مجلات حرفه های پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حرفه های پزشکی

مجلات حرفه های پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حرفه های پزشکی

 مجلات حرفه های پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حرفه های پزشکی

مجلات حرفه های پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حرفه های پزشکی :

1. دو فصلنامه تعالی بالینی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری عمومی, پزشکی آزمایشگاهی, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, پزشکی ریه و تنفس, پزشکی قانونی, پزشکی کل نگر, طب ورزشی, تشخیص پزشکی, طب پیشگیری, طب سالمندی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, مراقبت پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

2. دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

حوزه های تحت پوشش: مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, حرفه های پزشکی, آمار و احتمالات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

3. دوفصلنامه نوین سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

4. دوماهنامه پزشکی هرمزگان

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

5. دوماهنامه فیض

حوزه های تحت پوشش: تشخیص پزشکی, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

6. فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی (عمومی), بهداشت محیط

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

7. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت مدرس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. فصلنامه اسلام و سلامت

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), آموزش پزشکی, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, سیاست گذاری سلامت, طب پیشگیری, طب سالمندی, علوم پایه پزشکی, مدیریت پزشکی, حرفه های پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), طب مکمل, مطالعات مذهبی (الهیات)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابل

9. فصلنامه بهداشت در عرصه

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید بهشتی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

11. فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, حرفه های پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

حوزه های تحت پوشش: پرستاری عمومی, روانپزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی

حوزه های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم تغذیه, شیمی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

14. فصلنامه تمرکز بر علوم

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), حرفه های پزشکی, علوم زیستی, بهداشت محیط, سلامت

15. فصلنامه دانش و تندرستی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, آلرژی و ایمنولوژی بالینی, آموزش پزشکی, اپیدمیولوژی, اطلاع رسانی پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم آزمایشگاهی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

16. فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

17. فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران

حوزه های تحت پوشش: پزشکی آزمایشگاهی, علوم آزمایشگاهی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مراغه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر مراغه

18. فصلنامه طب پیشگیری

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, طب پیشگیری, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

19. فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت مدرس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

20. فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

حوزه های تحت پوشش: بیهوشی, پزشکی آزمایشگاهی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, طب اورژانس, علوم پایه پزشکی, میکروبشناسی, هماتولوژی (خونشناسی), حرفه های پزشکی (عمومی), سرویس های طب اورژانس

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات حرفه های پزشکی

21. فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – سالمندی, پزشکی بالینی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی, فیزیوتراپی, کاردرمانی, کایروپرکتیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

22. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بیهوشی, پرستاری – جراحی, پرستاری عمومی, جراحی, طب اورژانس, طب فیزیکی و توانبحشی, علوم پایه پزشکی, مراقبت پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. مجله آموزش و سلامت جامعه

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت, طب اورژانس, طب پیشگیری, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی, طب کودکان, علوم پایه پزشکی, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), آموزش, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

24. مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

25. مجله بین المللی بیومدیکال و بهداشت عمومی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی بالینی, علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی (عمومی), سم شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

26. مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی

حوزه های تحت پوشش: تشخیص پزشکی, حرفه های پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

27. مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, سیاست گذاری سلامت, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم زیستی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه

28. مجله دانشکده پزشکی زابل

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زابل

29. مجله دانشکده پزشکی مشهد

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

30. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

حوزه های تحت پوشش: بیماریها, پزشکی آزمایشگاهی, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر نیشابور

31. مجله طب تولید مثل ایران

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – زنان و زایمان, آلرژی و ایمنولوژی بالینی, آموزش پزشکی, اپیدمیولوژی, اندوکرینولوژی (فیزیولوژی غدد داخلی) و متابولیسم, پزشکی باروری و ناباروری, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, علوم آزمایشگاهی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

32. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

33. مجله علوم پایه پزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

34. مجله علوم نانو

حوزه های تحت پوشش: حرفه های پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

35. مجله فیزیک پزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: طب فیزیکی و توانبحشی, حرفه های پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

36. مجله گیاهان دارویی ابن سینا

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), داروسازی (عمومی), گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

37. نشریه بین المللی علوم بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پاتولوژی (ایمنی شناسی), علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید