لیست مجلات علمی نامعتبر از دید جامع علمی کشور

Stack of Journals FINAL th3 - لیست مجلات علمی نامعتبر از دید جامع علمی کشور

مجلات علمی نامعتبر هرساله در رابطه با رشته های مختلف یا رشته تخصصی خاص به چاپ میرسند که بسیار حائز اهمیت هستند و این عملکرد اینگونه مقالات توسط سازمان های ناظری همچون ای اس ای نظارت میشوند . بسیاری از مقالات هستند که توسط ناشر های معتبر انتشار پیدامیکنند اما خیلی از مجله ها هم هستند که سازوکار مشخصی برای آن ها وجود ندارند.

برخی از این مجلات علمی نامعتبر با ساز و کار هایی ناسالم انتشار پیدا میکنند مانند در یافت پول . عدم نظارت نمیتواند به تنهایی عاملی بر بی ارزش بودن این مقاله ها کنند . اعتباری از طریق چاپ این گونه مقاله برای نویسنده ها به ارمغان نمی آورد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی برای دانشجویان و اساتید، برخی دانشگاه های ایرانی اقدام به جمع آوری لیستی از مجلات خارجی نموده و مقالات منتشر شده در آنها را از شمول امتیازات مرتبط برای طرح های تشویقی و ارتقای شغلی هیأت علمی دانشگاه خارج ساخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید