ماهیت ترجمه یعنی چه؟

translation globe - ماهیت ترجمه  یعنی چه؟

پیوندی که یک ترجمه میتواند بین دو فرهنگ ایجاد کند در یک ترجمه مهم است به طور مثال اگر دو ترجمه ادبی یا علمی را در نظر بگیرید اصلا ماهیت معنایی به موضوعات آن ها ندارد به طور مثال در ترجمه ادبی باید ماهیت روحی در نظر گرفته شود.ترجمه دارای ابعاد مختلفی است و پیچیدگی های خاصی دارد.

ترجمه علم است یا هنر ! سوالی که عموم مترجمان و صاحبنظران  زیادی را به خود مشغول کرده است .در عصر حاضر ترجمه کتاب هم راستا با آفرینش متن می باشد ولی چالش بزرگی که در پیش رو قرار دارد اینست که ماهیت ترجمه چیست؟

هر چند برای ترجمه فرمول مشخصی وجود ندارد ولی آنچه همه به آن باور داریم اینست که ترجمه نیاز به اندیشه ای خلاق داشته و در هیچ چهارچوبی قرار نمی گیرد. شاید برخی تصور کنند که ترجمه ارزش کمتری از متن اصلی دارد ولی این دسته هنوز به ماهیت ترجمه پی نبرده اند.

دید بزرگان از ماهیت ترجمه

از دیدگاه Holmes ترجمه به دو شاخه تقسیم می شود:

  1. کاربردی: که به کاربردهای ترجمه می پردازد
  2. شاخه محض: که به توصیف ترجمه می پردازد

البته که باید صاحب نظران بزرگ و استادان در این موضوع اظهار نظر کنند ولی تا حدودی شاید بتوان گفت که علم و هنر میتواند ماهیت یک ترجمه را مشخص کند . ترجمه ای قابل قبول بدون بعد های علمی و هنری امکان پذیر نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید