ویرایش گرامری مقاله

3 copy 1 - ویرایش گرامری مقاله

ویرایش گرامری مقاله

هر مقاله بعد از نگارش نیاز به یک سری ویرایشات دارد هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ گرامری و متنی در این بخش میتوانید در مورد ویرایش گرامری مقالات مطالعه فرمایید.

وجود اشتباهات گرامری و ساختاری در مقالات میتواند از اصلی ترین دلایل ریجکت مقالات باشدبه همین علت باید قبل از ارسال به مجله ویرایشات لازم را انجام دهیم و سپس مقاله را به مجله ارسال کنیم.

ممکن است در مرحله ترجمه مقاله به دلایل مختلفی اعم از ترجمه نا صحیح مقاله دچار اشتباهات ساختاری و گرامری شود اگر احساس میکنید که از پس ترجمه مقاله برنخواهید آمد بهتر است مرحله ترجمه را به ما واگذار نماییدبا همکاری مترجمان بسیار با سابقه در همه رشته ها و زمینه ها مقالات شما را بدون ایرادات ساختاری و گرامری ترجمه خواهد کرد و شما دیگر نیازی به ویرایش نخواهید داشت اما اگر مرحله ترجمه را خودتان بر عهده بگیرید باید مرحله ویرایش را نیز انجام دهید.

ویرایش زبانی-ساختاری (گرامری)

 رفع خطاهای دستوری، ساختاری و جمله‌بندی؛ به عنوان مثال، در جمله «مایه افتخار من است که از تجربیات شما بهره‌مند و در کارهایم از آن‌ها استفاده کنم»، باید بعد از «بهره‌مند»، از فعل «شوم» استفاده کنیم؛ چون «بهره‌مند کنم»، معنایی ندارد. بنابراین یکی از هدف‌های ویرایش زبانی-ساختاری، جلوگیری از حذف بدون قرینه فعل‌ها در جمله است. به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به کاربرد درست «را»ی مفعولی بعد از مفعول اشاره کرد.

 •  اصلاح انحراف از زبان معیار و یک‌دست کردن زبان نوشته؛
 •  ابهام‌زدایی از عبارت‌های نارسا، مبهم، متناقض، نامفهوم و عامیانه؛
 •  انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیر فارسی، حذف واژگان، تعابیر و اصطلاحات و عبارت‌های تکراری و زائد، عامیانه، ناقص، نارسا، متضاد و متناقض؛
 •  کوتاه کردن جمله‌های طولانی؛
 •  ساده‌سازی و روان‌سازی متن از نظر جمله‌بندی؛
 • گزینش واژگان فارسی و برابرهای مناسب.

نکات مورد بازبینی ویرایش مقاله

در هنگام ویرایش نوشته‌ های پژوهشی از نظر زبان انگلیسی، ویراستاران نج جنبه‌ی سطح بالای یک مقاله‌ی پژوهشی را بررسی می‌کنند. این ۵ عامل اصلی به چندین بازبینی ویژه خرد می‌شوند. بخش ویرایش پیشرفته فهرستی از نکات مورد بررسی مخصوص به خود دارند و ویراستاران خبره‌ی ما از این فهرست استفاده می‌کنند تا اطمینان یابند سطح بالای کیفیت مورد انتظار برای خدماتی که شما برگزیده‌اید برآورده شده باشد. ۵ نکته‌ی اصلی مورد بررسی به شرح زیر است:

 • بازنگری زبان
 •  بازنگری مضمون و اصطلاحات فنی
 •  بازنگری سبک و قالب‌بندی
 •  بازنگری ساختاری نوشته
 • بازنگری جنبی متن شامل نمودارها، جداول، و مراجع

پنج عنصر اصلی در ویراستاری مقاله

تصحیح زبانی

 •  بازبینی این که آیا جملات انگلیسی به روشنی مفهوم مورد نظر را می‌رسانند.
 • حفظ یکپارچگی و درستی زمان افعال بسته به زمینه‌ موضوعی
 • بازبینی این که آیا ساختار جمله درست است.
 • استفاده از واژگان انگلیسی که برای مخاطب دانشگاهی مناسب باشند.
 • بازبینی زبان و تقارن ساختاری.
 •  بازبینی درست بودن لحن و معلوم / مجهول بودن فعل

 دستور زبان

 • بازبینی ارتباط فاعل و فعل
 • بازبینی استفاده از حرف تعریف؛ a و an و the
 •  بازبینی سجاوندی شامل کاما، خط تیره، دونقطه و …
 •  بازبینی اشتباهات املایی و اطمینان از این که هیچ اشتباه املایی وجود نداشته باشد.

سبک انگلیسی

 •  بازبینی نوشتن واژگان با حروف بزرگ بسته به زمینه‌ی موضوعی
 • یکدستی متن از نظر سبک انگلیسی بریتانیایی یا آمریکایی
 • بازبینی این که سبک شماره‌گذاری مورد استفاده درست باشد.
 • بازبینی این که شکل ‌های کوتاه ‌شده‌ی کلمات به درستی استفاده شده‌اند.

  ارتقای سطح موضوع

 • انتخاب واژه‌ی فنی
 • نام‌های روش ‌ها، فنون و ابزارآلات
 •  اصطلاحات علمی شامل نام‌ ژن‌ها، پروتئین‌ها و…
 •  یکدستی واژگان علمی و ارائه‌ی علمی متن
 •  نحوه‌ ی ارایه‌ی واحدهای اندازه‌گیری
 •  نحوه‌ی ارایه‌ی نمادها و متغیرها

مراجع

 •  بازبینی این که فرمت ارجاع به مرجع‌ ها یکدست باشد.
 • بازبینی دقت ارجاع‌ های درون‌ متنی بین متن و تصاویر
 • بازبینی این که آیا مراجع مذکور در متن در فهرست آمده‌اند و بر عکس
 •  بازبینی این که آیا منابع معرفی شده‌اند.
 • بازبینی این که آیا شرط ‌های دارندگان حق تکثیر رعایت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید