اکسپت مقاله علمی

payannameman copy - اکسپت مقاله علمی

اکسپت مقاله علمی

نگارش مقاله پس از چاپ مقاله ارزش خود را می یابد و متخخصین در اندیشمند به شما یاری می رسانند تا به راحتی و با متد مشخص روز به سادگی مقاله خود را ارزشمند نموده و به اکسپت برسانید و در نهایت مقاله خود را منتشر نمایید.

جهت اخذ پذیرش از مجلات معتبر مسائل مهم فراوانی وجود دارند که می بایست به آنها توجه نمود. سوای محتوای مقاله شما می بایست جزئیات فراوانی را در نظر بگیرید تا به مطلوب خود دست یابید.مراحل مختلف و نکات مهم در این زمینه به شرح زیر و به طور کلی توضیح داده می شوند.

1- شناخت مجله مناسب جهت چاپ مقاله

بررسی و یافتن یک مجله مناسب قدم اول برای رسیدن به هدف می باشد که با جست و جو و مطالعه بخش موضوعات مجله می توان به راحتی به این امر دست یافت.

2- فرمت بندی مناسب و صحیح مقاله طبق اعلام مجله

هر مجله فرمت مشخصی برای خود مشخص نموده که می بایست نویسندگان مقاله خود را از نظر ساختار با آن هماهنگ کرده و سپس مقاله را ارسال نمایند.

3- سابمیت کامل و دقیق

با توجه به اینکه مجلات مختلف فرمت سابمیت مختلف دارند باید به این امر توجه کامل نمود و طبق درخواست مجله مقاله را سابمیت نمود.

4- نامه به سردبیر

با توجه به اینکه مقاله توسط سردبیر بررسی اولیه می گردد بهتر است نامه ای کامل و دقیق برای سردبیر بنویسید تا از کلیات کار شما در همان ابتدا آگاه گردد.

5- پیگیری مناسب

پس از ارسال مقاله باید به این امر توجه داشت که پیگیری باید مشخص و آکادمیک باشد و با ارسال ایمیل های متعدد و تماس های متعدد نباید مجله را آزرد.

دیدگاهتان را بنویسید