رفرنس نویسی مقاله به سبک درخواستی مجله

8 copy 1 - رفرنس نویسی مقاله به سبک درخواستی مجله

رفرنس نویسی مقاله به سبک درخواستی مجله

رفرنس (Reference) به معنی مبنای مقایسه یا مبداء، بیشتر می توان آن را در پایان مقالات در قسمتی که نویسنده قصد معرفی منابع انگلیسی زبان خود را دارد یافت. ویا لیست کاملی از اطلاعات نویسنده یا صاحب ایده را، در پایان نوشته‌ی خود تحت عنوان منابع تحقیق، درج نمایید رفرنس نویسی یا ارجاع دهی می نامند.

نوشتن منابع یا رفرنس در مقاله، پایان نامه و هر نوشته علمی، نشان از معتبر بودن آن نوشته می باشد. اگر یک مطلب علمی فاقد منبع یا رفرنس باشد، از لحاظ اعتبار صفر بوده و هیچ فردی برای مطالعات خود از آن مطلب استفاده نخواهد کرد. بنابراین، ذکر منبع درست در مقاله یا نوشته های خود،  بایستی حتما و حتما صورت بگیرد.وتمامی مجلات معتبر دنیا به رفرنس های به روز مقالات اهمیت زیادی میدهند وتاثیر بیشتری در پذیرش مقاله دارند.

تمامی مجلات سبک رفرنس نویسی شان متفاوت میباشد بایستی قبل از ذکر منبع در مقاله، از سبک درخواستی مجله انتخابی برای چاپ مقاله، مطلع شده و سپس اقدام به رفرنس دهی نمایید. در طول نگارش مقاله سعی کنید رفرنس ها را همزمان در متنتان اضافه کنید تا بعد از اتمام کار دچار سردرگمی نشوید.

رفرنس نویسی در مقالات به دو صورت نوشته میشود:

الف : رفرنس دهی در داخل متن مقالات

  • نام نویسنده
  • سال
  • شماره صفحه
  • عنوان اثر

باید توجه داشت اگرمقاله ای کمتر از كمتر از 6 نويسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نويسنده اول به همراه سال انتشار و داخل پرانتز آورده مي شود واگر مقاله بیش از ان باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آن”et al” به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود.

ب : رفرنس نویسی درپایان مقالات

در این مرحله مشخصات کامل آورده میشود.

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (سال انتشار) عنوان کتاب یا مقاله،  عنوان جلد. شهر انتشار، کشور ، مولف

نحوه نوشتن مراجع در فهرست منابع 

الف ـ ترتيب نوشتن مراجع كتاب خارجي:
نام و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حروف اول نام كوچك نويسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان كتاب ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

ترتيب نوشتن مراجع مقالات خارجي:
نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ايتاليك ) ـ كاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

ترتيب نوشتن مراجع كتاب فارسي:
نام خانوادگي نويسنده(كتاب)- كاما- حرف اول نام كوچك نويسنده- دو نقطه- عنوان كتاب- نقطه- شماره جلد- شماره چاپ – نقطه- اسم ناشر- كاما- محل نشر – كاما- شماره صفحات(صص:براي چند صفحه) و (ص: براي يك صفحه) – كاما- سال انتشار- نقطه

نحوه تنظیم منابع فارسی

  • مقالات

در مورد مقالات، به ترتیب باید نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده بصورت مخفف (حرف اول با ذکر نقطه)، تاريخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از ویرگول، اولين و آخرين صفحات مقاله ذکر شوند.

  • مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­ها، کنگره­ها و سمینارها
  1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ برگزاری، مکان برگزاری همایش (شهر)، کشور. اولین و آخرین صفحه.

 سایت گوگل اسکالر، بزرگترین موتور جستجوی آکادمیک و محصول شرکت گوگل است که با استفاده از آن می‌توانید به جستجوی موضوع مورد نظرتان بپردازید، و به سادگی به تعداد زیادی از مقالات و تحقیقات علمی دسترسی داشته باشید.

بهترین روش برای رفرنس نویسی مقالات فارسی – ارجاع دهی با استفاده از علم نت

سایت علم نت موتور جستجوی علمی فارسی است که کاملاً مشابه با گوگل اسکالر عمل می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید