لیست مجلات جامعه شناسی | لیست نشریات جامعه شناسی | مجلات معتبر رشته جامعه شناسی

لیست مجلات جامعه شناسی | لیست نشریات جامعه شناسی | مجلات معتبر رشته جامعه شناسی

لیست مجلات جامعه شناسی | لیست نشریات جامعه شناسی | مجلات معتبر رشته جامعه شناسی

لیست مجلات جامعه شناسی | لیست نشریات جامعه شناسی | مجلات معتبر رشته جامعه شناسی :

یکی از مهم‌ترین رشته‌های علوم اجتماعی، رشته جامعه‌شناسی است. جامعه‌شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت‌های انسانی. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به قولی از سطح خرد تا سطح کلان را شامل می‌شود.

تأکیدات سنتی این حوزه مطالعاتی بر اموری اجتماعی همچون، اقشار اجتماعی، طبقات جامعه، فرهنگ، جنبش‌ها و تحرکات اجتماعی، مذهب، قانون، خانواده و… است.

دو پرسش اساسی جامعه‌شناسی همواره‌ این بوده است که نخست چگونه در جامعه نظم برقرار می‌شود؟ و دوم چرا و چگونه جامعه تغییر می‌‌کند؟

از این رو علوم اجتماعی به بررسی روابط اجتماعی، سازمان‌‌‌ها، گروه‌‌‌‌‌ها، نهادها و رابطه متقابل میان ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌‌پردازد.

تفکر جامعه‌‌شناسانه به بیان «آنتونی گیدنز» بیش از هر چیز به خودشناسی کمک می‌کند که به نوبه خود می‌‌تواند به شناخت بهتر ما از دنیای روابط اجتماعی یاری کند.

مطالعه جامعه‌‌شناسی تا آنجا که با اندیشه جزمی ‌مبارزه می‌‌کند، درک تنوع فرهنگی را می‌‌آموزد، بینش عملکرد نهادهای اجتماعی را برای ما فراهم می‌‌سازد و امکانات آزادی انسان را افزایش می‌‌دهد.

 

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

نام مجله

صاحب امتیاز

آدرس اینترنتی

اسلام و علوم اجتماعي

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://soci.rihu.ac.ir/

انتظام اجتماعی

دانشگاه علوم انتظامی

http://entezami.sinaweb.net/

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

http://qjsd.atu.ac.ir/

بیداری اسلامی

سازمان بسیج اساتید

http://www.iabaj.ir/

پژوهش اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

http://jsr.riau.ac.ir/

پژوهش نامه زنان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://womenstudy.ihcs.ac.ir/

پژوهش های جامعه شناسی معاصر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

http://csr.basu.ac.ir/

پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی

دانشگاه اصفهان

http://ssoss.ui.ac.ir/

پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://economichistory.ihcs.ac.ir/

پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان

دانشگاه مازندران

http://jsy.journals.umz.ac.ir/

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

http://rjsw.atu.ac.ir/

تحقیقات تاریخ اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://socialhistory.ihcs.ac.ir/

تحقیقات فرهنگی ایران

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

http://www.ijcr.ir/

توسعه اجتماعی

دانشگاه شهید چمران

http://qjsd.scu.ac.ir/

جامعه پژوهی فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://socialstudy.ihcs.ac.ir/

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

دانشگاه تبریز

http://sociology.tabrizu.ac.ir/

جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی

jsi-isa.ir

جامعه شناسی تاریخی

دانشگاه تربیت مدرس

http://jhs.modares.ac.ir/

جامعه شناسی کاربردی

دانشگاه اصفهان

http://jas.ui.ac.ir/

جامعه شناسی هنر و ادبیات

دانشگاه تهران

http://jsal.ut.ac.ir/

جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام

دانشگاه شاهد

http://iws.shahed.ac.ir/

خانواده درمانی

دانشگاه پیام نور

http://jcft.journals.pnu.ac.ir/

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی

دانشگاه پیام نور

http://jscd.journals.pnu.ac.ir/

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی

دانشگاه پیام نور

http://sc.journals.pnu.ac.ir/

رسانه و فرهنگ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://mediastudy.ihcs.ac.ir/

روابط فرهنگی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات

http://www.culturalrelation.ir/

زن در توسعه و سیاست

دانشگاه تهران

http://jwdp.ut.ac.ir/

زن در فرهنگ و هنر

دانشگاه تهران

http://jwica.ut.ac.ir/

زن و خانواده

جامعه الزهرا

http://pubs.jz.ac.ir/

زن و مطالعات خانواده

دانشگاه آزاد تبریز

http://jwsf.iaut.ac.ir/

علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/

فصلنامه اقتصاد و جامعه

موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی

http://www.joires.ir/

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن ایرانی و مطالعات فرهنگی

http://jcsc.iaocsc.ir

فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه تهران

http://ijsp.ut.ac.ir/

فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

دانشگاه مازندران

http://ssi.journals.umz.ac.ir/

فصلنامه دین و سیاست فرهنگی

شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

http://www.jrcp.ir/

فصلنامه راهبرد فرهنگ

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

http://www.jsfc.ir

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

http://jzvj.miau.ac.ir/

فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

http://jiss.isca.ac.ir/

فصلنامه علوم اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی

http://qjss.atu.ac.ir/

فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

http://ciu.nahad.ir/

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

http://ssi.iauctb.ac.ir/

فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات

http://www.jccs.ir/

مجله بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

http://tijscs.iauctb.ac.ir/

مدیریت سرمایه اجتماعی

دانشگاه تهران

http://jscm.ut.ac.ir/

مدیریت فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

http://jcm.srbiau.ac.ir/

مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه خوارزمی

http://ijal.khu.ac.ir/

مطالعات اجتماعی ایران

انجمن جامعه شناسی

jss-isa.ir

مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان

دانشگاه الزهرا(س)

http://jwsps.alzahra.ac.ir/

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

http://jisds.srbiau.ac.ir/

مطالعات جامعه شناختی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

http://urb.dehaghan.ac.ir/

مطالعات جامعه شناسی

دانشگاه آزاد تبریز

http://jss.iaut.ac.ir/

مطالعات جنسیت و خانواده

انجمن زن و خانواده

gfs.wrc.ir

مطالعات راهبردی زنان

شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

http://www.jwss.ir/

مطالعات زن و خانواده

دانشگاه الزهرا(س)

http://jwfs.alzahra.ac.ir/

مطالعات فرهنگ ارتباطات

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات

http://jccs.ir/

مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

دانشگاه تهران

http://jisr.ut.ac.ir/

نامه علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

http://jnoe.ut.ac.ir/

نشریه مسائل اجتماعی

دانشگاه خوارزمی

http://ijal.tmu.ac.ir/

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان(نامه علوم اجتماعی سابق)

دانشگاه تهران

http://jstmt.ut.ac.ir/

دیدگاهتان را بنویسید