مراحل تهیه پرسشنامه چگونه است

مراحل تهیه پرسشنامه چگونه است | اصول طراحی پرسشنامه برای تحقیق چیست

مراحل تهیه پرسشنامه چگونه است

مراحل تهیه پرسشنامه چگونه است ؟پرسشنامه دسته ای از سوالات میباشد که جهت تکمیل پایانامه یا مقاله ای که میخواهیم بنویسیم مطرح میشوند و در بین مردم پخش میشوند تا با نتیجه گیری از آن پاسخ ها اطلاعات ما برای تکمیل مقاله کامل تر شود.

پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه دسته ای از سوالات میباشد که توسط نویسنده مطرح میشود و در بین مردم پخش میشود پاسخ دهنده های سوالات باید سعی کنند جواب های منطقی به سوال ها بدهند چون نویسنده پژوهش ها و یافته هایش را بر اساس آنها تکمیل میکند و اکثر در جاهایی که ابهام وجود دارد را با توجه به این پاسخ ها مینویسد.

چند نوع پرسشنامه وجود دار:

پرسشنامه های خود ساخته:در این نوع از پرسشنامه ها حالت استانداردی وجود ندارد.وخود محقق میتواند بدون در نظر گرفتن قواعد و اصول و فقط برای تکمیل کردن تحقیق این سوالات را مطرح کند.این سوالات میتوانند تلفیقی از چند سوال استاندارد باشند.

پرسشنامه استاندارد:این نوع از پرسشنامه قبلا توسط محققین انجام گرفته است و در دسترس همه قرار دارد.

انیکه ابزار گردآوری داده ها آزمون یا پرسشنامه ( استاندارد یا محقق ساخته) است، مشخصات کامل روان سنجی از جمله روایی، پایایی و شیوه اجرا و نمره گذاری نوشته می شود.

ملاک روایی : بر این امر دلالت دارد که شیوه یا ابزار جمع آوری داده ها، به درستی آنچه که قرار است بسنجد، می سنجد.

آیا روش یا ابزار سنجش برای هدف مورد نظر کارایی دارد ؟

ملاک پایایی: درباره اینکه شیوه یا ابزار جمع آوری داده ها تا چه حد داده های دقیق و موثق را استخراج می کند و یا ابزار جمع آوری داده ها تا چه حد نتایج همسان به دست می دهد، اطلاعاتی را فراهم می کند. هریک از فنون یادشده، روش هایی دارند که با جزییات بیشتر به دانشجویان مشاوره داده می شود. ما توصیه می کنیم برای اینکه یک تحقیق وپایان نامه مبتنی بر روش علمی داشته باشید باید ابزار درست انتخاب یا تهیه کنید و ابزار تحقیق خود را ازلحاظ علمی به اثبات برسانید دراین زمینه حضور یک مشاور همراه می تواند یاری رسان شما دراین مرحله از تحقیق تان باشد.

مراحل تهیه پرسشنامه

تعیین هدف

اولین گام در تهیه پرسشنامه تعیین هدف میباشد.اول باید هدف خود را از تهیه تحقیق مشخص کنیم و سپس طبق هدف مشخص شده سوالاتی را که نیاز داریم تا اطلاعات را تکمیل کنیم را مطرح میکنیم.سوالاتی که طراحی میشوند باید به ما  در رسیدن به هدف کمک کنند.

بیان مسئله

هدف زمینه یابی پرسشنامه ای، توصیف رفتار، طرز فکر، احساس ویژه یا آزمون رابطه بین دو یا چند متغیر است. پژوهشگر ممکن است به توصیف یک موضوع علاقه مند باشد. یا ممکن است به آزمون رابطه بین دو یا چند متغیر علاقه مند باشد.

پژوهشگر باید مسئله خود را به طور روشن و واضح طرح کند تا بتواند سوالاتی متناسب با مسئله خود، تدوین کند.

تعیین جامعه و انتخاب نمونه

در تهیه پرسشنامه باید یک جامعه محدود در نظر بگیریم و از بین این جامعه محدود سوالات را مطرح کنیم.جامعه مورد نظر ممکن است یک شهر استان منطقه و یا گروه آموزشی خاص باشد. همچنین باید به انتخاب نمونه ای از جامعه که معرف و نماینده واقعی آن باشد اقدام شود. در واقع بایستی جامعه پژوهش به دقت مشخص شده باشد تا بتوان سوالات متناسب با آن جامعه را طراحی و تدوین کرد.

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید