پایان نامه مهندسی نفت | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه مهندسی نفت | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه مهندسی نفت | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی نفت

پایان نامه مهندسی نفت | مشاوره انجام پایان نامه مهندسی نفت

آشنایی با رشته ی مهندسی نفت

حیات در کره زمین که مدام در جنب و جوش و حرکت است،‌ بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی و شیمیایی خود را از نفت می‌گیرد. در واقع به یاری این ماده حیاتی است که کوچکترین موتور ماشین تا غول‌آساترین ناوگان‌های سنگین به حرکت در می‌آید و هزاران نوع تولیدات و مصنوعات صنایع سنگین و جدید پتروشیمی، کودهای شیمیایی، فرآورده‌های دارویی،‌ پارچه‌ها و الیاف مصنوعی، ‌پلاستیک‌ها،‌ چسب‌ها،‌ فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و پوشش‌های استحفاظی ساخته می‌شود. خوشبختانه کشور ما که در دل خلیج نفت خیز فارس آرمیده است، به عنوان یکی از منابع و معادن بزرگ نفت و گاز جهان به شمار می‌رود. از همین رو تربیت نیرو انسانی متخصص و کارآمد برای بهره‌برداری درست و بهینه از این سرمایه خداداد و جوابگویی افراد به نیاز‌های آتی صنعت نفت کشور، بسیار ضروری است. به همین منظور مجموعه کارشناسی مهندسی نفت که دارای چهار گرایش مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی استخراج نفت ـ مخازن نفت، مهندسی استخراج نفت ـ حفاری و مهندسی استخراج نفت ـ بهره‌برداری از منابع نفت می‌باشد،‌ در دانشگاه صنعت نفت از سال 1378 دایر شده است. اساس‌ دروس‌ این رشته در همه گرایش‌ها مبتنی‌ بر مکانیک‌ سیالات‌، دینامیک‌ گازها، ترمودینامیک‌ سیالات‌، انتقال‌ جرم‌ و اقتصاد مهندسی‌ است‌ و هدف‌ آن‌ تربیت‌ مهندسین‌ کارآمدی‌ است‌ که‌ بتوانند روش‌های‌ بهینه‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌ و گاز را طراحی‌ و اجرا کنند.

دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ نفت
ریاضی‌ عمومی‌، معادلات‌ دیفرانسیل‌، ریاضیات‌ مهندسی‌، شیمی‌ عمومی‌، شیمی‌ آلی‌، فیزیک‌، برنامه‌نویسی‌ کامپیوتر، زمین‌شناسی‌ عمومی‌، موازنه‌ انرژی‌ و مواد، استاتیک‌ و مقاومت‌ مصالح‌، ترمودینامیک‌، مکانیک‌ سیالات‌، انتقال‌ حرارت‌، کنترل‌ فرآیندها، زمین‌شناسی‌ نفت‌ ، مبانی‌ فرآیندهای‌ صنایع‌ نفت‌، خواص‌ سنگ‌های‌ مخزن‌، خواص‌ سیالات‌ مخزن‌، کارگاه‌ عمومی‌ ، کاربرد ریاضیات‌ در مهندسی‌ شیمی‌، مبانی‌ چاه‌ آزمایی‌، نمودارگیری‌ چاه‌ ، مهندسی‌ مخازن‌، زمین‌شناسی‌ ساختمان‌.

گرایش‌ مهندسی‌ اکتشاف
اولین‌ مرحله‌ برای‌ بهره‌برداری‌ یا برداشت‌ نفت‌، کشف‌ حوزه‌های‌ نفتی‌ است‌ که‌ این‌ کار توسط‌ لرزه‌ نگاری‌ انجام‌ می‌گیرد. مهندسین‌ اکتشاف‌، امواج‌ صوتی‌ را به‌ اعماق‌ زمین‌ فرستاده‌ و سپس‌ امواج‌ برگشتی‌ را اندازه‌گیری‌ و پردازش‌ می‌کنند تا به‌ وجود یا عدم‌ وجود نفت‌ در درون‌ زمین‌ پی‌ ببرند. این‌ گرایش‌ ارتباط‌ نزدیکی‌ با زمین‌شناسی‌ دارد.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ اکتشاف
ژئوفیزیک‌، ژئوشیمی‌ آلی‌ (نفت‌)، تخمین‌ و ارزیابی‌ ذخایر نفتی‌، زمین‌شناسی‌ ایران‌ و مناطق‌ همجوار، روش‌های‌ افزایش‌ برداشت‌ از مخازن‌، عملیات‌ زمین‌شناسی‌ ایران‌، مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌، میکروپالئونتولوژی‌، اصول‌ حفاری‌، گل‌ حفاری‌ و سیمانکاری‌ چاه‌ها، زمین‌شناسی‌ نفت‌، چاه‌نگاری‌، زمین‌شناسی‌ مهندسی‌، زمین‌ ساخت‌، مکانیک‌ محیط‌های‌ ناپیوسته‌ سنگی‌، زمین‌شناسی‌ مناطق‌ دریایی‌، زمین‌شناسی‌ عمومی‌، سنگ‌شناسی‌ (رسوبی‌ ـ آذرین‌ و دگرگونی‌)، کانی‌شناسی‌، برداشت‌ زمین‌شناسی‌، زمین‌شناسی‌ ساختمانی‌، فتوژئولوژی‌ و سنجش‌ از راه‌ دور، پتروفیزیک‌،مکانیک‌ سیالات‌‌، فسیل‌شناسی‌(دیرینه‌شناسی‌)، رسوب‌شناسی‌، چینه‌شناسی‌، بررسی‌ فنی‌ ـ اقتصادی‌، مبانی‌ مهندسی‌ نفت‌، زمین‌شناسی‌ زیرزمینی‌.

گرایش‌ مهندسی‌ حفاری
طراحی‌ تجهیزات‌ حفاری‌ و انجام‌ عملیات‌ در مناسبترین‌ شرایط‌ و ارزیابی‌ اثرات‌ تکنولوژی‌ حفاری‌ و استخراج‌ بر محیط‌ زیست‌ کشور و ارائه‌ راه‌های‌ مناسب‌ برای‌ جلوگیری‌ از تخریب‌ آن‌، جزو فعالیت‌های‌ این‌ گرایش‌ است‌. یک‌ مهندس‌ حفار روش‌هایی‌ را ارائه‌ می‌دهد که‌ هزینه‌ حفاری‌ را پایین‌ و راندمان‌ کار را بالا می‌برد.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ حفاری
مبانی‌ مهندسی‌ برق‌، دینامیک‌، مهندسی‌ حفاری‌ ، سیمان‌ حفاری‌، گل‌ حفاری‌، مهندسی‌ حفاری‌ پیشرفته‌ ، اسیدکاری‌ در عملیات‌.

گرایش‌ مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌
دانش‌ مهندسی‌ مخازن‌ به‌ این‌ می‌پردازد که‌ ما در یک‌ حوزه‌ نفتی‌ در اعماق‌ زمین‌ مثلاً در عمق‌ 2 یا 3 هزار متری‌ چه‌ مقدار نفت‌ و گاز داریم‌ و چه‌ مقدار از آن‌ قابل‌ دسترسی‌ می‌باشد و با چه‌ سرعتی‌ می‌توان‌ از مخزن‌ مورد نظر برداشت‌ کرد؟ مهندسی‌ نفت‌ گرایش‌ مخازن‌، نوع‌ مخزن‌ نفت‌ یا گاز و همچنین‌ فشار، دما و عمق‌ آن‌ از سطح‌ زمین‌ را مشخص‌ می‌کند زیرا موارد فوق‌ در نحوه‌ برداشت‌ و استخراج‌ نفت‌ از مخازن‌ تأثیر دارد.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ مخازن‌ نفت
مکانیک‌ سیالات‌ دو فازی‌، انتقال‌ جرم‌، ترمودینامیک‌، مهندسی‌ مخازن‌، مطالعات‌ مخازن‌، عملیات‌ بهره‌برداری‌، روش‌های‌ افزایش‌ وبرداشت‌ مخازن‌، مدیریت‌ و صیانت‌ از مخازن‌. گرایش‌ مهندسی‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌ امروزه‌ اکثر مخازن‌ نفت‌ کشور ما دچار افت‌ فشار شده‌اند به‌ همین‌ دلیل‌ نفت‌ به‌ صورت‌ طبیعی‌ به‌ سطح‌ زمین‌ نمی‌رسد و در نتیجه‌ حضور مهندسین‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌، یک‌ ضرورت‌ اجتناب‌ ناپذیر است‌. افرادی‌ که‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ علمی‌ بهتر و اصولی‌تر، از مخازن‌ نفتی‌ بهره‌برداری‌ می‌کنند.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌
مکانیک‌ سیالات‌ دوفازی‌، اصول‌ ژئوفیزیک‌ اکتشافی‌، مهندسی‌ مخازن‌ ، مهندسی‌ حفاری‌، عملیات‌ بهره‌برداری‌، روش‌های‌ افزایش‌ و برداشت‌ از مخازن‌، تخمین‌ مخازن‌ در چاه‌های‌ اکتشافی‌، آزمایشگاه‌ نفت‌.

توانایی‌های‌ لازم‌
علاوه‌ بر دو درس‌ ریاضی‌ و فیزیک‌ که‌ دو درس‌ پایه‌ در تمامی‌ رشته‌های‌ مهندسی‌ از جمله‌ رشته‌ مهندسی‌ نفت‌ است‌، درس‌ زبان‌ انگلیسی‌ نیز در این‌ رشته‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. در ضمن‌ به‌ دلیل‌ اینکه‌ نوع‌ کار فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ سنگین‌ است‌ و محیط‌ کارشان‌ نیز خارج‌ از شهر است‌، دانشجویان‌ این‌ دانشگاه‌ از بین‌ داوطلبان‌ مرد انتخاب‌ می‌شوند. برای‌ مثال‌ یک‌ مهندس‌ حفاری‌ در وزارت‌ نفت‌ باید 15 روز خارج‌ از شهر و دور از خانواده‌ باشد و سپس‌ یک‌ هفته‌ مرخصی‌ دارد.

موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌
قطعاً اولین‌ بازار کار موجود برای‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ وزارت‌ نفت‌ است‌ اما دانشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ در حال‌ حاضر دانشجویان‌ این‌ رشته‌ را بورسیه‌ نمی‌کند بلکه‌ اگر سطح‌ علمی‌ دانشجویی‌ خوب‌ باشد، در نهایت‌ جذب‌ وزارت‌ نفت‌ می‌شود. البته‌ در حال‌ حاضر بیش‌ از 70 درصد از دانشجویان‌ جذب‌ وزارت‌ نفت‌ می‌شوند و مابقی‌ آنها نیز جذب‌ صنایع‌ شیمایی‌ خصوصی‌ می‌شوند چرا که‌ بیشتر واحدهای‌ رشته‌ مهندسی‌ نفت‌ با رشته‌ مهندسی‌ شیمی‌ مشترک‌ است.

مهندسی نفت

معرفی از نگاهی دیگر

مقدمه

موتور زمين با نفت مي چرخد. اين جمله شايد کمي اغراق آميز به نظر برسد اما با نگاهي اجمالي به منابع انرژي در جهان متوجه مي شويم که بيشترين انرژي جنبشي ،‌شيميايي و حرارتي از نفت استخراج مي شود.

محصولات متعددي از نفت استخراج مي شود . بنزين شايد مهمترين محصول مشتق شده از نفت باشد. فرآورده هاي دارويي ،‌پارچه ها والياف، ‌کودهاي شيميايي، ‌پلاستيک ها،‌ چسب ها ،‌فرآورده هاي آرايشي بهداشتي از نفت بدست مي آيند. کشور ما به عنوان يکي از کشورهاي است که بزرگترين منابع نفتي و گازي دنيا را دارد و تربيت نيروي انساني در اين زمينه براي آينده اين صنعت بسيار ضروري به نظر مي رسد.

گرايش هاي کارشناسي نفت:

 1. اکتشاف نفت
 2. استخراج
 3. بهره برداري
 4. مخازن نفت

اين رشته در دانشگاه صنعت نفت در سال 1378 دايرشد و شامل گرايش هاي بالا مي باشد. هم اکنون اين رشته در دانشگاههاي زير تدريس مي شود

 1. دانشگاه تهران – 20 نفر
 2. دانشگاه حکيم سبزواري – 25 نفر
 3. دانشگاه شيراز – 25 نفر
 4. دانشگاه صنعت نفت- 157 نفر – در چهار گرايش
 5. دانشگاه امير کبير- 30 نفر
 6. دانشگاه شريف – 25 نفر
 7. دانشگاه فني گرمسار – 35 نفر
 8. مرکز آموزش عالي لامرد -20 نفر

البته اين رشته از طريق پذيرش مناطق محروم نيز در برخي از دانشگاهها ارائه مي شود.

در دانشگاه پيام نور نيز اين رشته با گرايش صنايع گاز و طراحي فرايند هاي صنايع نفت ارائه مي شود

اساس دروس اين رشته در همه گرايش ها مبتني بر مکانيک سيالات ،‌ديناميک گازها،‌ ترموديناميک سيالات ،‌انتقال جرم و اقتصاد مهندسي است. هدف آن تربيت مهندسين کارامدي است که بتوانند روش هاي بهينه بهره برداي از منابع نفت و گاز را طراحي و اجرا کند.

گرايش اکتشاف:

کشف حوزه هاي نفتي اولين مرحله از بهره برداري نفت است. اساس اين کار بر مبناي لرزه نگاري است. امواج صوتي به اعماق زمين فرستاده شده و با تحليل و اندازه گيري آن به منابع نفتي پي مي برند. زمين شناسي در اين گرايش بسيار مهم است.دروس تخصصي گرايش اکتشاف به شرح زير مي باشد:

ژئوفيزيک، ‌ژئوشيمي آلي (نفت) ،‌ تخمين و ارزيابي ذخاير نفتي ،‌ زمين شناسي ايران و مناطق همجوار، روش هاي افزايش برداشت از مخازن،‌عمليات زمين شناسي ايران ،‌ مهندسي مخازن نفت، ميکرو پالئونتولوژي،‌اصول حفاري ، گل حفاري و سيمان کاري چاه ها، زمين شناسي نفت،‌چاه نگاري، زمين شناسي مهندسي، زمين ساخت، مکانيک محيط هاي ناپيوسته سنگي، زمين شناسي مناطق دريايي، زمين شناسي عمومي ، سنگ شناسي و غيره…

گرايش استخراج:

طراحي تجهيزات حفاري و انجام عمليات در مناسب ترين شرايط و ارزيابي اثرات تکنولوژي حفاري و استخراج بر محيط زيست کشور و ارائه راه هاي مناسب براي جلوگيري از تخريب آن از جمله فعاليت هاي اين گرايش است. در اين گرايش تلاش بر تربيت متخصصاني است که هزينه استخراج نفت را کاهش و راندمان کار را افزايش دهند

دروس تخصصي :

مباني مهندسي برق،‌ ديناميک،‌ مهندسي حفاري،‌ سيمان حفاري،‌ گل حفاري،‌ مهندسي حفاري پيشرفته،‌اسيد کاري در عمليات و غيره ..

گرايش بهره برداري:

امروزه اکثر مخازن نفت کشور دچار افت فشار شده اند به همين دليل نفت به صورت طبيعي به سطح زمين نمي رسد. در نتيجه حضور مهندسين بهره برداري از نفت اجتناب ناپذير است. افرادي که دانش علمي و اصولي تري از بهربرداري از مخازن نفتي دارند.

دروس تخصصي:

مکانيک سيالات دو فازي،‌ اصول ژئوفيزيک اکتشاف،‌مهندسي مخازن ، مهندسي حفاري،‌ عمليات بهره برداري، روش هاي افزايش و برداشت مخازن، تخمين مخازن در چاه هاي اکتشافي، آزمايشگاه نفت.

گرايش مهندسي مخازن:

اين گرايش به مقدار نفت در اعماق زمين مي پردازد اينکه چه مقدار نفت و گاز داريم ؟ و چه مقدار آن قابل دسترسي مي باشد؟ و با چه سرعتي مي توان از مخازن برداشت کرد؟ فشار، دما ،‌عمق مخازن از مسائل مهم اين گرايش است.

دروس تخصصي:‌

مکانيک سيالات دو فازي، انتقال جرم، ترموديناميک، مهندسي مخازن، مطالعت مخازن، عميلات بهرهبرداري، روش هاي افزايش و برداشت و غيره

توانايي هاي لازم:

علاوه بر دو درس رياضي و فيزيک که دو درس پايه تمامي رشته هاي مهندسي از جمله نفت است ، درس زبان انگليسي نيز در اين رشته اهميت ويژه اي دارد نوع کار دشوار و سنگين است و اکثرا در خارج شهر و دور از خانه مي باشد.

موقعيت شغلي در ايران:

قطعا اولين بازار کار متخصصان اين رشته وزارت نفت مي باشد. البته دانشگاه صنعت نفت دانشجويان اين رشته را بورسيه نمي کنند . البته اگر سطح آنها بالا باشد آنها را جذب خواهد کرد.صنايع شيميايي که در شرکت هاي خصوصي وجود دارد بازار کار ديگري براي اين فارغ التحصيلان مي باشد.

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی نفت:

 1. بررسی عملکرد DRILLING FILL IN در ازدیاد برداشت از یک نمونه از مخازن نفتی ایران با استفاده از مدل سازی سکتوری
 2. مطالعه آزمایشگاهی جریان سیالات در مخازن شکافدار با در نظر گرفتن مکانیسم ریزش ثقلی
 3. ارزیابی فشار سازندی با استفاده از نتایج وارون سرعت از داده های لرزه ای در طاقدیس سفید زاخور
 4. بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
 5. تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده های یکی از میادین نفتی واقع درخلیج فارس
 6. حذف چندگانه های (MULTIPLES (مرتبط با سطح به روش SRME برای بهبود کیفیت
 7. داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی جهت اکتشاف نفتی
 8. امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادلی در میدان نفتی کرج
 9. شبیه سازی سیالات میعان معکوس توسط تنظیم معادله حالت
 10. تغییر چاه آزمایی و مقایسه نتایج با آزمایش های مغزه برای یکی از مخازن جنوب غرب ایران
 11. تعیین حداقل فشار امتزاج با روابط ترمودینامیکی
 12. بررسی رفتار تولید ی مخازن گازی میعانی در حضور آبده در میدان پارس جنوبی
 13. تخمین سریع عملکرد تزریق غیرامتزاجی در ازدیاد برداشت با استفاده از روش ظرفیت – مقاومت
 14. آنالیز داده، مدل سازی و شبیه سازی آزمایش های مغزه در پیش بینی تراوائی نسبی سه فازی
 15. تفسیر چینه شناسی لرزه ای در میدان سراجه (ایران مرکزی)
 16. شبیه سازی زمین آماری پارامتر های پتروفیزیکی یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران باروش SGS
 17. تعیین TOC سنگ مادر هیدروکربن با استفاده از روش پتروفیزیکی LogR در چاه های A و B
 18. واقع در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران و تعمیم آن با استفاده از شبکه عصبی
 19. تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران
 20. مدل سازی و شبیه سازی فرآیند تشکیل، رشد و حرکت حباب در محیط های متخلخل
  .
 21. بررسی خواص پتروفیزیکی سنگ های مخازن کربناته در واحد های جریان هیدرولیکی
 22. مدل سازی رفتار ژئوتکنیکی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری
 23. مطالعه مدلی اثر موئینگی در سیستم های ماتریس شکاف و تاثیر آن بر ضریب بازیافت مخازن شکافدار
 24. شبیه سازی و مطالعه بازیافت میعانات گازی از مخازن گاز میعانی با استفاده از بارگردانی گاز به مخزن
 25. بهینه سازی تولید از میادین نفتی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیکی
 26. مدل سازی دو بعدی انتشار موج کشسان در محیط ناهمگن همسانگرد، به روش تفاضل محدود
 27. آنالیز گره ای و مدل کردن چاه برای یکی از مخازن نفت ایران
 28. کاربرد تبدیل نشانگر های چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی ویژگی نگار های پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران
 29. بررسی لرزه خیزی القایی در میادین نفت و گاز ایران
 30. شبیه سازی یکی از میادین گازی غیرنرمال شکافدار با استفاده از شبیه ساز ترکیبی
 31. شبیه سازی یک مخزن هیدروکربوری جهت ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی
 32. مطالعه رسوبات مخزنی سری چلکن در حوضه خزر جنوبی (چینه سنگی، سنگ شناسی، تاریخچه رسوب گذاری، کانژهای رسی و اثرات آن در حفاری)
 33. استفاده از تکنیک آنالیز AVO در آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس
 34. شبیه سازی و مدل سازی تزریق گاز ترش استحصائی از فاز های ۶ ، ۷ و ۸ مجتمع گازی پارس جنوبی به مخازن نفت منطقه آغاجاری
 35. ارائه یک معادله حالت جدید جهت پیش بینی رفتار فازی سیالات خالص و مخلوط و کاربرد آن در سیستم های هیروکربوری (مخازن نفتی غرب ایران)
 36. آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستم های ناهمگن
 37. تخمین پارامتر های پتروفیزیکی لایه مخزنی سروک در میدان نفتی بلال به کمک زمین آمار، داده های لرزه ای و چاه نگاری
 38. ارزیابی پترو فیزیکی پارامتر های مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان
 39. ارزیابی و بهینه سازی تولید مخازن هیدروکربوری با استفاده از شبکه بیزی
 40. مطالعه شبیه سازی عملکرد و راندمان تزریق گاز و آب به سازند الف از میادین جزیره خارک
  .
 41. شبیه سازی جریان سیالات در مخازن نفت با استفاده از تکنیک حجم محدود
 42. آزمایشات مشاهده ای تزریق گاز غیرامتزاجی در محیط شکافدار با استفاده از میکرومدل شیشه ای
 43. تعیین تنش های برجا در میدان نفتی گچساران با استفاده از تکنیک وارون
 44. تخمین سریع توزیع شکاف در مخازن با استفاده از روش ظرفیت – مقاومت
 45. تخمین نفوذپذیری با استفاده از روش های هوشمند مناسب و مقایسه نتایج به دست سĤمده بائداده های مغزه در یکی از مخازن جنوب غربی ایران
 46. چاه آزمایی مخازن شکافدار با استفاده از روش های متداول و نوین
 47. محاسبه کم ترین فشار امتزاجی با استفاد از آزمون تحلیل پایداری در محیط متغیر های کاهیده
 48. تزریق امتزاجی گاز در یکی از مخازن ترکدار جنوب غربی ایران
 49. مطالعه سیستم های نفتی در البرز مرکزی با استفاده از بیومارکر ها
 50. منشاء و مکانیسم تولید H2S و گاز های همراه در تونل نوسود، منطقه ازگله، غرب استان کرمانشاه
 51. بهینه سازی تولید از مخازن نفتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها
 52. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای تعیین پارامتر های مخزن از روی داده های چاه آزمایی
 53. مطالعات آزمایشگاهی تزریق غیرامتزاجی گاز در مخازن کربناته شکافدار در مقیاس مغزه
 54. بررسی پارامتر های بهره دهی مخزن A با استفاده از چاه آزمایی و مدل زمین شناسی آن
 55. زون بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحد های جریان بر پایه روش آماری زون بندی
 56. شبیه سازی تراوایی به روش آنیلینگ در میدان ابوذر واقع در خلیج فارس
 57. سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای
 58. مطالعه فرآیند استحصال نفت در یکی از مخازن نفت سنگین ایران
 59. کاربرد الگوریتم ژنتیک و نقشه کیفیت در مکان یابی بهینه چاه ها
 60. پارامتر های شبکه شکاف ها در مدل های دینامیک مخازن شکافدار و افزایش مقیاس آن ها
  .
 61. ارزیابی پتروفیزیکی پارامتر های مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان
 62. انجام مطالعات آزمایشگاهی مشاهده ای و مغزه جهت کاربرد بیوسو فر کتانت در ازدیاد برداشت نفت
 63. تعیین خواص مخازن شکافدار با استفاده از نمودارهای افت دبی
 64. تزریق گاز غیرامتزاجی در مخازن ترکدار
 65. بازنگری روش های طراحی رشته های جداری در یکی از میادین جنوب غرب ایران
 66. تعیین رخساره های لرزه ای سازند قم با استفاده از تفسیر داده های لرزه نگاری در میدان البرز(حوضه ایران مرکزی)
 67. تعیین آزمایشگاهی منحنی فازی رسوب آسفالتین
 68. مطالعه تزریق دی اکسید کربن در مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت
 69. بررسی کاربرد لایه شکافی در میزان بهره دهی چاه های گاز میعانی یکی از مخازن ایران
 70. ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی، سه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر
 71. مقایسه معادلات حالت نوع وان دروالس با معادله حالت دیتریسی
 72. زمان مطالعه و شبیه سازی فرآیند جا ه ب یجا ی امتزاجی و غیرامتزاجی در لایه نفتی میدان پارس جنوبی
 73. مطالعه آزمایشگاهی تزریق CO2 به منظور ازدیاد برداشت نفت در مقیاس مغزه
 74. توصیف کمی پارامتر های مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران
 75. کاربرد داده های پترو فیزیکی و پتروگرافی جهت مدل سازی سازند سورمه (عرب) در میدان بلال
 76. تخمین پارامتر های پتروفیزیکی با استفاده از نشانگر های لرزه ای به کمک شبکه عصبی در یکی از میادین جنوب غرب ایران
 77. آنالیز رخساره های لرزه ای بر اساس داده های لرزه ای سه بعدی با استفاده از نشانگر های مناسب در یکی از میادین نفتی ایران
 78. تعیین مرز های چینه شناسی و نواحی آغشته به رس مخزن با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی
 79. مدل سازی تولید شن با استفاده از روش اجزاء محدود
 80. مطالعه آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگ های کربناته
  .
 81. بررسی خواص زمین شناسی مخزن میشریف میدان رشادت و تاثیر فرآیند دیاژنز بر روی این مخزن
 82. مطالعه تغییرات خواص مخزن (تخلخل) با استفاده از داده های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگر های لرزه ای در میدان سروستان در جنوب ایران
 83. مطالعه امکان سنجی استفاده از فناوری حفاری زیرتعادلی در میدان نفتی پارس
 84. تأثیر درجه تفکیک مشخصه سازی بر مقادیر تخلخل و تراوایی با استفاده از مدل سازی در مقیاس حفره
 85. شناسایی و مدل سازی شکاف ها در میدان گازی و راوی
 86. شبیه سازی، بهینه سازی و بررسی عملکرد و راندمان تزریق گاز در یکی از مخازن جنوب غربی ایران
 87. بررسی مقدماتی سنگ های احتمالی منشاء نفت و گاز در منطقه نوسود – غرب استان کرمانشاه
 88. مطالعه تغییرات ترکیب سیال مخزن گاز پارس جنوبی
 89. توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی
 90. استفاده از معادله شیمیایی محصولات تولیدی باکتری ها در ازدیاد برداشت از مخازن کربناته ایران
 91. تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی
 92. بررسی و امکان سنجی کاربرد حفاری زیر تعادل در میدان نفتی گچساران با توجه هرزروی گل حفاری
 93. شبیه سازی تزریق گاز در مخازن با تخلخل سه گانه
 94. مطالعه زمین شناسی مخزن آسماری میدان پارسی (تهیه مدل سه بعدی مخزن فوق توسط نرم افزار RMS(
 95. بررسی سینتیکی و شبیه سازی رآکتورهیدروژناسیون استیلن در واحد الفین واحد های پتروشیمی
 96. بهینه سازی حفاری در میدان نفتی پایدار غرب
 97. تخمین فشار شبنم مخازن گاز میعانی به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی
 98. بررسی علل API گراویتی نفت خام در مخازن بنگستان یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
 99. تعیین سطح تخلیه چاه در مخازن شکافدار طبیعی
 100. مطالعه و شبیه سازی لایه نفتی پارس جنوبی و بررسی روش های ازدیاد برداشت از آن
  .
 101. بررسی آزمایشگاهی و مشاهده ای فرآیند مکش (فیلتراسیون) مجدد در تزریق گاز به یک سیستمئشکافدار
 102. مطالعه فرآیند حفاری تحت تعادل و امکان سنجی به کارگیری آن در میدان نفتی گچساران
 103. مدل سازی استاتیکی شکستگی ها به روش شبکه گسسته شکستگی در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران
 104. تشخیص شکستگی های لایه های مخزنی با استفاده از تفرق موج برشی در پروفیل لرزه ای قائم
 105. انتخاب حلال های مناسب برای قسمت های SARA با استفاده از تئوری محلول های با قاعده
 106. بررسی ویژگی های زمین شناسی و مخزنی سازند های کنگان و دالان در محدوده کمان نظر واقع در خلیج فارس
 107. ساخت مدل استاتیکی مخزن گازی هما با استفاده از روش های زمین آماری
 108. مدل سازی توزیع رخساره های رسوبی آلی و تعیین خواص سنگ منشاء سازند پابده در بخشی از حوضه فرو افتاده دزفول
 109. اندازه گیری و بررسی روابط فشار موئینه و تراوایی نسبی و پیش بینی منحنی های تراوایی نسبی براساس داده های فشار موئینگی
 110. بهینه سازی پارامتر های مؤثر در بهره برداری به روش GASLIFT در یک مخزن
 111. بررسی مکانیسم های رسوب آسفالتین در محیط متخلخل
 112. ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور
 113. ارزیابی اقتصادی و اولویت بندی سناریو های یکی از میادین اکتشافی ایران
 114. مطالعه آزمایشگاهی و شبیه سازی افزایش مقیاس تراوایی مطلق و نسبی در مغزه های ترکیبی
 115. مدل سازی مخزن آسماری میدان نفتی نفت شهر به منظور طراحی مسیر مناسب حفر چاه های افقی آن
 116. تجزیه و تحلیل خصوصیات یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از داده های چاه آزمایی حفر چاه
 117. تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامتر های پتروفیزیکی مخزن با به کار گیری هم زمان تحلیل مغزه
 118. تخمین خواص مخزنی در سازند سروک با استفاده از داده های لرزه ای
 119. شناسایی و بررسی خواص مواد سبک کننده دوغاب سیمان چاه های نفت و گاز
 120. ارزیابی الگو های مختلف افزایش مقیاس تراوایی مطلق و توسعه نرم افزار مناسب
  .
 121. مدل سازی عددی چاه های افقی با شکاف های هیدرولیکی در مخازن گاز میعانی به منظور ارزیابی پارامتر های شکاف
 122. طراحی خطوط لوله سه فازی گاز میعانی
 123. عملکرد فن آوری حفاری زیرتعادلی
 124. بهینه سازی و مدل سازی تزریق امتزاجی گاز به وسیله غنی سازی گاز های تزریقی با پنتان و گاز جداساز برای مخزن نفتی چشمه خوش
 125. مطالعه سناریو های مختلف تولید از مخزن کرنج براساس مطالعات شبیه سازی
 126. مدل سازی زمین آماری خواص پتروفیزیکی تخلخل و تراوایی یکی از میدان های خلیج فارس با
 127. استفاه از شبیه سازی به روش گوسی پی در پی و شاخص پی در پی
 128. بررسی رفتار توابع اشباع و راندمان جا به جایی با تغییرات تنش میان – رویه و نزدیکی به شرایط امتزاجی در سیستم آب – نفت
 129. مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربنی ایران
 130. الگو های مختلف توسعه در یکی از مخازن نفتی زیراشباع به منظور پیشنهاد الگوی بهینه تزریق و تولید
 131. مقایسه میزان بهره دهی چاه های انحرافی با چاه های عمودی در یکی از مخازن گاز میعانی ایران
 132. تعیین شکستکی و مدل سازی آن در یکی از میادی ایران
 133. بررسی عملکرد یکی از مخازن کربناته نفتی جنوب غرب ایران با استفاده از محاسبات موازنه مواد
 134. مطالعه آزمایش های مشاهده ای فرآیند های ازدیاد برداشت میکروبی در محیط های شکافدار
 135. بررسی مشکلات حفاری سازند های شیلی میدان سلمان و ارائه راهکار های مناسب
 136. مطالعه شبیه سازی بازگردانی در مخازن گاز میعانی شکافدار ( با تأکید بر مخزن پازنان)
 137. تخمین تراوایی با تلفیق داده های نگار و مغزه با استفاده از روش شبکه عصبی در یکی از میادین نفتی ایران
 138. توزیع فضائی تراوائی و تعیین ویژگی های زمین شناسی در یکی از مخازن جنوب غربی ایران با استفاده از داده های چاه آزمایی
 139. کاربرد داده های لرزه ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه
 140. ارائه الگوریتم بهبود یافته جستجو با فرض عدم پایایی پدیده ها در زمین آمار چند نقطه ای جهت مدل سازی استاتیک مخازن پیچیده

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید