مجلات مهندسی برق و الکترونیک | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی برق و الکترونیک

مجلات مهندسی برق و الکترونیک

مجلات مهندسی برق و الکترونیک | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی برق و الکترونیک

مجلات مهندسی برق و الکترونیک | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مهندسی برق و الکترونیک :

1. الکترو مغناطیس کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا

حوزه های تحت پوشش: علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک, نجوم، اخترفیزیک، علوم فضایی, نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

3. دوفصلنامه مهندسی زیر دریا

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر شاهین شهر و میمه

4. دوفصلنامه مهندسی مخابرات

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی اینترنت و وب, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شاهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

5. دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. علوم و فناوری های پدافند نوین

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, ریاضیات, شیمی, فیزیک, مهندسی عمران و سازه, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, سلامت، آموزش و رفاه, هنر و علوم انسانی, ادبیات

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

8. فصلنامه ایده های نو در علوم، مهندسی و فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

9. فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, نرم افزار, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری

حوزه های تحت پوشش: نرم افزار, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و مهندسی هسته ای, مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

13. فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, معماری کامپیوتر, نرم افزار, مهندسی برق و الکترونیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. فصلنامه دریا فنون

حوزه های تحت پوشش: علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر نوشهر

15. فصلنامه سیستم های تبدیل انرژی الکترومکانیکی

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی الکتریکی, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه نیرو
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. فصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه

سازمان علمی ناشر مجله: جهاد دانشگاهی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. فصلنامه صنایع الکترونیک

حوزه های تحت پوشش: انرژی الکتریکی, علوم کامپیوتر, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, نرم افزار, هوش مصنوعی, فیزیک غیرغطی، آماری و کاربردی, مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, نجوم، اخترفیزیک، علوم فضایی, نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه عصر برق

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

19. فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر چابهار

20. فصلنامه کهربا

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

مجلات مهندسی برق و الکترونیک

21. فصلنامه مدل سازی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

22. فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک

23. فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

24. فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

25. فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی اینترنت و وب, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان بوشهر – شهر بوشهر

26. ماشین بینایی و پردازش تصویر

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, هوش مصنوعی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. ماهنامه بین المللی مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی معدن, مهندسی محیط زیست, مهندسی شیمی, مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب و هیدرولوژی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مواد و انرژی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

28. ماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی سازه, علوم هوافضا, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. ماهنامه کاربرد و علم دیوایس های الکترونیکی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

30. مجله بهینه سازی و مدل سازی فازی

حوزه های تحت پوشش: ریاضیات, ساخت و مدیریت پروژه, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر قائم شهر

31. مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تئوری و ریاضیات, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, مهندسی شیمی (عمومی), ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, روشهای عددی در مهندسی, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, تشکیلات صنعتی

32. مجله تحقیقات کاربردی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی, مهندسی بیوشیمی, مهندسی شیمی (عمومی), مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی رسانه, مهندسی صنایع, مهندسی عمومی, مهندسی مکانیک, مهندسی نساجی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

33. مجله تحقیقات نوین در برق

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر دزفول

34. مجله سیستم های برق و سیگنال

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

35. مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید چمران اهواز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

36. مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک

37. مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, معماری کامپیوتر, نرم افزار, مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه مهندسی پزشکی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی پزشکی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

39. مجله مهندسی برق

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر شهرمجلسی

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید