نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

negaresh maghale - نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

هدف از  چاپ مقاله، انتشار یافته‌ها و افزایش دانش در مورد موضوعات مختلف است. یکی از عواملی که بر نظر داوران مجلات تاثیر گذاشته و شانس مقاله را برای  گرفتن اسکپت افزایش می‌دهد، روش تحقیق مقاله است. توجه کنید که مقالات علمی تنها شامل نتایج پژوهش نیست، بلکه باید توضیح داده شود که چگونه این نتایج به دست آمده و از چه روش‌هایی برای دستیابی به این نتایج استفاده شده است.

این توضیحات باید در بخش روش تحقیق مقاله به روشنی بیان شود تا هر فرد دیگری بتواند این آزمایشات را تکرار کرده و اعتبار نتایج را ارزیابی کند. به عبارتی خواننده باید بداند که شما چه کاری و چگونه آن را انجام دادید و چرا این شیوه را انتخاب کردید.

بخش روش تحقیق مقاله باید شامل چه مطالبی باشد؟

توجه کنید که در فرمت برخی ژورنال‌های فارسی این بخش را تحت عنوان مواد و روش‌ها و در برخی ژورنال‌های انگلیسی Materials and Methods و یا Methodology نامیده‌اند؛ اما در همه ژورنال‌ها، در این بخش باید توضیح داده شود که از چه روش‌ها و آزمایش‌هایی استفاده شده و دلیل منطقی شما برای انتخاب این روش چیست.

ساختار کلی بخش روش تحقیق مقاله

بهتر است در حال انجام آزمایشات، شروع به نوشتن این بخش کنید. مواردی که باید در این بخش به ترتیب نوشته شود عبارتند از:

  1. جامعه مورد مطالعه
  2. نمونه: باید مواد مورد استفاده، نمونه و مکان نمونه‌گیری توصیف شود. در این بخش باید توضیح داده شود که چه کسانی و با چه تعداد و با چه ویژگی‌هایی انتخاب شده‌اند.
  3. ابزار و شیوه جمع‌آوری اطلاعات: نحوه تهیه مواد آزمایشی و یا شیوه نمونه‌گیری، نحوه اندازه‌گیری‌ها، ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها (مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و غیره) و محاسبات انجام شده در این بخش توضیح داده می‌شود.
  4. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‎ها: روش‌های آماری و نوع آزمون‎های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‎ها در این قسمت توضیح داده می‌شود.
  5. ملاحظات اخلاقی: اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی و یا حیوانات انجام شده است، باید نکات اخلاقی و کد کمیته اخلاق در بخش ملاحظات اخلاقی آورده شود.

به طور کلی، بخش روش تحقیق باید شامل توصیف سوالات پژوهش، فرضیه‌های مورد بررسی و روش‌های مربوط به تحقیق باشد و همچنین شما باید دلیلی ارائه دهید که چرا فکر می‌کنید روش‌های انتخابی برای بررسی و یافتن پاسخ پرسش‌های تحقیق مناسب‌ترین روش هستند. شما باید نه تنها مزایای روش‌های استفاده شده را بیان کنید، بلکه باید معایب یا محدودیت‌ها و نحوه فائق آمدن بر آن‌ها را نیز در این بخش مورد بحث قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید