مجلات علمی و پژوهشی علوم عصبی | مجلات علمی و ترویجی علوم عصبی

مجلات علوم عصبی | مجلات علمی و پژوهشی علوم عصبی | مجلات علمی و ترویجی علوم عصبی

مجلات علوم عصبی | مجلات علمی و پژوهشی علوم عصبی | مجلات علمی و ترویجی علوم عصبی

مجلات علوم عصبی | مجلات علمی و پژوهشی علوم عصبی | مجلات علمی و ترویجی علوم عصبی :

1. علوم اعصاب کاسپین

حوزه های تحت پوشش: علوم عصبی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

2. فصلنامه ارتباطات شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: سم شناسی (عمومی), شیمی اعصاب, شیمی, شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, شیمی معدنی, طیف سنجی, علم مواد, علم مواد (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

3. فصلنامه تازه های علوم شناختی

حوزه های تحت پوشش: علوم عصبی شناختی, روانشناسی عصبی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر پردیس

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید