انواع مقالات علمی

انواع مقالات - انواع مقالات علمی

مقاله چیست؟

دایره المعارف بریتانیکا مقاله را انشایی با حجم متوسط می‌داند که در باب موضوعی مشخص به روشنی و وضوح بحث می‌کند و حدود آن توسط نویسنده مشخص می‌شود. در اصطلاح علمی مقاله نگارشی آکادمیک است که نتایج پژوهش‌های علمی محققین در حوزه‌ای خاص را بیان می‌کند. مقاله با هدف بررسی و تحقیق پیرامون موضوعی مشخص در حوزه علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و دیگر مسائل نوشته شده و سعی در اثبات و یا نفی موضوع دارد.

انواع مقاله

مقاله گستره و فراوانی بسیاری دارد و شامل طیف وسیعی از نوشته‌هاست. با این همه می‌توان مقاله را به دو نوع متفاوت تقسیم بندی کرد

الف- مقاله‌ی علمی- تحقیقی

لازم به ذکر است که همه مقالات بر پایه بررسی و تحقیق بنا می‌شود ولی در این تقسیم بندی منظور از مقاله علمی در واقع مقاله علمی و تحقیقاتی است. چنانچه پس از تحقیق و بررسی با اصول علمی، از فرضیه‌ای نتیجه گیری شود و آخرین نتایج به دست آمده از پژوهش علمی به صورت نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مقاله تحقیقی نوشته شده. این گونه مقالات توسط افراد متخصص به تحریر در می‌آید و اغلب پس از کشف تازه و نتیجه تحقیق جدید، پژوهشگر نتیجه تحقیق خود را در قالب یک مقاله چاپ و انتشار می‌دهد. مقالات علمی ترویجی، مقاله پژوهشی، مقالات مروری، کنفرانسی، مقالات ISI، از انواع مقالات علمی تحقیقی می‌باشند.

ب- مقاله‌ی اجتماعی- انتقادی

این نوع از مقالات در رابطه با موضوعات اجتماعی و مسائلی که با جامعه مرتبط است تهیه می‌شوند. در زندگی اجتماعی، مشکلات، تضادها، تبعیض‌ها، بی عدالتی‌ها و ناهمواری‌هایی به وجود می‌آید که به مقتضای تربیت در خانواده، شغل، میزان تحصیلات و مواردی از این قبیل متفاوت است. مقاله‌های اجتماعی می‌توانند به موضوع‌های علمی، ادبی و یا تاریخی ارتباط پیدا کنند که با روش مشاهده و تجربه و یا مطالعه نتیجه حاصل می‌شود. مقاله اجتماعی گاهی با لحنی انتقادآمیز و کنایه دار همراه است و از عادات غلط اجتماعی، مسائل اخلاقی مرسوم، شیوه‌های ناصواب می‌گوید، دردها و نقاط ضعف را نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید