پذیرش دانشجو در دوره دکتری پردیس بین المللی ارس

پذیرش دانشجو در دوره دکتری پردیس بین المللی ارس - پذیرش دانشجو در دوره دکتری پردیس بین المللی ارس

پذیرش دانشجو در دوره دکتری پردیس بین المللی ارس

«زهرا امام جمعه» رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران اظهار داشت: بر اساس مجوز مورخه 8 بهمن 97، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در رشته های حقوق کیفری و جرم شناسی، مدیریت دولتی، رفتار سازمانی، آموزش زبان انگلیسی، علوم و دکتری مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی، مالی- گرایش مهندسی مالی و حسابداری در دوره دکتری دانشجو می پذیرد.

وی گفت: پذیرش دانشجو در دوره دکتری پردیس بین المللی ارس از طریق بررسی سوابق آموزشی – پژوهشی و مصاحبه تخصصی صورت می پذیرد. «امام جمعه» گفت: پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در رشته های هنر، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، فنی مهندسی و علوم اجتماعی و رفتاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در حال فعالیت است.

وی همچنین با بیان اینکه پردیس ارس یکی از پردیس های بین المللی دانشگاه تهران به شمار می آید، یادآوری شد: دو هدف در اینجا دنبال می شود، یکی پذیرش دانشجویان خارجی و دیگری بسترسازی برای ادامه تحصیل متقاضیان ورود به دانشگاه ها که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند. رئیس پردیس بین المللی ارس گفت: این پردیس، درحال حاضر با جذب 55 دانشجوی خارجی کار خود را آغاز کرده است که از پایان بهمن ماه 97 تحصیل دانشجویان خارجی در ارس آغاز خواهد شد.

«زهرا امام جمعه» تصریح کرد: داوطلبان می توانند تا پایان بهمن برای ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران و یا سایت پردیس بین المللی ارس به آدرس aras.ut.ac.ir مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید