود و عدم تأیید اداره کل بورس عدم پیگیری را به دنبال خواهد داشت.
راتبه هایی که سن آنها در زمان فارغ التحصیلی دکتری پایین تر از ۴۰ سال باشد. راتبه هایی که معدل کارشناسی بالاتر از ۱۴ و کارشناسی ارشد بالاتر از ۱۶ دارند .

معدل را تنها با فرمت پیش فرض مانند ۱۸.۰۵ واردکنند. راتبه ها در سازمان‌های دیگر اشتغال نداشته باشند.

بعد از ثبت نام، حکم بورس و مدرک دکتری را به آدرس پست الکترونیکی jazb@farhangoelm.ir ارسال کنند.

در صورتی که در دانشگاه های خارج از کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده اند، علاوه بر انتخاب دانشگاه های خارج از کشور از لیست دانشگاه ها، نام دانشگاه را در قسمت توضیحات وارد کنند.

متقاضیانی که در حوزه های علمیه تحصیل کرده اند، علاوه بر انتخاب حوزه علمیه از لیست دانشگاه ها، نام حوزه علمیه را باید در قسمت توضیحات وارد کنند.

پیش از این محمد علی کی نژاد در این خصوص به مهر گفته بود: برای رسیدگی به وضعیت بورسیه ها، به زودی در فراخوانی از افرادی که بورسیه بوده و واقعا شرایط بورس را داشته باشند یعنی از وزارت علوم هزینه بورس گرفته و مشکل سن و معدل نداشته باشند دوباره ثبت نام به عمل می آید.
وی توضیح داده بود: ممکن است برخی از این بورسیه ها طی یکسال گذشته فارغ التحصیل شده‌ باشند، بعد از ثبت نام به وضعیت این بورسیه ها نیز رسیدگی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید