متناسب سازی رشته ها با ویژگی های جنسیتی دانشجویان

متناسب سازی رشته ها با ویژگی های جنسیتی دانشجویان - متناسب سازی رشته ها با ویژگی های جنسیتی دانشجویان

متناسب سازی رشته ها با ویژگی های جنسیتی دانشجویان

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به تخصیص رشته ها بر اساس تفکیک جنسیت در دانشگاه فنی و حرفه ای تاکید کرد.

به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از بزرگ ترین مراکز آموزش عالی کشور با ۱۷۳ دانشکده است که از بارزترین ویژگی های آن، کم رنگ  بودن دغدغه اشتغال پس از فارغ التحصیلی است .

وی با اشاره به رویکرد تفکیک جنسیتی در دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: تاکید دانشگاه بر متناسب سازی رشته ها با ویژگی های جنسیتی دانشجویان است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با تاکید بر مسئله آموزش به عنوان اولویت اصلی برنامه ریزی های دانشگاه در آینده افزود: هدف و رسالت اصلی دانشگاه ارتقای آموزش و پژوهش است و در این زمینه اقدامات مناسبی در زمینه تحلیل برنامه ریزی درسی و تغییر سرفصل ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با تلاش ها و رایزنی های صورت گرفته مجوز تغییر سرفصل های دانشگاه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ شده است.

صالحی عمران در خصوص تفویض اختیار به استان ها و تمرکز زدایی تصریح کرد : سعی دانشگاه فنی و حرفه ای مبنی بر تمرکز زدایی بوده و در مواردی که منع قانونی نداشته باشد قطعا به مراکز استانی تفویض اختیار می شود زیرا این اعتقاد وجود دارد که دانشکده و آموزشکده ها هستند که ماموریت اصلی را بر عهده دارند و سازمان مرکزی صرفا به عنوان یک پشتیبان عمل می کند

دیدگاهتان را بنویسید