مجلات علم مواد | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علم مواد

مجلات علم مواد | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علم مواد

مجلات علم مواد | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علم مواد

مجلات علم مواد | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی علم مواد :

1. دوفصلنامه پلی اولفین‌ها

حوزه های تحت پوشش: علم و تکنولوژی پلیمر

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مکانیک مواد, مهندسی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

3. دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

4. دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و قدرت, انرژی (عمومی), سوخت های فسیلی, شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, علم مواد, زیست مواد, علم مواد (عمومی), علم و تکنولوژی پلیمر, کامپوزیت, مهندسی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

5. فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

6. فصلنامه ارتباطات شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: سم شناسی (عمومی), شیمی اعصاب, شیمی, شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, شیمی معدنی, طیف سنجی, علم مواد, علم مواد (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

7. فصلنامه بسپارش

حوزه های تحت پوشش: علم و تکنولوژی پلیمر

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی مواد, شیمی صنعتی, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

11. فصلنامه علم و مهندسی سرامیک

حوزه های تحت پوشش: سرامیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن سرامیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه علوم و فناوری ذرات

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی معدنی, زیست مواد, سرامیک, علم مواد (عمومی), علم و تکنولوژی پلیمر

سازمان علمی ناشر مجله: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. فصلنامه علوم و فنون بسته بندی

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی صنایع

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

15. فصلنامه قطعه سازان صنعت

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

16. فصلنامه کامپوزیت ها و ترکیبات

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی), مهندسی مواد

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر چابهار

18. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

19. فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر بوئین و میاندشت

20. فصلنامه مهندسی مکانیک و ارتعاشات

حوزه های تحت پوشش: مکانیک مواد, مهندسی مواد, مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

 مجلات علم مواد

21. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. مجله بین المللی تحقیق در عملیات و مطالعات تصمیم گیری

حوزه های تحت پوشش: آمار و احتمالات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی, مهندسی مواد, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی و فناوری, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

23. مجله پلیمر ایران

حوزه های تحت پوشش: علم و تکنولوژی پلیمر

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

24. مجله سرامیک های پیشرفته

حوزه های تحت پوشش: سرامیک

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

25. مجله شکل دهی مواد

حوزه های تحت پوشش: مکانیک مواد, مهندسی مواد, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شیراز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

26. مجله مواد دوستدار محیط

حوزه های تحت پوشش: زیست مواد, مهندسی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

27. مواد و فناوریهای پیشرفته

حوزه های تحت پوشش: علم مواد

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

28. پژوهشنامه ریخته گری

حوزه های تحت پوشش: علم مواد

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ریخته گری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران

حوزه های تحت پوشش: علم مواد, زیست مواد, سرامیک, علم مواد (عمومی), علم و تکنولوژی پلیمر, کامپوزیت, مهندسی مواد

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید