مجلات آموزش | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی آموزش

مجلات آموزش | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی آموزش

مجلات آموزش | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی آموزش

مجلات آموزش | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی آموزش :

1. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. پژوهش‌نامه سبک زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, مطالعات مذهبی (الهیات)

3. تحقیق در آموزش زبان انگلیسی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, زبان و زبان شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

4. دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

حوزه های تحت پوشش: مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, حرفه های پزشکی, آمار و احتمالات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

5. دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, هنر و علوم انسانی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه

حوزه های تحت پوشش: آموزش, زبان و زبان شناسی, هنر و علوم انسانی, ادبیات

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

7. دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, تاریخ و فلسفه علم

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

8. دوفصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شاهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ

حوزه های تحت پوشش: آموزش, جامعه شناسی, تاریخ

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

10. دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

حوزه های تحت پوشش: اطلاع رسانی پزشکی, ایدز و HIV, پزشکی خانواده, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت, طب پیشگیری, سلامت، آموزش و رفاه, آموزش, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

11. دوفصلنامه تربیت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

12. دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

15. دوماهنامه جستارهای زبانی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, زبان و زبان شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت مدرس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

حوزه های تحت پوشش: استراتژی و مدیریت استراتژیک, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان

حوزه های تحت پوشش: آموزش, زبان و زبان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

20. فصلنامه پایش سبک زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, سلامت، آموزش و رفاه, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی, انسان شناسی, مطالعات مذهبی (الهیات)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

مجلات آموزش

21. فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی

حوزه های تحت پوشش: شیمی (عمومی), آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فرهنگیان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

22. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی, هنر و علوم انسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

23. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

24. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشهای آموزشی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

25. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

26. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

28. فصلنامه تخصصی رشد فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, مدیریت (عمومی), آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: جهاد دانشگاهی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی ایمنی, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی عمران (عمومی), استراتژی و مدیریت استراتژیک, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

30. فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

حوزه های تحت پوشش: طب سالمندی, سلامت، آموزش و رفاه, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

31. فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, رفتار سازمانی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

32. فصلنامه فناوری آموزش

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

33. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

34. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مدیریت فناوری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

35. فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر چالوس

36. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

37. فصلنامه مطالعات برنامه درسی

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی

39. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه

حوزه های تحت پوشش: آموزش, زبان و زبان شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

40. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, آموزش, هنر و علوم انسانی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات آموزش

41. فصلنامه یادگیری و حافظه

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: روانشناسی تربیتی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران

حوزه های تحت پوشش: آموزش, ادبیات, تاریخ

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات

حوزه های تحت پوشش: آموزش, ادبیات

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

44. ماهنامه پژوهش ملل

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

45. ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, رفتار سازمانی, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

46. مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه

حوزه های تحت پوشش: آموزش, زبان و زبان شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شیخ بهائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

47. مجله آموزش و سلامت جامعه

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت, طب اورژانس, طب پیشگیری, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی, طب کودکان, علوم پایه پزشکی, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), آموزش, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

48. مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان

حوزه های تحت پوشش: آموزش, زبان و زبان شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه ارومیه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذرباىجان غربى – شهر ارومیه

49. مجله بهداشت و توسعه

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم تغذیه, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

50. مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

51. مجله بین المللی رهبری سازمانی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, رفتار سازمانی, روانشناسی کاربردی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

52. مجله تجارب تعلیم و تربیت

حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر لامرد

53. مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

54. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

55. مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حقوق و اقتصاد, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی, انسان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

56. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

حوزه های تحت پوشش: آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

57. نشریه بین المللی یادگیری و کنترل حرکتی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, ورزش و تربیت بدنی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

58. نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمومی, مدیریت (عمومی), آموزش

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید